Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Enabling technologies / Slimme mobiliteit / Toekomst van leren

Industrial engineering and entrepreneurship

Ontdek de toekomst van bedrijfsinnovatie en leiderschap bij lectoraat Industrial Engineering and Entrepreneurship.

Wij zijn gepassioneerde onderzoekers die zich richten op vier cruciale kernthema's: Technology & Innovation, Operational Excellence, Strategic Alliances & Ecosystems, en Business Leadership & Entrepreneurship.

Ambities

Bij ons lectoraat staat toegepast integraal onderzoek centraal, gericht op bedrijfskundige vraagstukken binnen een technische context. Wij streven naar verdieping in gespecialiseerde bedrijfskundige kennis, met een focus die reikt van de lokale technisch bedrijfskundige beroepspraktijk tot ver daarbuiten. Onze missie omvat niet alleen het stimuleren van onderzoek binnen technische disciplines, maar ook het actief bijdragen aan de bredere bedrijfskundige beroepspraktijk en het bevorderen van verdere (academische) kennisontwikkeling. Samenwerking is voor ons essentieel. We werken nauw samen met kenniscentra, waaronder zogenaamde Centers of Expertise, andere lectoraten en externe stakeholders. Door deze interdisciplinaire samenwerking richten we ons op vraagstukken die de industrie en maatschappij beïnvloeden, en dragen we bij aan de onderzoeksthema's van Fontys for Society. onderzoeksthema's Fontys for Society.

Ons meerjarenplan beschrijft de visie, ambities en plannen van het lectoraat voor de periode 2024-2028 en hoe deze aansluiten op landelijke en regionale agenda’s en de Fontys speerpunten .

Onderzoekslijnen

In lijn met de strategie van het instituut Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie & Techniek (Fontys BEnT) en diverse regionale en nationale (economische) agenda’s omvat het meerjarenprogramma van het lectoraat IEE vier onderzoeklijnen:

 • Business Leadership & Entrepreneurship:

  Begrijp de essentie van effectief leiderschap en ondernemerschap. Ons onderzoek belicht de eigenschappen van succesvolle leiders en ondernemers in een snel veranderende zakelijke omgeving

Sfeerafbeelding Fontys
 • Strategic Alliances & Ecosystems:

  Verken de kracht van strategische samenwerkingen en ecosystemen. Wij analyseren hoe organisaties kunnen gedijen door slimme allianties aan te gaan en sterke bedrijfsecosystemen te bouwen.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Operational Excellence:

  Ontdek hoe operationele excellentie de sleutel is tot duurzaam succes. Ons onderzoek richt zich op het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het vergroten van efficiëntie en het waarborgen van hoogwaardige prestaties.

 • Sfeerafbeelding Fontys

  Technology & Innovation:

  Duik in de nieuwste technologische ontwikkelingen en innovaties die de bedrijfswereld transformeren. Wij onderzoeken baanbrekende technologieën en hun impact op diverse sectoren.

Sfeerafbeelding Fontys

Waarom lectoraat Industrial Engineering and Entrepreneurship?

 • Wij geloven in een integrale benadering van onderzoek, waarbij verschillende disciplines samenkomen voor diepgaande inzichten.
 • Ons onderzoek is gericht op real-world toepassingen, met het doel concrete oplossingen te bieden voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
 • Wij streven naar samenwerking met bedrijven, academici en andere onderzoeksinstellingen om synergie te bevorderen en gezamenlijk impact te creëren.

Ontdek meer over onze projecten, samenwerkingsverbanden en de bijdrage die wij leveren aan de bedrijfskundige ontwikkelingen van vandaag en morgen. Samen bouwen we aan een innovatieve en ondernemende toekomst.


Onderzoeksprojecten

 • The OPEX Growth Journey

  Tennant en Fontys Hogeschool starten co-creatief onderzoeksprogramma voor effectievere Lean & Sustainable procesverbetering in Tennant Uden


  Status
  Lopend
 • Sprong FAST

  Future Autonomous Sustainable Transport (FAST) onderzoekt hoe CO2- en NOx-emissies te verminderen en de Nederlandse economie te versterken


  Status
  Lopend
 • Monitoring van student-ondernemerschap

  Het onderzoek binnen Fontys is in 2019 opgestart. Data is verzameld betreffende het cohort inschrijvingen in februari 2019 en wordt momenteel geanalyseerd. De inschrijving van het cohort september 2019 staat momenteel nog open en zal later dit jaar geanalyseerd worden.


  Status
  Lopend
 • Werkgeluk

  Ontdek werkgeluk en de invloed op prestaties. Onderzoek naar zelfinzicht en verbinding. Bevorder werkgeluk individueel en in teamverband


  Status
  Lopend
 • Juridische aspecten van open innovatie

  Dit onderzoek richt zich op de rol van juridische experts bij het opzetten en uitvoeren van open innnovatie samenwerking. Hiervoor is een case-based aanpak gebruikt en in meerdere bedrijven geïnventariseerd hoe hiermee omgegaan wordt en wat de ervaringen zijn.


  Status
  Afgerond
 • Contextrijk ondernemerschapsonderwijs in het hbo

  Het lectoraat voert onderzoek uit naar strategieën en werkvormen om de context van dit onderwijs te verrijken en samen te werken met het bedrijfsleven. Hierbij wordt ook gezocht naar mogelijkheden om samen op te trekken met andere hogescholen.


  Status
  Afgerond


Publicaties

 • Maliepaard, C. Salm, L van de (2023), Fontys en AAE: Storingsvrije machines als ultieme data-droom. online link
 • Maliepaard, C., Reijrink, R.A.M., Kirkels, Y.E.M., & Akkermans, H. (2022). Growth characteristics of Dutch manufacturing SMEs during their digital servitization journey: A punctuated equilibrium perspective. In A.Z. Bigdeli, M. Rapaccini, N. Saccani, F. Adrodegari, T. Baines (Reds.), Achieving Net-Zero through Servitization (pp. 122-130). The Advanced Services Group. ISBN 978 1 85449 805 2, online link
 • Judith van Helvert & Ger Post, Experimenteren in organisaties: wat schrijft de wetenschap?(2022) Holland Management Review, online link
 • RegioBusiness (2022). Fontys & Smart Industry Fieldlab SAMEN - Mkb plukt vruchten van innovatieve kennisproducten. online link
 • Ger Post & Judith van Helvert, Ondernemerschap in tijden van crisis: een overzicht van academische bijdragen rond dit thema (2022), Holland Management Review, online link
 • Jeanette van Haasen, Niels van Zon & Ger Post (2022), Samenwerking in de keten begint bij jezelf, Regio Business, online link
 • Ger Post & Judith van Helvert, Ondernemen vanuit purpose: actuele inzichten vanuit de wetenschap (2022), Holland Management Review, online link
 • Rosalie Reichardt: Digital magazine (2022), fontysblogt.nl, online link
 • Danae Bodewes: Schaamteloos nieuwsgierig (2022), boek Boom Uitgevers, Amsterdam, online link
 • Artikel over Motivatie & nieuwsgierigheid in Tijdschrift voor Positieve Psychologie, (2022), online link
 • Els de Maeijer, Omgevingswet komt snel: hoe past gezondheid in lokaal ruimtelijk beleid Sociale vraagstukken, (2022) , online link
 • Schipper, T., Corporaal. S., Vos, M., Thunnissen, M.,Koop-Spoor, E. & Vloet, K. (2021) Benadruk ook belang bedrijfsleven bijhybride professionals. Science Guide, online link
 • Bodewes D., Artikel in Od-Magazine (2020): vakblad voor informatieprofessionals bij de overheidvakblad ‘Nieuwe werk-werkelijkheid, Leren om wendbaar, stuurbaar en moedig te zijn’ december 2020, online link
 • Maeijer, E. de. (2020) Open innovation dynamics: languaging in industry-academia collaborations, Academisch proefschrift, Technische Universiteit Eindhoven / Universiteit van Antwerpen, online link
 • Albats, E., Alexander, A., Mahdad, M., Miller, K. & Post, G. (2020) Stakeholder management in SME open innovation: interdependencies and strategic actions. Journal of Business Research, online link
 • Vloet, K., Klatter, E., Janssen, S. & Kessels, G.(2020). Bumpy moments considered as critical incidents. Professional Identityof technical VET-teachers. Quaderns de Psicologia  22 (2), 1-26, online link


  Team

  Het onderzoeksteam van het lectoraat Industrial Engineering and Entrepreneurship bestaat, naast lectoren Ger Post en Corne Dirne, uit een aantal docentonderzoekers. Deze gemixte groep aan onderzoekservaring, onderwijservaring en contacten met het werkveld gaan aan de slag binnen het lectoraat.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Foto van persoon

  Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

  Lector Entrepreneurship

  Foto van persoon

  Dr. C.W.G.M. (Corné) Dirne

  Lector Operational Excellence
  Foto van persoon

  E. (Elle) Van den Hurk

  Onderzoek coördinator

  Foto van persoon

  M.A. (Mohammed) Tahtali

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  Ir. drs. C. (Chris) Maliepaard

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  S.A.M. (Sandra) Janssen

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  F. (Fabian) Contreras Conde

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  M.A.A. (Marie-Jose) van Lent

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  W. (Wimco) Veerman BSc.

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  S.H.J. (Stijn) van den Hoogen

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  dr. J.H. (Jos) Pieterse

  Docent-onderzoeker

  Foto van persoon

  dr. Y.E.M. (Yvonne) Kirkels

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  L.M. (Laura) van Zanten

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  drs. R.T. (Rosalie) Reichardt-Mulder

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  E.D.R. (Els) de Maeijer

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  S.A.B.M (Sofie) Spijkers

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  M.M.E.B. (Maike) Schmeitz

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  N.J.M. (Nicole) Barendse

  Docentonderzoeker
  Danae Bodewes

  drs. D.F.M. (Danae) Bodewes

  Docentonderzoeker

  Foto van persoon

  A.P. (Peter) Baas

  Docentonderzoeker


  Het lectoraat creëert een netwerk waarin bedrijfsontwikkeling en onderwijs elkaar versterken. We geven studenten de kans om hun

  academische kennis en vaardigheden toe te passen op uitdagende problemen die relevant zijn voor de samenleving, zodat ze impact kunnen hebben. Hierdoor kunnen studenten afstuderen met praktische vaardigheden en gemakkelijker aansluiting vinden in een steeds veranderende arbeidswereld.

  Mocht je interesse hebben is een samenwerking met het lectoraat: Neem contact op met Elle Van den Hurk (e.vandenhurk@fontys.nl)

  Foto van persoon

  E. (Elle) Van den Hurk

  Onderzoek coördinator