Sprint naar content

Wat is een lectoraat

Als bedrijven, maatschappelijke instellingen of organisaties en overheden, tegen bepaalde bedrijfsvraagstukken aanlopen kan praktijkgericht onderzoek antwoord bieden en zorgen voor ontwikkeling en innovatie.

Wat doet een lectoraat?

Een lectoraat doet praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Onze studenten worden vaak bij deze onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten. Ook worden academici ingezet die kunnen promoveren op voor hoger onderwijs relevante vraagstukken, onder begeleiding van de lector en hun universitaire promotoren.

Een lectoraat bestaat uit een lector en een kenniskring, waarin docenten en externe experts samenwerken. Elk lectoraat staat onder leiding van een lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector zet zijn of haar kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk.

Onze studenten worden meestal bij deze onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten of bij onderzoeksprojecten. Ook worden academici ingezet die kunnen promoveren op voor hoger onderwijs relevante vraagstukken, onder begeleiding van de lector en hun universitaire promotoren.

Bekijk ook onze

Een vraag voor een lectoraat of over ons praktijkgericht onderzoek?

Sfeerafbeelding Fontys

Maatschappelijk relevante vraagstukken

Samen met bedrijven en instellingen organiseren onze lectoren, binnen multidisciplinaire teams en met andere experts, praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat in dienst staat van beroepsontwikkeling en beroepsinnovatie. Nieuwe inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en ingebed in onze opleidingen. Zo sluit ons onderwijs niet alleen beter aan bij behoeften van bedrijven en hun medewerkers maar beschikken onze afgestudeerden ook steeds over de laatste onderwijsmaterie, -materialen en -kennis. Fontys heeft een groot aantal lectoren aan zich verbonden op relevante terreinen waarin zich actuele maatschappelijke vraagstukken voordoen.

Onze kennisthema's

Met zes kennisthema’s verbinden we ons met regionale kennisnetwerken en zetten we in op de ontwikkeling naar een kennisintensieve netwerkorganisatie: