Sprint naar content

Financiën bij studievertraging

Als je studievertraging oploopt tijdens je studie, kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële regeling.

Voorzieningen prestatiebeurs DUO 

Indien je langer dan 4 jaar studeert vanwege medische omstandigheden (fysiek, psychische klachten en/of functiebeperking), dan kun je bij DUO een verzoek indienen voor verlenging van de prestatiebeurs. Indien je hiervoor in aanmerking komt of denkt te komen, maak dan een afspraak met een studentendecaan om jouw situatie te bespreken. 

Soms lukt het door persoonlijke en/of medische omstandigheden niet om binnen de diplomatermijn af te studeren, of moet je zelfs helemaal stoppen met je studie. Ook voor deze situaties biedt DUO voorzieningen. Meer informatie over deze voorzieningen vind je op de pagina 'Studievertraging' van DUO. Ook voor deze voorzieningen geldt dat een studentendecaan altijd betrokken is bij de aanvraag. Wil je checken of je hiervoor in aanmerking komt, maak dan een afspraak met een studentendecaan.

Ik wil een afspraak maken

Profileringsfonds 

De Regeling Profileringsfonds biedt financiële ondersteuning, in de vorm van afstudeersteun, aan studenten die het door persoonlijke en/of medische omstandigheden niet redden om voor afloop van de prestatiebeurs hun opleiding af te ronden. Bijvoorbeeld als studerende topsporter, maar ook als je door bijvoorbeeld zwangerschap, een functiebeperking, ziekte of familieomstandigheden studievertraging oploopt.

Maak een afspraak met een studentendecaan om te bespreken of je in aanmerking komt voor het Profileringsfonds. De studentendecaan kan je tevens begeleiden bij het samenstellen van je aanvraag.  

Ik wil een afspraak maken

Over de Commissie Profileringsfonds 

De commissie Profileringsfonds beoordeelt jouw aanvraag over afstudeersteun. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, studentendecaan, docent, student en een medewerker van Juridische Zaken. In de agenda hieronder zie je wanneer de commissie bij elkaar komt. Zodra jouw aanvraag compleet en verstuurd is (minimaal 10 werkdagen voor de eerstvolgende vergadering), wordt deze besproken. De commissie streeft ernaar om je binnen 10 werkdagen te informeren over de voortgang. 

Vergaderdata

 • 29 augustus 2024
 • 19 september 2024
 • 8 oktober 2024
 • 12 november 2024
 • 17 december 2024
 • 14 januari 2025
 • 4 maart 2025
 • 1 april 2025
 • 13 mei 2025
 • 10 juni 2025
 • 24 juni 2025
 • 8 juli 2025

Handige links/documenten

Minder stress door nieuwe studiefinanciering

Studenten die studievertraging oplopen hebben soms meer mogelijkheden en rechten dan ze zelf weten. Zo ondervond ook Dominique die vorig jaar bij studentendecaan Renée van den Berk aanklopte.