Sprint naar content

Onderzoek

Praktijkgericht en innovatief

Wereldwijd, in Nederland en in onze regio staan we momenteel voor een aantal grote, complexe uitdagingen. Er is veel kennis nodig om deze 'wicked problems' op te lossen. Kennis waarmee we direct kunnen aansluiten bij vragen van burgers, bedrijven, publieke organisaties en overheden. Met praktijkgericht onderzoek ontwikkelt Fontys dit soort kennis, waarbij onderzoekers, docenten en studenten vanuit verschillende disciplines samen werken met betrokken professionals aan oplossingen voor concrete vraagstukken uit de praktijk.

Onderzoeksprojecten

Kennisthema's

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken. Aan die zes thema’s zijn in totaal tien centra gekoppeld waarbinnen het onderzoek vorm krijgt. De centra bestaan uit centres of expertise (coe’s) en kenniscentra (kc’s).

Sfeerafbeelding Fontys

Creatieve economie

Creativiteit draagt bij aan de fundamentele maatschappelijke, economische en ecologische verandering die nodig is om de complexe vraagstukken van deze tijd op te lossen.

Sfeerafbeelding Fontys

Toekomst van leren

Leren is van essentieel belang in onze snel veranderende samenleving waarin ingrijpende ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn. We onderzoeken hoe we dit leren zo goed mogelijk kunnen organiseren en ondersteunen.

Sfeerafbeelding Fontys

Slimme mobiliteit

Met een sterke focus op verduurzaming en energietransitie dragen we bij aan de mobiliteit in de regio en de rest van Nederland. Ook veiligheid van voertuigen, logistieke ketens en mobiliteitsdata heeft onze aandacht.

Sfeerafbeelding Fontys

Duurzaamheid en circulariteit

Door circulaire transitie kunnen we een duurzame inclusieve economie én samenleving bewerkstelligen, zorgen dat innovaties worden omarmd en bestaande gewoontes worden losgelaten.

Sfeerafbeelding Fontys

Gezonde en inclusieve samenleving

We streven naar een samenleving die iedereen een eerlijke kans biedt op gezondheid en waarin iedereen op een volwaardige manier kan participeren.

Sfeerafbeelding Fontys

Enabling technologies

Technologie kan een grote bijdrage leveren aan uitdagingen in gezondheid en zorg, landbouw, voedsel en water, veiligheid en energietransitie en duurzaamheid.

Placeholder for Fontys video
Flower power: AI als middel om biodiversiteit te meten
Biodiversiteit is een van de belangrijkste standaarden voor het welzijn van onze natuurlijke omgeving. Kunnen we de biodiversiteit in Nederland inzichtelijk maken met AI? Dat is de onderzoeksvraag van dit project.

En verder