Sprint naar content
Kennisthema

Slimme mobiliteit

Onze mobiliteit staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. De verplaatsing van mensen en goederen – bijvoorbeeld via auto’s, schepen en vliegtuigen – legt een grote druk op het klimaat, de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden. Niet alleen omdat de voertuigen zelf vervuilend zijn, maar ook omdat de logistieke ketens die voor al deze verplaatsingen nodig zijn lang, complex, kwetsbaar voor verstoringen en vooral: zeer belastend voor het milieu zijn.

Binnen het thema Slimme Mobiliteit zoekt Fontys naar slimme innovaties op het gebied van mobiliteit en logistiek. Slimme mobiliteit is gericht op efficiënte, groene verplaatsingen, minder uitstoot en veiliger transport en een toegankelijker, inclusiever vervoersaanbod. De enorme technische mogelijkheden van slimme mobiliteit dragen bij aan een klimaatvriendelijke industrie die is verbonden door een moderne infrastructuur.  

 

De Centres of Expertise ACE Mobility en KennisDC Logistiek zijn bij Fontys verantwoordelijk voor het onderzoek binnen dit veelzijdige thema. Daarbij richt het CoE ACE Mobility zich op ontwikkelingen op het gebied van voertuigen, terwijl het CoE KennisDC Logistiek zich bezighoudt met het digitaliseren van logistieke ketens om ze duurzamer en veerkrachtiger te maken. De twee centra raken elkaar als het gaat om technologische innovaties die helpen om knelpunten in de ketens op te lossen, zoals autonoom vervoer.  

Vlotter, veiliger en duurzamer rijden met smart mobility

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Vlotter, veiliger en duurzamer rijden met smart mobility

Focus van Fontys

Fontys helpt enerzijds de mobiliteit van de toekomst vorm te geven, in de eerste plaats door de Nederlandse automotivesector sterk, wendbaar en toekomstbestendig te houden. De ontwikkelingen binnen deze sector – zoals die van zelfrijdende en elektrische auto’s – benaderen we vanuit technologisch, economisch, sociaal en juridisch perspectief. Dat betekent dat we ook kijken naar het gedrag van mensen: hoe zorgen we dat mensen nieuwe, duurzame initiatieven omarmen? En we onderzoeken vormen van vervoer waarbij juist geen of minder voertuigen nodig zijn, zoals shared service-concepten. 

Anderzijds richten we ons op het ontwerpen van beter presterende logistieke ketens – duurzame, veerkrachtige ketens die gebruikmaken van de nieuwste digitale technologie. Belangrijk daarbij is het besef dat logistiek verdergaat dan vervoer. Het gaat bijvoorbeeld ook om de vraag: waar zet je je fabriek neer, en waarom? Wij willen stimuleren dat burgers en bedrijven dit soort beslissingen niet meer alleen wegen op geld, maar ook nadrukkelijk op klimaatimpact en veerkracht.  

 

 

Verbinding met andere kennisthema’s

Het thema Slimme Mobiliteit heeft een sterke verbinding met enkele andere kennisthema’s van Fontys. Met het thema Enabling Technologies wordt bijvoorbeeld de kennisbehoefte op het gebied van manufacturing en kunstmatige intelligentie gedeeld. Denk aan de algoritmes die nodig zijn om autonoom te rijden, of aan moderne fabricagetechnieken voor de zuinige voertuigen van de toekomst. Met het thema Duurzaamheid en Circulariteit wordt bijvoorbeeld gekeken naar circulaire grondstoffen voor voertuigen en naar het beïnvloeden van gedrag. En op het gebied van future skills wordt samengewerkt met het thema Toekomst van Leren. 

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Leading lector Centre of expertise KennisDC logistiek

Foto van persoon

Dr. V.H.G. (Victor) Verboeket

Lector Supply Chain Innovation