Sprint naar content
Lectoraat van Creatieve economie / Gezonde en inclusieve samenleving / Enabling technologies

Health innovations & technology

In nauwe synergie met onderwijs en met focus op actuele thema’s, draagt het lectoraat Health Innovations and Technology (HIT) actief bij aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in het algemeen en de paramedische beroepen in het bijzonder, om zo paramedici te laten groeien tot lerende, onderzoekende en ondernemende professionals die middenin de samenleving staan.

Het praktijkgericht onderzoek van lectoraat HIT is vraaggestuurd vanuit de beroepspraktijk. We werken vanuit drie profileringsthema's:

 • Technology to Enable people in the Context of Health (TECH) - Lector dr. ir. Rens Brankaert
 • Value Based Health Care (Waardegedreven zorg) - Lector dr. Rob Janssen
 • Empowering Healthy Behaviour (Duurzame verandering in gezondheids- en beweeggedrag) - Lector dr. Martijn Pisters

Daarnaast is er een overkoepelend thema:

 • Technology acceptance, implementation and accessibility in health care (Succesvol gebruik van technologie in de zorg) - Lector prof. dr. Eveline Wouters

Deze vier thema’s vormen samen het lectoraat 'Health Innovations & Technology' (HIT). Lectoraat 'Decision Support: Who Cares?' (DSwC) is een apart lectoraat dat de instituten Fontys Paramedisch en Fontys Mens en Gezondheid verbindt. Dr. Angelique Dierick is lector van dit lectoraat.

Profileringsteams

De uitvoering van de onderzoekslijnen van lectoraat HIT vindt bij Fontys Paramedisch plaats in profileringsteams. In deze teams werken lectoren met verschillende expertisegebieden, docent-onderzoekers en studenten van alle paramedische opleidingen samen aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Meestal zijn hierbij ook het werkveld en andere externe partijen betrokken. Vaak betreft het regionale samenwerkingspartners, soms zijn het nationale of internationale partners. De onderzoeksprogramma’s zijn regelmatig instituutsoverstijgend van aard.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wat is het belangrijkste onderzoeksthema van het lectoraat?


Lectoren

Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch
Foto van persoon

Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)
Foto van persoon

Dr. R.P.A. (Rob) Janssen

Lector Value Based Health Care (onderdeel van lectoraat HIT)
Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)
Foto van persoon

Dr. A.T.M. (Angelique) Dierick- van Daele

Lector Decision Support: Who CAREs?

Terugblik event HIT-parade

Op 13 oktober 2022 hielden Eveline Wouters, Rob Janssen, Martijn Pisters en Rens Brankaert hun lectorale redes. Vervolgens installeerde Arian Steenbruggen, lid college van bestuur van Fontys Hogeschool, hen tot lector van het lectoraat Health Innovations and Technology.

Op deze pagina vind je een uitgebreide terugblik, met onder andere foto's van deze feestelijke dag en de mogelijkheid om het unieke HIT-magazine te downloaden.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Over Empowering Healthy Behaviour

Zelf de regie nemen over je eigen gezondheid. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en motivatie om zelf gezond gedrag aan te leren of ongezond gedrag te veranderen. Binnen het profileringsthema Empowering Healthy Behaviour houden we ons bezig met de vraag hoe paramedici mensen optimaal kunnen begeleiden bij het zelf managen en behouden van een goede gezondheid. Op dit thema verzorgen we uitdagend onderwijs voor paramedici en ontwikkelen we nieuwe kennis en zorginnovaties vanuit professionele- en academische leerwerkplaatsen in de zorgpraktijk.

Onderzoeksthema's

 • Duurzame verandering in gezondheids- en beweeggedrag en langetermijneffectiviteit bij (geïndiceerde en/of zorggerelateerde) preventie of behandeling door paramedici
 • Integratie van monitoring en e-coachingstechnologie in de paramedische zorg om gezondheids- en beweeggedrag, zelfmanagement en therapietrouw te stimuleren
  • Prognostische risicostratificatie en gepersonaliseerde (geïntegreerde) zorg

  Lector

  Foto van persoon

  Dr. M.F. (Martijn) Pisters

  Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)

  Dr. Martijn Pisters is lector Health Innovations & Technology en als lector verbonden aan profileringsteam Empowering Healthy Behaviour van Fontys Paramedisch. Hij is opgeleid tot fysiotherapeut, fysiotherapiewetenschapper en klinisch epidemioloog.

  Lees meer over Martijn Pisters

  Onderzoeksprojecten Empowering Healthy Behaviour


  Over Technology to Enable people in the Context of Health (TECH)

  Je kan er in onze huidige maatschappij niet meer omheen: technologie. Ook in de paramedische praktijk komen zorgprofessionals en cliënten steeds meer in aanraking met technologie, en biedt het kansen om hen op allerlei manieren te ondersteunen. In het profileringsteam TECH, dat staat voor ‘Technology to Enable People in Context of Health’ onderzoeken we samen met de praktijk hoe de paramedische beroepen ondersteund kunnen worden middels technologie.

  Focus

  • Innovatieve toepassing van (nieuwe) technologieën: we dragen bij aan technologische ontwikkelingen in de paramedische praktijk middels het ontwerpen, onderzoeken en inzetten van nieuwe vormen van technologie. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), 3D-scantechnologie, exergaming en robotica.
  • Sensoren & Data: sensoren en digitale (meet)instrumenten worden steeds geavanceerder en kunnen hierdoor laagdrempeliger en niet-invasief worden ingezet. Daarnaast kan data slim worden ingezet om de zorg efficiënter en beter te laten functioneren, bijvoorbeeld met draagbare sensoren, nieuwe analysetechnieken ondersteund door AI en in het bewegingsanalyselab bij FPH.

  Het uitgangspunt van toegepast onderzoek in team TECH is om impact te hebben met technologie op gezondheid. Samen met het werkveld spelen we in op behoeftes door de inzet van technologie en werken we naar implementatie toe. Hierin is de mens de belangrijkste factor; en dan zowel het perspectief van de paramedische zorgprofessional als dat van de cliënt om samen nieuwe technologische toepassingen duurzaam te realiseren.

  In ons team richten we ons op het ondersteunen van professionals en cliënten die vallen onder complexe zorg of met uitdagingen in het beweegapparaat. Dit kan verschillende doelen hebben zoals de behandeling beter of makkelijker maken, kwaliteit van leven bevorderen of bijdragen aan preventie van serieuze beperkingen.

  Onderzoeksproject Smartscan

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Fontys onderzoekt: Smartscan

  In de videoserie ‘Fontys Onderzoekt’ vragen we onderzoekers, werkveldpartners en studenten naar hun betrokkenheid bij dit onderzoek en wat het bijdraagt aan de maatschappij.


  Lector

  Foto van persoon

  Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

  Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)

  Rens Brankaert is als lector verbonden aan profileringsteam TECH van Fontys Paramedisch. Daarnaast is hij in deeltijd verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als assistent professor Industrial Design op het gebied van ‘Active and Healthy Ageing’. 

  Lees meer over Rens Brankaert

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


  Onderzoeksprojecten team TECH


  Over Value Based Health Care

  Wat is voor jou goede zorg? Wat mag goede zorg kosten? Uitdagende vragen die betrekking hebben op het betekenis geven aan waardegedreven zorg (Value Based Health Care). Ook twee urgente vragen, die direct te maken hebben met de beheersbaarheid van de gezondheidszorg vandaag de dag en in de toekomst. Wij focussen ons met onderzoek op het in kaart brengen van wát waarde van zorg is voor wíe: uiteraard voor de patiënt/cliënt en zorgprofessionals, maar ook voor andere betrokkenen (zoals mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers en zorgverzekeraars).

  Vanuit het gedachtegoed van Value Based Health Care (VBHC) werken studenten en docenten van Fontys Paramedisch samen in een interprofessionele leergemeenschap aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten en zorginnovaties. Wij bereiden studenten via uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor op de gezondheidszorg van de toekomst. Dit doen we aan de hand van interessante onderzoekslijnen en projecten.


  Lector

  Foto van persoon

  Dr. R.P.A. (Rob) Janssen

  Lector Value Based Health Care (onderdeel van lectoraat HIT)

  Lector Rob Janssen wil waardegedreven zorg over de lijnen meetbaar maken en de zorgprofessional toekomstbestendig opleiden in het dynamisch zorglandschap.

  Lees meer over Dr. Rob Janssen Bekijk publicaties

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Lector Rob Janssen aan het woord


  Onderzoeksprojecten Value Based Health Care


  Over Technology acceptance, implementation and accessibility in health care

  Technologie heeft als belofte dat het de zorg kwalitatief beter, productiever en efficiënter kan maken. Toch belanden veel nieuwe technologieën in de kast. Hoe komt dat en wat moeten we eraan doen om de potentie van technologie ten volle te kunnen benutten? Dit soort vragen stellen we ons in het onderzoek. We kijken daarbij naar de zorg voor chronische gezondheidsproblemen en wat er, op het niveau van belangrijke stakeholders en organisaties, nodig is om technologische innovaties te implementeren. We noemen dit dan ook acceptatie- en implementatieonderzoek.

  De belangrijkste stakeholders hierbij zijn patiënten en zorgprofessionals. En omdat het vaak om veel verschillende professionals gaat binnen diverse organisaties én het complexe zorgvragen en zorgcontexten betreft, zijn het vaak echte wicked problems waar het onderzoek op gericht is. Niet de technologie zelf is dus het onderwerp van onderzoek, maar de sociale innovatie. Ofwel: de verschuivingen in rollen en veranderingen in zorgprocessen en de barrières en bevorderende factoren die daarbij een rol spelen. Een paar voorbeelden van lopend onderzoek:

  • Het gebruik van wearables (die stress kunnen detecteren) in de zorg, waarbij we nauw samenwerken met o.a. Fontys ICT.
  • Leefstijlmonitoring in de thuiszorg bij alleenwonende ouderen, waarbij het niet goed lukt dat op te schalen.
  • Een onderzoek naar de implementatie van een app en platform om kinderen met chronische ziekten psychisch te ondersteunen.

  Willen we impact hebben met technologie, dan is het van belang dat deze ook echt gebruikt wordt, en dat we weten wat er nodig is om dat te bereiken.


  Lector

  Foto van persoon

  Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

  Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch

  Prof. dr. Eveline Wouters is lector Health Innovations & Technology (HIT) bij Fontys Paramedisch. Zij is opgeleid als arts en epidemioloog. Naast haar werkzaamheden bij Fontys is ze werkzaam als buitengewoon hoogleraar ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ bij Tranzo, TSB, Tilburg University, academische werkplaats Technological and Social Innovations for Mental Health.

  Lees meer over Eveline Wouters

  Onderzoeksprojecten Technology acceptance, implementation and accessibility

  - EuroAgeism

  - EHealthJunior

  - Wavy-Tunes

  - JBZtje

  - Project ‘digitale huisarts’


  Publicaties

  • de Hoop AMS, Kloek CJJ, Pisters MF, Veenhof C. Movement behaviour patterns in patients with hip and/or knee osteoarthritis in the physical therapy setting: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Oct 6;21(1):651.
  • Arensman RM, Geelen RH, Koppenaal T, Veenhof C, Pisters MF. Measuring exercise adherence in patients with low back pain: development, validity, and reliability of the EXercise Adherence Scale (EXAS). Physiother Theory Pract. 2020 Sep 15:1-10.
  • van Tilburg ML, van Westrienen PEPisters MF. Demographic and health-related factors associated with reduced work functioning in people with moderate medically unexplained physical symptoms: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2020 Aug 31;20(1):1316.
  • Timmer MA, Kloek CJJ, de Kleijn P, Kuijlaars IAR, Schutgens REG, Veenhof C, Pisters MF. A Blended Physiotherapy Intervention for Persons With Hemophilic Arthropathy: Development Study. J Med Internet Res. 2020 Jun 19;22(6):e16631.
  • Hendrickx W, Vlietstra L, Valkenet K, Wondergem R, Veenhof C, English C, Pisters MFGeneral lifestyle interventions on their own seem insufficient to improve the level of physical activity after stroke or TIA: a systematic review. BMC Neurol. 2020 May 1;20(1):168.
  • T Koppenaal, RM Arensman, JM van Dongen, RWJG Ostelo, C Veenhof, CJJ Kloek, MF Pisters. Effectiveness and cost-effectiveness of stratified blended physiotherapy in patients with non-specific low back pain: study protocol of a cluster randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2020 22;21(1):265.
  • Timmer MA, Veenhof C, de Kleijn P, de Bie RA, Schutgens RE, Pisters MF. Movement behaviour patterns in adults with haemophilia. Ther Adv Hematol. 2020 Mar 13;11.
  • Wondergem RPisters MF, MW Heymans, Wouters EMJ, de Bie RA, Veenhof C, Visser-Meily JMA. Movement behavior remains stable in stroke survivors within the first two months after returning home. PLoS One. 2020 Mar 26;15(3):e0229587.
  • Haan EA, Terwee CB, Van Wier MF, Willigenburg NW, Van Deurzen DFP, Pisters MF, Kaat AJ, Roorda LD. Translation, cross-cultural and construct validity of the Dutch-Flemish PROMIS® upper extremity item bank v2.0. Qual Life Res. 2020 Jan 1.
   • Brouwer R, Wondergem R, Otten C, Pisters MF. Effect of aerobic training on vascular and metabolic risk factors for recurrent stroke: a meta-analysis. Disabil Rehabil. 2019 Dec 3:1-8.
   • van Westrienen PEPisters MFToonders SAJ, Gerrits M, de Wit NJ, Veenhof C. Quality of life in primary care patients with moderate medically unexplained physical symptoms. Qual Life Res. 2020 Mar;29(3):693-703.
   • Wondergem R, Veenhof C, Wouters EMJ, de Bie RA, Visser-Meily JMA, Pisters MF. Movement Behavior Patterns in People With First-Ever Stroke. Stroke. 2019 Dec;50(12):3553-3560.
   • Brinkman M, Barten DJ, Pisters MF, Verheij R. Current use of PROMs and factors associated with their use in patients with nonspecific low back pain. Learn Health Syst. 2019 Jun 28;3(4):e10194.
   • Beems MEC, Toonders SAJvan Westrienen PE, Veenhof C, Pisters MF. Identifying subgroups based on self-management skills in primary care patients with moderate medically unexplained physical symptoms. J Psychosom Res. 2019 Oct;125:109785.
   • van Westrienen PEPisters MF, Veenhof C, de Wit NJ. Identification of patients with moderate medically unexplained physical symptoms in primary care with a five years follow-up. BMC Fam Pract. 2019 May 21;20(1):66.
   • S.A.J. Toonders, K. vd Brekel, Gezondheidsbewuste professionals, gezondheidsbewuste bewoners. De eerstelijns. 18 maart 2019
   • Schnitzer, J., Marten, L., van Gorp, A., van Beest, W., Wouters, E., ter Riet, G., Andriessen, D. & van der Sande, R. (2019) Onderzoeksintegriteit op hogescholen - Over ethische en andere dilemma's. Thema 2-19.
   • Hendrickx W, Riveros C, Askim T, Bussmann JBJ, Callisaya ML, Chastin SFM, Dean CM, Ezeugwu VE, Jones TM, Kuys SS, Mahendran N, Manns TJ, Mead G, Moore SA, Paul L, Pisters MF, Saunders DH, Simpson DB, Tieges Z, Verschuren O, English C. Identifying factors associated with sedentary time after stroke. Secondary analysis of pooled data from nine primary studies. Top Stroke Rehabil. 2019 Jul;26(5):327-334.
   • van Westrienen PEPisters MF, Gerrits M, Veenhof C, de Wit NJ. Identifying Treatment Modalities for a Multidisciplinary and Blended Care Intervention for Patients With Moderate Medically Unexplained Physical Symptoms: Qualitative Study Among Professionals. JMIR Ment Health. 2019 Apr 12;6(4):e12203.
   • Wondergem R. Beweeggedrag van mensen na een beroerte. Corpus. 2019
   • Wondergem RPisters MFWouters EM, de Bie RA, Visser-Meily JM, Veenhof C. Validation and responsiveness of the Late-Life Function and Disability Instrument Computerized Adaptive Test in community-dwelling stroke survivors. Eur J Phys Rehabil Med. 2019 Aug;55(4):424-432.
   • P.E. van WestrienenM.F. Pisters, M. Gerrits, C. Veenhof, N.J. de Wit. Identifying treatment modalities for a multidisciplinary and blended care intervention for patients with moderate medically unexplained physical symptoms: a qualitative study among professionals JMIR Mental Health 2019 (accepted for publication).
   • Pisters MF. Meer professionele ondersteuning bij zelfregie in de zorg: het is de hoogste tijd. NRC Live. december 2018. https://nrclive.nl/meer-professionele-ondersteuning-bij-zelfregie-in-de-zorg-het-is-de-hoogste-tijd/
   • Marloes Tenten-Diepenmaat, Marike van der Leeden, Thea Vliet Vlieland, Joost Dekker on behalf of the RA Foot Expert Group. "Multidisciplinary recommendations for diagnosis and treatment of foot problems in people with rheumatoid arthritis." Journal of Foot and Ankle Research, 2018, 11(1).
   • MF Pisters. Beweeggedrag veranderen met ‘blended care’. Medisch Ondernemen. Jaargang 15, 2018 (5).
   • Wondergem RPisters MFWouters EJ, de Bie RA, Visser-Meily JM, Veenhof C. Validation and responsiveness of the Late-Life Function and Disability Instrument Computerized Adaptive Test in community-dwelling stroke survivors. Eur J PhysRehabil Med. 2018 Oct 29.
   • Bloemen E.J. De Personal Health Train (PHT) ontsluit zowel big als small data veilig. Zorgvisie, 26 nov 2018. Doi: 10.25385/zuyd.7700993
   • van Westrienen PEPisters MFToonders SA, Gerrits M, Veenhof C, de Wit NJ. Effectiveness of a Blended Multidisciplinary Intervention for Patients with Moderate Medically Unexplained Physical Symptoms (PARASOL): Protocol for a  Cluster Randomized Clinical Trial. JMIR Res Protoc. 2018 May 8;7(5):e120.
   • Bloemen E.J. Zorgvisie ICT: Zorginstituut komt met FAIR Data voor overdracht zorggegevens. 26 nov 2018, Zorgvisie. www.zorgvisie.nl/https-www-zorgvisie-nl-pht-ontsluit-zowel-big-als-small-data-veilig/
   • R Wondergem. Beinvloeden van sedentair gedrag bij mensen na een beroerte. Physios 2018;2.
   • Timmer MA, Pisters MF, de Kleijn P, de Bie RA, Schutgens REG, Veenhof C. Movement behaviour in adults with haemophilia compared to healthy adults. Haemophilia. 2018 May;24(3):445-451.
   • Timmer MA, Gouw SC, Feldman BM, Zwagemaker A, de Kleijn P, Pisters MF, Schutgens REG, Blanchette V, Srivastava A, David JA, Fischer K, van der Net J. Measuring activities and participation in persons with haemophilia: A systematic review of commonly used instruments. Haemophilia. 2018 Mar;24(2):e33-e49.
   • Tremblay MS, Aubert S, Barnes JD, Saunders TJ, Carson V, Latimer-Cheung AE, SBRN Terminology Consensus Project Participants. Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - Terminology Consensus Project process and outcome. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017;14.
   • Pisters MF, van Overmeeren E. Naar een concreet en transparant evidence-based behandelmodel bij mensen met artrose. Fysiopraxis, 26 (8), 2017.
   • van Lieshout R, Stukstette MJ, de Bie R, Vanwanseele BPisters MF. Partieel belasten van het been: Hoe accuraat en bruikbaar zijn biofeedbacksystemen? FysioPraxis . 2017 Jun;(6):38-40.
   • Aarts S, Cornelis F, Zevenboom Y, Brokken P, van de Griend N, Spoorenberg M, Ten Bokum W, Wouters E. The opinions of radiographers, nuclear medicine technologists and radiation therapists regarding technology in health care: a qualitative study. Journal of Medical Radiation Sciences. 2017 64. 3-9. 10.1002/jmrs.207.
   • Timmer MA, Foppen W, Schutgens REG, Pisters MF, Fischer K. Comparing findings of routine Haemophilia Joint Health Score and Haemophlia Early Arthropathy Detection with UltraSound assessments in adults with haemophilia. Haemophilia. 2017 Mar 1;23(2):e141-e143.
   • Fink A, Teggeler M, Schmitz M, Janssen JPisters MF. Reproducibility of Ultrasonographic Measurements of the Ulnar Nerve at the Cubital Tunnel. Ultrasound in Medicine and Biology. 2017 Feb 1;43(2):439-444.
   • Arensman RM, Pisters MF. PROMS 2.0: Computerized Adaptive Testing. FysioPraxis . 2017 Feb;(2).
   • Kuijlaars IA, Timmer MA, de Kleijn P, Pisters MF, Fischer K. Monitoring joint health in haemophilia: factors associated with deterioration. Haemophilia. 2017.
   • Gerbrands TAPisters MFTheeven PJR, Verschueren S, Vanwanseele B. Lateral trunk lean and medializing the knee as gait strategies for knee osteoarthritis. Gait & Posture. 2017 Jan 1;51:247-253.
   • Peek, S.T.M., Luijkx, K.G. Vrijhoef, H.J.M., Nieboer, M.E., Aarts, S., van der Voort, C.S., Rijnaard, M.D., & Wouters, E.J.M. Origins and Consequences of Technology Acquirement by Independent-Living Seniors: Towards an Integrative Model. BMC Geriatrics. (2017)

   2016

   • Peek S.T.M., Luijkx K.G., Aarts S., Nieboer M.E., van der Voort C.S. ,van Hoof J., Rijnaard M.D., Vrijhoef H.J.M., & Wouters E.J.M. Use one, use all? Selective use of apps by seniors. Gerontechnology, 2016; 15(suppl)
   • Speksnijder CM, Koppenaal T, Knottnerus JA, Spigt M, Staal JB, Terwee CB.; Measurement Properties of the Quebec Back Pain Disability Scale in Patients With Nonspecific Low Back Pain: Systematic Review. Phys Ther. 2016 Nov;96(11):1816-1831.
   • Arensman RM, Pisters MF, de Man-van Ginkel JM, Schuurmans MJ, Jette AM, de Bie RA. Translation, validation, and reliability of the Dutch late-life function and disability instrument computer adaptive test. Physical Therapy. 2016 Sep 1;96(9):1430-1437.
   • Bloemen van Gurp E.J. Gezamenlijke besluitvorming: Evaluatie keuzehulpmiddel voor prostaatkankerpatiënten. Op een lijn 54, 1e uitgave 2016
   • Timmer MA, Pisters MF, de Kleijn P, Veenhof C, Laros-van Gorkom BAP, Kruip MJHA et al. How do patients and professionals differentiate between intra-articular joint bleeds and acute flare-ups of arthropathy in patients with haemophilia? Haemophilia. 2016 May 1;22(3):368-373.
   • Lundell LM, Gerbrands TPisters MFVanwanseele B. Minder belasting voor het kniegewricht: Loopstrategieën bij knieartrose. FysioPraxis . 2016 Feb;febr.:32-35.
   • van Lieshout R, Stukstette MJ, de Bie RA, Vanwanseele BPisters MF. Biofeedback in Partial Weight Bearing: Validity of 3 Different Devices. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2016;46(11):993–1001.
   • van Lieshout R, Pisters MFVanwanseele B, de Bie RA, Wouters EJ, Stukstette MJ. Biofeedback in Partial Weight Bearing: Usability of Two Different Devices from a Patient's and Physical Therapist's Perspective. PLoS ONE [E]. 2016;11(10).
   • Oerbekke MS, Stukstette MJ, Schütte K, de Bie RA, Pisters MFVanwanseele B. Concurrent validity and reliability of wireless instrumented insoles measuring postural balance and temporal gait parameters. Gait & Posture. 2016;51:116-124.
   • Wondergem RPisters MFWouters EJ, Olthof N, de Bie RA, Visser-Meily JMA et al. The Course of Activities in Daily Living: Who Is at Risk for Decline after First Ever Stroke? Cerebrovascular Diseases. 2016;43(1-2):1-8.

   2015

   • Marloes Tenten-Diepenmaat, Joost Dekker, Menno Steenbergen, Elleke Huijbrechts, Leo Roorda, Dirkjan van Schaardenburg, Sicco Bus, Marike van der Leeden. "In-shoe plantar pressure measurements for the evaluation and adaptation of foot orthoses in patients with rheumatoid arthritis: A proof of concept study." Gait & Posture. 2015, 45: 45-50.  
   • E.M. Buining, M.K. Kooijman, I.C.S. Swinkels, M.F. Pisters, C. Veenhof. Exploring intrinsic physiotherapist factors that influence treatment outcome in patients with chronic diseases: a cohort study. BMC Health Services Research, 2015 16;15:558.
   • Raven-Takken, E., & Peek, M. Het NetQues-project. De logopedie-opleiding in Europa, eenheid in diversiteit. Logopedie, 2015, 3, 14-18.
   • Peek, S. T., Luijkx, K. G., Rijnaard, M. D., Nieboer, M. E., van der Voort, C. S., Aarts, S., ... & Wouters, E. J. M. (2015). Older Adults' Reasons for Using Technology while Aging in Place. Gerontology
   • Timmer MA, Pisters MF, de Kleijn P, Veenhof C, Laros-van Gorkom BA, Kruip MJ, de Bie RA, Schutgens RE. How do patients and professionals differentiate between intra-articular joint bleeds and acute flare-ups of arthropathy in patients with haemophilia? Haemophilia. 2015
   • Timmer, MA, Pisters MF, de Kleijn P, de Bie RA, Fischer K, Schutgens RE.  Differentiating between signs of intra-articular joint bleeding and chronic arthropathy in haemophilia: a narrative review of the literature. Hemophilia. 2015: 1-8.
   • Teggeler M, Schmitz M, Fink A, Jansen JACGPisters, MF. Reliability and Agreement of Ultrasonographic Thickness Measurements of the Common Lateral Extensors of the Elbow. Ultrasound in Medicine and Biology. 2015.
   • van der Meer S., Seravalli E., Fontanarosa D., Bloemen-van Gurp E.J., Verhaegen F. Consequences of Intermodality Registration Errors for Intramodality 3D Ultrasound IGRT. Technology in Cancer Research & Treatment, 15(4), pp1-7, 2015
   • Peeters GM, Pisters MF, Mishra GD, Brown WJ. The influence of long-term exposure and timing of physical activity on new joint pain and stiffness in mid-age women. Osteoarthritis Cartilage. 2015 Jan;23(1):34-40.

   2014

   • Pisters MF, Veenhof C, van Dijk G, Dekker J. Avoidance of activity and limitations in activities in patients with osteoarthritis of the hip or knee: the mediating role of muscle strength. Osteoarthritis & Cartilage, 2014 Feb;22(2):171-7.
   • Holla M, Pisters MF, Dekker J. Mechanisms explaining functional decline: Behavioral mechanisms. Chapter in J. Dekker. Exercise and Physical Functioning in Osteoarthritis. Springerbrief, 2014.
   • Troost E.G.C., Reymen B., Van Baardwijk A., Wanders S., Hoebers F., Bloemen- van Gurp E.J., Smits K.M., Dingemans A.M., Lambin P. High dose re-irradiation prolongs survival in patients with recurrent lung cancer. Radiotherapy and Oncology 111: S25, December 2014
   • Veenhof C, Pisters MF, Dekker J. Exercise aiming at behavioral mechanisms. Chapter in J. Dekker. Exercise and Physical Functioning in Osteoarthritis. Springerbrief, 2014.
   • Gerbrands TA, Pisters MFVanwanseele B. Individual selection of gait retraining strategies is essential to optimally reduce medial knee load during gait. Clin Biomech. 2014 Aug;29(7):828-34.

   2013

   • IJspeert J, Janssen RMJ, Murgia A, Pisters MF, Cup EHC, Groothuis JT et al. Efficacy of a combined physical and occupational therapy intervention in patients with subacute neuralgic amyotrophy: A pilot study. NeuroRehabilitation. 2013;33(4):657-665.
   • Van er Meer S., Bloemen- van Gurp E.J., Hermans J., Voncken R., Heuvelmans D., Gubbels C., Fontanarose D., Lutgens L., van Gils F.  Visser P., Critical assessment of intramodality 3D ultrasound imaging for prostate IGRT compared to fiducial markers. Med. Phys  40 (7), July 2013
   • Veenhof C, Pisters MF, Dekker J. Exercise aiming at behavioral mechanisms. In Exercise and Physical Functioning in Osteoarthritis.. Springer. 2013.
   • Holla M, Pisters MF, Dekker J. Mechanisms explaining functional decline: Behavioral mechanisms. In Exercise and Physical Functioning in Osteoarthritis. Springer. 2013.

   2012

   • Barten JA, Pisters MF, Huisman PA, Takken T, Veenhof C. Measurement properties of patient-specific instruments measuring physical function (vol 65, pg 590, 2012). Journal of Clinical Epidemiology. 2012 Nov;65(11):1240-1240.
   • Fred HoltkampElleke Huijbrechts, Wil van Bakel, Jurgen Smeulders. “Aanpassen van veiligheidsschoenen: let op!” PodoSophia. 2012, 20: 26-27
   • Linmans, J.J.; Viechtbauer, W.; Koppenaal, T.; Spigt, M.; Knottnerus, J.A.; Using electronic medical records analysis to investigate the effectiveness of lifestyle programs in real-world primary care is challenging: a case study in diabetes mellitus. J. Clin Epidemiol. 2012;65(7):785-792
   • Bloemen-van Gurp E.J., van der Meer s., Hendry J., Verhaegen F. Active breathing control in combination with ultrasound imaging: a feasibility study of image guidance in SBRT of liver lesions. Int. J. of radiation oncology Biol. Phys 85(4) · October 2012
   • Fontanarose D., van der Meer S., Bloemen- van Gurp E.J., Verhaegen F. Magnitude of speed of sound aberration corrections for ultrasound image guided radiotherapy for prostate and other anatomical sites. Medical Physics 39(8):5286-92, August 2012
   • Van der Meer S., Bloemen van Gurp E.J., Fontanarose D., Verhaegen F. Prostate IGRT using quantitative 3D ultrasound imaging: intramodality US vs. MV imaging of implanted markers. Radiotherapy and Oncology 103:S135, May 2012
   • Barten DJ, Pisters MF, Takken T, Veenhof C. Validity and responsiveness of the Dutch McMaster Toronto Arthritis Patient Preference Questionnaire (MACTAR) in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Journal of Rheumatology. 2012 May;39(5):1064-1073.
   • Veenhof C, Huisman PA, Barten JA, Takken T, Pisters MF. Factors associated with physical activity in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review. Osteoarthritis and cartilage. 2012 Jan;20(1):6-12.
   • Pisters MF, Veenhof C, van Dijk GM, Heymans MW, Twisk JW, Dekker J. The course of limitations in activities over 5 years in patients with knee and hip osteoarthritis with moderate functional limitations: risk factors for future functional decline. Osteoarthritis and cartilage. 2012;20(6):503-510.

   2011

   • Barten JA, Pisters MF. Patient specifiek evalueren van fysiek functioneren. FysioPraxis . 2011.
   • Koppenaal, T.; Linmans, J.; Knottnerus, A.; Spigt, M.; Pragmatic vs. explanatory: An adaptation of the PRECIS-tool helps to judge the applicability of systematic reviews for daily practice. J. Clin Epidemiol. 2011;64(10):1095-1101

   2010

   • Pisters MF. Long term effectiveness of exercise therapy and the role of exercise adherence in patients with osteoarthritis of the hip and/or knee (PhD thesis). 2010, VU University Press, Amsterdam.
   • Pisters MF, Veenhof C, Schellevis F, Twisk J, Dekker J, de Bakker D. Exercise Adherence Improving Long-Term Patient Outcome in Patients With Osteoarthritis of the Hip and/or Knee. International Journal of Behavioral Medicine. 2010 Aug;17:286-286.
   • Pisters MF, Veenhof C, Schellevis FG, Twisk JWR, Dekker J, De Bakker DH. Exercise Adherence Improving Long-Term Patient Outcome in Patients With Osteoarthritis of the Hip and/or Knee. Arthritis care and research. 2010 Aug;62(8):1087-1094.
   • Guillaume Landry, Brigitte Reniers, Lars Murrer, Fontanarose D., Reniers B., Murrer L., Lutgens L., Bloemen-Van Gurp E.J., Pignol J.P., Keller B., Beaulieu L., Verhaegen F. Sensitivity of low energy brachytherapy Monte Carlo dose calculations to uncertainties in human tissue composition. Medical Physics 37(10):5188-98, October 2010
   • Pisters MF, Veenhof C, Schellevis FG, De Bakker DH, Dekker J. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a randomized controlled trial comparing two different physical therapy interventions. Osteoarthritis and cartilage. 2010 Aug;18(8):1019-1026.
   • Pisters MF, Veenhof C, de Bakker DH, Schellevis FG, Dekker J. Behavioural graded activity results in better exercise adherence and more physical activity than usual care in people with osteoarthritis: a cluster-randomised trial. Journal of Physiotherapy. 2010;56(1):41-47.
   • Vervloet M, Brabers AEM, Pisters MF, van Dijk L. Evaluatie van het programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). NIVEL, 2010.
   • Pisters MF, Veenhof C. Gedragsgeoriënteerde graded activity (GRADIT) bij mensen met artrose aan de heup of knie: een overzicht van de huidige evidentie. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2010;120(1):42-47.

   2009

   • Pisters MF. Langetermijneffect van oefentherapie bij mensen met artrose: speelt therapietrouw een mediërende rol? Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2009;119(1).
   • Bloemen-van Gurp E.J., Haanstra B.K.C., Murrer L.H.P, van Gils F.C.J.M., Dekker A.L.A.J., Mijnheer B.J. and Lambin P. Real-time dosimetry with a linear MOSFET array to evaluate the urethra dose during permanent implant brachytherapy using Iodine-125. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 73, No. 1, pp. 314–321, 2009
   • Bloemen- van Gurp E.J., In Vivo dosimetry in HDR brachytherapy for cervix cancer. Radiotherapy and Oncology 92: S139, August 2009
   • Leemrijse C, Pisters MF. Quick scan kwaliteit en veiligheid van ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. NIVEL, 2009.

   2008

   • Pisters MF, Veenhof C, De Bakker DH, Schellevis FG, Dekker J. Physical activity and exercise adherence in physical therapy exercise treatment in patients with osteoarthritis of hip or knee. Arthritis and Rheumatism. 2008 Sep;58(9):S607-S608.
   • Bloemen-van Gurp E.J., Murrer L.H.P., Haanstra B.K.C., van Gils F.C.J.M., Dekker A.L.A.J., Mijnheer B.J. and Lambin P. In vivo dosimetry using A linear MOSFET-array dosimeter to determine the urethra dose in 125I permanent prostate implants. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. -, No. -, pp. 1–8, 2008
   • Leemrijse CJ, Swinkels ICS, Pisters MF, de Bakker DH, Veenhof C. Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2008;118(2):62-67.
   • Pisters MF, Veenhof C. Evaluatie pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen: setting sport. NIVEL, 2008.

   2007

   • Pisters MF, Leemrijse C. Het gebruik van aanbevolen meetinstrumenten in de fysiotherapiepraktijk. Weten is nog geen meten! Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2007;117(5):175-180.
   • Pisters MF, Veenhof C. Is oefentherapie bij mensen met artrose aan heup en/of knie effectief op de lange termijn? Stimulus. 2007;26(3):324-334.
   • Bloemen-van Gurp E.J., Mijnheer B.J., Verschueren T.A.M.  and Lambin P. Total body irradiation, towards optimal individual delivery: dose evaluation with MOSFETs, thermoluminescence detectors and a Treatment planning system. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 69, No. 4, pp. 1297–1304, 2007
   • Pisters MF, Veenhof C, van Meeteren NLU, Ostelo RW, de Bakker DH, Schellevis FG et al. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of hip or knee: a systematic review. Arthritis and Rheumatism. 2007;57(7):1245-1253.
   • Pisters MF, Hooijman WMP, Leemrijse C. Oefentherapeuten hebben een positieve attitude ten aanzien van het gebruik van meetinstrumenten, maar het daadwerkelijk gebruik is laag. Beweegreden. 2007;22-27.

   2006

   • Veenhof C, Bijlsma JWJ, Van den Ende CHM, Van Dijk GM, Pisters MF, Dekker J. Psychometric evaluation of osteoarthritis questionnaires: A systematic review of the literature. Annals of the Rheumatic Diseases. 2006 Jul;65:409-409.
   • Pisters MF, van den Ende CHM, de Groot JF, Veenhof C. Het fysiotherapeutisch handelen bij artrose aan heupen/of knie: patiëntenprofielen in de praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2006;116(6):143-149.
   • Bloemen-van Gurp E.J., Minken A.W.H., Mijnheer B.J., Dehing- Oberye C.J.G. and Lambin P. Clinical implementation of MOSFET detectors for dosimetry in electron beams. Radiotherapy and Oncology 80, 288–295, 2006
   • Veenhof C, Bijlsma JWJ, van den Ende CHM, van Dijk GM, Pisters MF, Dekker J. Psychometric evaluation of osteoarthritis questionnaires: a systematic review of the literature. Arthritis and Rheumatism. 2006;3:480-492.

   2005 en eerder

   • Pisters MF, Verhoeven A, van Dolder R, Meeteren NL. Directe Toegankelijkheid Intramurale Fysiotherapie. Utrecht University Press, 2005.
   • Pisters MF, de Blois D, Bernards ATM, Bakx WGM. Het effect van intramusculaire botuline-toxinetoediening bij een patiënt met een spastische hemiparese op de loopvaardigheid en het loopcomfort. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2004;114(2):41-44.
   • Bloemen-van Gurp E.J., du Bois W., Visser P., Bruinvis I., Jalink D., Hermans J., Lambin P. Clinical dosimetry with MOSFET dosimeters to determine the dose along the field junction in a split beam technique. Radiotherapy and Oncology 67, 351–357, 2003

   Amerijckx, C., Goossens, N., Pijnenburg, M., Musarra, f., van Leeuwen, D.M., Schmitz, M., Janssens, L. (2019) Influence of phase of respiratory cycle on ultrasound imaging of deep abdominal muscle thickness, Musculoskeletal Science and Practice 46:102105.

   Janssens, L., Goossens, N., Wand, B.M., Pijnenburg, M., Thys, T., Brumagne, S. (2017) The development of the Dutch version of the Fremantle Back Awareness Questionnaire, Musculoskeletal Science and Practice 32, 84-91.

   Caeyenberghs, K., Pijnenburg, M., Janssens, L., Goossens, N., Claeys, K., Stephan, SP., Brumagne, S. (2017) Associations between measures of structural morphometry and sensorimotor control in individuals with non-specific low back pain and healthy controls, American Journal of Neuroradiology 38, 183-91.

   Pijnenburg, M., Hosseini, HSM., Brumagne, S., Janssens, L., Goossens, N., Caeyenberghs, K. (2016) Structural brain connectivity and the sit-to-stand-to-sit task in individuals with non-specific low back pain and healthy controls: a diffusion MRI based network analysis, Brain Connectivity 6, 10.

   Goossens, N., Janssens, L., Pijnenburg, M., Caeyenberghs, K., Van Rompuy, C., Meugens, P., Sunaert, S., Brumagne, S. (2016) Test-retest reliability and concurrent validity of an fMRI-compatible pneumatic vibrator to stimulate muscle proprioceptors, Multisensory research 29 (4-5): 465-492.

   Pijnenburg, M., Brumagne, S., Caeyenberghs, K., Janssens, L., Goossens, N., Marinazzo, D., Swinnen, SP., Claeys, K., Siugzdaite, R. (2015) Resting-state functional connectivity of the sensorimotor network in individuals with non-specific low back pain and the association with the sit-to-stand-to-sit-task, Brain Connectivity 5(5).

   Janssens, L., Brumagne, S., Claeys, K., Pijnenburg, M., Goossens, N., Rummens, S., Depreitere, B. (2016) Proprioceptive use and sit-to-stand-to-sit performance after first-time lumbar micro discectomy: the effect of surgical approach and early physiotherapy, Clinical biomechanics 32.

   Claeys, K., Dankaerts, W., Janssens, L., Pijnenburg, M., Goossens, N., Brumagne, S. Young individuals with a more ankle-steered proprioceptive control strategy may develop mild non-specific low back pain. Journal of Electromyography & Kinesiology, 2014 [epub ahead of print] (IF most recent: 1.73) (5-year IF: 2.26).

   Janssens, L., McConnell, A., Pijnenburg, M., Claeys, K., Goossens, N., Lysens, R., Troosters, T., Brumagne, S. (2014) Inspiratory muscle training affects proprioceptive use and low back pain, Medicine & Science in Sports & Exercise, May 27, 2014 [epub ahead of print] (IF most recent: 4.48) (5-year IF: 5.33).

   Pijnenburg, M., Caeyenberghs, K., Janssens, L., Goossens, N., Swinnen, SP., Sunaert, S., Brumagne, S., Microstructural integrity of the superior cerebellar peduncle is associated with an impaired proprioceptive weighting capacity in individuals with non-specific low back pain. PloS One 9 (6), e100666 (IF most recent: 3.73) (5-year IF: 4.24).

   Janssens, L., Brumagne, S., McConnell, A., Claeys, K., Pijnenburg, M., Goossens, N., Burtin, C., Janssens, W., Decramer, M., Troosters, T. (2014) Impaired postural control reduces sit-to-stand-to-sit performance in individuals with chronic obstructive pulmonary disease, PLoS One 9 (2), e88247. (citations: 0) (IF most recent: 3.73) (5-year IF: 4.24).

   Janssens, L., Troosters, T., McConnell, A., Pijnenburg, M., Claeys, K., Brumagne, S. (2013) Postural strategy and back muscle oxygenation during inspiratory muscle loading, Medicine & Science in Sports & Exercise 45 (7), 1355-1362. (citations: 0) (IF most recent: 4.48) (5-year IF: 5.33).

   Janssens, L., Brumagne, S., McConnell, A., Claeys, K., Pijnenburg, M., Burtin, C., Janssens, W., Decramer, M., Troosters, T. (2013) Proprioceptive changes impair balance control in individuals with chronic obstructive pulmonary disease, PLoS One 8 (3): e57949. (citations: 1) (IF most recent: 3.73) (5-year IF: 4.24).

   Johanson, E., Brumagne, S., Janssens, L., Pijnenburg, M., Claeys, K., Paasuke, M. (2011). The effect of acute back muscles fatigue on postural control in people with and without recurrent low back pain. European Spine Journal, 20 (12), 2152-2159. (citations: 3) (IF most recent: 2.13) (5-year IF: 2.54).

    Eeden, M. van, Heugten, C.M. van, Evers, S.M.A.A (2012). The economic impact of stroke in the Netherlands: the €-Restore4Stroke Study. BMC Public Health, 12:122

   Eeden, M. van, Kootker, J.A., Evers, S.M.A.A., Heugten, C.M. van, Geurts, A.C.H., Mastrigt G.A.P.G. van (2015). An economic evaluation of an augmented cognitive behavioural intervention vs. computerized cognitive training for post-stroke depressive symptoms. BMC Neurology, 15:266

   Van Eeden, M., Heugten, C.M. van, Mastrigt, G.A.P.G. van, Mierlo, M. van, Visser-Meily, J.M.A., Evers, S.M.A.A. The burden of stroke in the Netherlands: estimating quality of life  and costs 1 year post stroke. BMJ Open, 5:228

   Eeden, M. van, Mastrigt, G.A.P.G. van, Evers, S.M.A.A., Raak, E.P.M. van, Driessen, G.A.M., Heugten, C.M.van (2016) The economic impact of mental healthcare consumption before and after stroke in a cohort of stroke patients in the Netherlands: a record linkage study. BMC Health Services Research, 16:688

   Eeden, M. van, Heugten, C.M. van, Mastrigt, G.A.P.G. van, Evers, S.M.A.A. (2016) Economic evaluation studies of self-management interventions in chronic diseases: a systematic review. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 32:1/2, 16-18

   Mastrigt, G.A.P.G. van, Eeden, M. van, Heugten, C.M. van, Tielemans, N., Schepers, V.P.M., Evers, S.M.A.A. (2020) A trial-based economic evaluation of the Restore4Stroke self-management intervention compared to an education based intervention for stroke patients and their partners. BMC Health Services Research, 20:294

   Konings-Pijnappels, A.P.M., Tenten-Diepenmaat, M., Dahmen, R., Verberne, S.K., Dekker, J., Twisk, J.W.R., Roorda, L.D., Leeden, M. van der. Forefoot pathology in relation to plantar pressure distribution in patients with rheumatoid arthritis: A cross-sectional study in the Amsterdam Foot cohort. Gait & Posture, 68: 317-322

   Dahmen, R., Konings-Pijnappels, A.P.M., Kerkhof, S., Verberne, S., Boers, M., Roorde, L.d., Leeden, M. van der. Higher body mass index is associated with lower foot health in patients with rheumatoid arthritis: baseline results of the Amsterdam-Foot cohort. Scandinavian Journal of Rheumatology, 49: 186-194

   Brumagne, S., Janssens, L., Claeys, K., Pijnenburg, M. (2013) Chapter 12: Altered variability in proprioceptive postural strategy in people with recurrent low back pain and healthy individuals. In: Hodges, P.W., Cholewicki, J., Van Dieen, J. (Eds.), Spinal Control: The rehabilitation of back pain - state of the art and science. Elsevier Churchill Livingstone: Edinburgh, 135-144. ISBN: 978-0-7020-4356-7.

   Brumagne, S., Pijnenburg, M., Volkaerts, K., Goossens, N. Janssens, L. (2014) De lumbosacrale wervelkolom: musculoskeletale revalidatie en casuïstiek, 1ste editie, Leuven: Acco. ISBN: 978 90 334 9251 8.

   Brumagne, S., Malfait, B., Pijnenburg, M., Janssens L. (2013), Musculoskeletale revalidatie van de lumbosacrale wervelkolom en casuïstiek, 1ste editie, Leuven: Acco. ISBN: 978 90 334 9251 8.

   Brumagne, S., Taffeiren, T., Pijnenburg, M., Janssens, L. (2010) Kinesitherapeutische behandeling van de lumbosacrale wervelkolom en casuïstiek, 1ste editie. Leuven: Acco. ISBN: 978 90 334 7952 6.    

   Agenda

   Fontys Paramedisch kick-off van het studiejaar 2024 - 2025

   event type
   Workshop

   Het nieuwe studiejaar gaan we samen met jou van start tijdens het eerste Fontys Paramedisch Event op donderdag 29 augustus. Tijdens het kick-off event gaan we, via een mix aan werksessies en workshops, dieper in op zelfregulerend leren en studentbegeleiding, talentgericht onderwijs en impactvol onderzoek, en jouw positie en rol hierbinnen als waardevolle samenwerkingspartner. Het belooft een dag te worden vol kennisdeling, interactie, nieuwe inzichten en ontmoeting!

   -

   Openbare colleges Age & Ageing

   event type
   Lezing

   Wil jij in jouw onderwijs meer doen met veroudering en vergrijzing, maar mis je nog kennis om dit goed te doen? Dan zijn de openbare colleges over ‘age & ageing’ voor jou bedoeld.

   -

   Symposium: Van sensoren naar zorg

   event type
   Symposium

   Alles weten over de kennis en mogelijkheden van stressmetingen met wearables en de ontwikkelingen op technisch, zorg- en juridisch gebied? Sluit aan bij het eindsymposium van het RAAK-mkb-project 'Van sensoren naar zorg', op 13 november in Eindhoven.

   -

    

   Contact

   Foto van persoon

   Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

   Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch