Wat is verlies en rouw?

Verlies is onlosmakelijk verbonden met het leven. Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen die verlies in zich herbergen. Voorbeelden zijn: het overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid, verlies van werk, stoppen met studie, negatieve studieresultaten of relatiebreuk. Elk verlies leidt onontkoombaar tot een rouwproces, een aanpassingsproces waarin je leert het verlies met je mee te dragen en vorm te geven aan het leven na het verlies. Dit is een hele normale reactie op een ingrijpende gebeurtenis en kan veelal zelfstandig op een goede manier doorlopen worden.
Wat is verlies en rouw?

Verlieservaringen laten zich niet ‘sturen’ en zijn niet gebonden aan vastgestelde tijden zoals een lesprogramma. Iedereen ervaart verlies op een eigen manier en beleeft eigen ‘verliestijd’. Dat is heel gewoon.

Wat kun je zelf doen?

Praat over je ervaringen met anderen die je vertrouwd zijn: familie, vrienden, je studentcoach, je huisarts. Lees eventueel boeken over ervaringsverhalen van anderen of beluister een podcast. Je zult daarin vaak (h)erkenning vinden. Probeer aan je omgeving duidelijk te maken wat je -van wie- nodig hebt.

Mocht je als gevolg van je verlies- en/of rouwervaring studievertraging oplopen (of dreigen op te lopen), maak dan een afspraak met een studentendecaan om te bespreken of je in aanmerking komt voor voorzieningen en/of een regeling financiële ondersteuning.