Sprint naar content

Onderzoek

Praktijkgericht en innovatief

Onderzoek van Fontys richt zich op maatschappelijke vraagstukken en draagt bij aan innovatie in het werkveld. Ons praktijkgericht onderzoek is georganiseerd binnen lectoraten, centers of expertise en kenniscentra en wordt uitgevoerd samen met partners uit het werkveld en collega-onderwijsinstellingen.

Kennisthema's

Met zes kennisthema’s verbinden we ons met regionale kennisnetwerken en zetten we in op de ontwikkeling naar een kennisintensieve netwerkorganisatie.
Sfeerafbeelding Fontys

Creatieve economie

Kunst is een inspiratiebron voor verandering. Met artistieke en creatieve werkvormen, zoals onderzoek door middel van design, kunnen we verandering stimuleren.

Sfeerafbeelding Fontys

Toekomst van leren

Leren is van essentieel belang in onze snel veranderende samenleving waarin ingrijpende ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn. We onderzoeken hoe we dit leren zo goed mogelijk kunnen organiseren en ondersteunen.

Sfeerafbeelding Fontys

Slimme mobiliteit

Met een sterke focus op verduurzaming en energietransitie dragen we bij aan de mobiliteit in de regio en de rest van Nederland. Ook veiligheid van voertuigen, logistieke ketens en mobiliteitsdata heeft onze aandacht.

Sfeerafbeelding Fontys

Duurzaamheid en circulariteit

Door circulaire transitie kunnen we een duurzame inclusieve economie én samenleving bewerkstelligen, zorgen dat innovaties worden omarmd en bestaande gewoontes worden losgelaten.

Sfeerafbeelding Fontys

Gezonde en inclusieve samenleving

We streven naar een samenleving die iedereen een eerlijke kans biedt op gezondheid en waarin iedereen op een volwaardige manier kan participeren.

Sfeerafbeelding Fontys

Enabling technologies

Technologie kan een grote bijdrage leveren aan uitdagingen in gezondheid en zorg, landbouw, voedsel en water, veiligheid en energietransitie en duurzaamheid.

Placeholder for Fontys video
Flower power: AI als middel om biodiversiteit te meten
Biodiversiteit is een van de belangrijkste standaarden voor het welzijn van onze natuurlijke omgeving. Kunnen we de biodiversiteit in Nederland inzichtelijk maken met AI? Dat is de onderzoeksvraag van dit project.

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

En verder