Sprint naar content

Klacht-bezwaar-beroep

Ben je het niet eens met een besluit van Fontys? Dan kun je een klacht, bewaar of beroep indienen bij het Studentenloket. Welke procedure voor jou geldt hangt af van het probleem.

Voorbeelden van besluiten

  • Een negatief studieadvies
  • Een beslissing van de examencommissie of examinatoren (bv. beoordeling)
  • Aantal behaalde studiepunten
  • Vooropleidings- en aanvullende eisen
  • Vrijstellingen van de vooropleidingseisen en het toelatingsonderzoek

Ben je het niet eens bent met het gekregen bindend negatief studieadvies, de beslissing van een examinator of examencommissie? Dan volg je de beroepsprocedure College van beroep voor de examens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over het aantal behaalde studiepunten, vrijstellingsverzoeken of toelating tot tentamens.

Je kunt eerst herziening van de beslissing vragen bij de examencommissie van je eigen opleiding. Je hoeft dat echter niet te doen. Zeker niet als je als student belang hebt bij een rechtstreeks beroep bij het College of wanneer er sprake is van een bindend negatief studieadvies. Dan dien je direct je beroep in bij het college van beroep voor de examens. Je kunt je beroep indienen via de portal.

Ben je het niet eens met een beslissing gemaakt door of namens het instellingsbestuur of een instituutsdirecteur? Dan volg je de bezwaarprocedure. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over de toelating tot de opleiding, de inschrijving en gedrags- en ordemaatregels.Een bezwaar kan per e-mail worden ingediend via studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl.
Ben je het niet eens met een feitelijke gedraging van een medewerker van Fontys? Of met organisatorische zaken van Fontys? Dan kan je een klacht indienen bij het College van Bestuur volgens de Fontys Klachtenprocedure. Voordat je dat doet raden wij je aan om eerst de interne klachtenprocedure bij het eigen instituut te volgen. Een klacht kan per e-mail worden ingediend via: Studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl. Meer informatie over de procedures vind je in hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut.

Hoe verder na mijn studieadvies?

Meer informatie over studieadvies