Sprint naar content

Wat is een Centre of Expertise

Een Centre of Expertise (CoE) is een samenwerkingsverband tussen een of meerdere hogescholen, het bedrijfsleven, overheden en andere organisaties. Centres of Expertises spelen een belangrijke rol in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Samenwerken aan praktijkgericht onderzoek

Bij een Centre of Expertise zijn lectoren, docent-onderzoekers en professionals betrokken. Van de 700 lectoren uit het hbo zijn er inmiddels 550 betrokken bij een CoE. Ook zijn opleidingen van één of meerdere hogescholen en studenten aan een CoE verbonden. Daarmee zijn Centres of Expertise belangrijke vehikels voor praktijkgericht onderzoek en de wisselwerking met het onderwijs. Landelijk bestaan er zo’n 50 CoE’s. 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Onze Centres of expertises: