Sprint naar content
Kennisthema

Enabling technologies

Tal van maatschappelijke uitdagingen vragen om de toepassing van nieuwe technologieën. Denk aan de inzet van robots en andere hulpmiddelen om zorgpersoneel te ontlasten, de ontwikkeling van nieuwe materialen om het energieverbruik van gebouwen te verminderen en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om complexe problemen en data te analyseren.

Enabling technologies zijn innovatieve technologieën die de potentie hebben om radicale veranderingen in de samenleving teweeg te brengen, op uiteenlopende gebieden. Fontys is sterk in een reeks enabling technologies die essentieel zijn voor dit soort noodzakelijke transities op het gebied van zorg, onderwijs, emissievrije mobiliteit, circulaire economie en duurzaamheid.

Samen eenvoudigere beademingsapparatuur ontwikkelen

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Samen eenvoudigere beademingsapparatuur ontwikkelen

Focus van Fontys

Binnen het kennisthema Enabling technologies doen het Centre of expertise High tech systems & materials (CoE HTSM) en het Kenniscentrum Applied AI for society (KC AI) onderzoek naar de (door)ontwikkeling van in totaal zeven enabling technologies. Omdat AI zo veel verschillende toepassingen kent en AI-onderzoek laatste jaren zo’n vlucht heeft genomen, is hiervoor een apart kenniscentrum opgericht.  

De zeven enabling technologies zijn: 

AI

AI is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Virtuele assistenten zoals Siri en Google, zelfrijdende auto’s, drones, zorgrobots: allemaal maken ze gebruik van AI. Alle AI is terug te voeren op twee relatief simpele basiselementen: data (de brandstof) en het maken van modellen waarmee je patronen uit die data kunt halen. AI kan op basis van heel veel data beslissingen nemen.  

Autonome robots

Autonome robots zijn robots die kunnen omgaan met onverwachte situaties, waarbij van tevoren niet duidelijk is wat er gedaan moet worden.  

Digital twinning & Internet of Things (IoT) 

Een digital twin is een exacte virtuele representatie (een ‘tweeling’) van een bestaande machine of systeem.  IoT hangt sterk samen met digital twinning en gaat over de uitwisseling van gegevens tussen verschillende apparaten en systemen. 

Toegepaste materialen

Het ontwikkelen van kennis over nieuwe materialen voor verschillende toepassingsgebieden, waarbij 3D-printing een belangrijke rol speelt. Zo zijn composieten en polymeren kunststoffen die dankzij 3D-printing steeds breder toegepast kunnen worden. 

Energieopslag

Kijken naar verschillende manieren om energie op te slaan: batterijen, maar ook bijvoorbeeld waterstofopslag en warmteopslag in zout. Als het gaat om batterijen richten we ons in het bijzonder op oplaadbare systemen op fietsen, en de vraag hoe die systemen duurzamer gemaakt kunnen worden. 

Kwantumsensoren en fotonica

Kwantumsensoren hebben veel grotere toepassingsmogelijkheden dan sensoren zonder kwantum, omdat ze veel gedetailleerdere en nauwkeuriger informatie kunnen opleveren. Bij fotonica gaat het om de overdracht van informatie via licht, wat veel sneller gaat dan bijvoorbeeld radio of wifi. We werken onder andere aan optische chips die de overdracht van informatie verbeteren.  

Life science diagnostics

Life science diagnostics is specifiek gericht op screening in het kader van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door in het rioolwater op zoek te gaan naar sporen van geslachtsziekten en op die manier in beeld te krijgen in welke regio’s de concentraties het grootst zijn. 

Verbinding met andere kennisthema’s 

Enabling technologies is een breed kennisthema dat voor vrijwel alle domeinen van onschatbare waarde kan zijn. Met de centra binnen de vijf andere kennisthema’s wordt nauw samengewerkt aan de inzet en toepassing van technologie op maatschappelijke uitdagingen die spelen binnen deze thema’s. Denk aan het verduurzamen en verminderen van materiaalgebruik (Duurzaamheid en circulariteit, technologieën die helpen de emissie-uitstoot van voertuigen te verminderen (Slimme mobiliteit), zorgrobots die de druk op het zorgpersoneel verminderen (Gezonde en inclusieve samenleving) en personalisering in het onderwijs dankzij AI (Toekomst van leren). 

Podcast

Vertrouwen in algoritmes en AI


Onderzoeksprojecten

 • eTRAC

  Het onderzoeksproject eTrac zoekt uit hoe je elektrische trucks zo optimaal mogelijk kunt opladen met behulp van een route-plan-applicatie.


  Status
  Lopend
 • Plasma makes blue hydrogen

  Het project 'Plasma makes blue hydrogen' is het begin van een samenwerking tussen Fontys en Differ op het gebied van plasma-geassisteerde chemie.


  Status
  Lopend
 • Towards Future Medical Ventilator

  Dit onderzoeksproject heeft als doel een proof of concept te ontwikkelen voor een medische ventilator voor ontwikkelingslanden.


  Status
  Lopend
 • Robotiseren in de fruitsector

  Centre of expertise HTSM Project Robotiseren in de fruitsector Over het project Partners Contact De fruitsector is een belangrijk onderdeel van de Agro-industrie in de EU. De appelboomgaarden in de EU beslaan in 2017 473.500 ha en in 2018 wordt in de EU meer dan 12.611.000 ton verse appels geoogst. Het overgrote deel van deze vruchten werd met de hand geplukt, meestal door seizoenarbeiders.


  Status
  Lopend

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Betrokken lectoraten en onderzoekslijnen

Binnen het kennisthema Enabling technologies zijn meerdere lectoraten en onderzoekslijnen werkzaam. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met een kenniskring, docenten en (externe) experts.

Een onderzoekslijn kan los staan van een lectoraat óf juist bij een lectoraat horen indien het lectoraat is onderverdeeld, bijvoorbeeld in thema's of onderwerpen. Onderzoekslijnen bestaan uit een onderzoeksteam dat geleid wordt door een onderzoeksleider of coördinator.

Contact

Leading lector Centre of expertise HTSM:

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software

Leading lector Kenniscentrum Applied AI for Society:

Foto van persoon

Dr.ir. G.C. (Gerard) Schouten

Lector AI en Big Data | Fontys ICT