Sprint naar content

Technology to Enable people in the Context of Health

Over Technology to Enable people in the Context of Health (TECH)

Je kan er in onze huidige maatschappij niet meer omheen: technologie. Ook in de paramedische praktijk komen zorgprofessionals en cliënten steeds meer in aanraking met technologie, en biedt het kansen om hen op allerlei manieren te ondersteunen. In het profileringsteam TECH, dat staat voor ‘Technology to Enable People in Context of Health’ onderzoeken we samen met de praktijk hoe de paramedische beroepen ondersteund kunnen worden middels technologie.

Focus

  • Innovatieve toepassing van (nieuwe) technologieën: we dragen bij aan technologische ontwikkelingen in de paramedische praktijk middels het ontwerpen, onderzoeken en inzetten van nieuwe vormen van technologie. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), 3D-scantechnologie, exergaming en robotica.
  • Sensoren & Data: sensoren en digitale (meet)instrumenten worden steeds geavanceerder en kunnen hierdoor laagdrempeliger en niet-invasief worden ingezet. Daarnaast kan data slim worden ingezet om de zorg efficiënter en beter te laten functioneren, bijvoorbeeld met draagbare sensoren, nieuwe analysetechnieken ondersteund door AI en in het bewegingsanalyselab bij FPH.

Het uitgangspunt van toegepast onderzoek in team TECH is om impact te hebben met technologie op gezondheid. Samen met het werkveld spelen we in op behoeftes door de inzet van technologie en werken we naar implementatie toe. Hierin is de mens de belangrijkste factor; en dan zowel het perspectief van de paramedische zorgprofessional als dat van de cliënt om samen nieuwe technologische toepassingen duurzaam te realiseren.

In ons team richten we ons op het ondersteunen van professionals en cliënten die vallen onder complexe zorg of met uitdagingen in het beweegapparaat. Dit kan verschillende doelen hebben zoals de behandeling beter of makkelijker maken, kwaliteit van leven bevorderen of bijdragen aan preventie van serieuze beperkingen.


Lector

Foto van persoon

Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)

Rens Brankaert is als lector verbonden aan profileringsteam TECH van Fontys Paramedisch. Daarnaast is hij in deeltijd verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als assistent professor Industrial Design op het gebied van ‘Active and Healthy Ageing’. 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Onderzoeksprojecten team TECH