Sprint naar content

Wat is praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat midden in de samenleving staat. Hoe kunnen we zorgrobots inzetten om het personeel van zorginstellingen te ontlasten? Hoe kunnen we auto’s, vrachtwagens en bussen schoner laten rijden? Hoe zorgen we dat kinderen, jongeren en professionals zich in een digitale samenleving optimaal kunnen ontwikkelen? Om dit soort vragen te beantwoorden voeren we ons onderzoek uit in de praktijk, in nauwe samenwerking met professionals, beleidsmakers en burgers. Dat doen we zo veel mogelijk in hybride leer- en onderzoeksomgevingen, zoals professionele werkplaatsen, living labs en fieldlabs: innovatieve omgevingen waar onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar raken én versterken.

Brede expertise, persoonlijk in contact

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen wordt uitgevoerd binnen lectoraten. Bij Fontys zijn deze lectoraten verbonden aan een of meerdere kenniscentra en centres of expertise: centra waarin al het onderzoek rondom een specifiek thema – zoals zorg, technologie, onderwijs/een leven lang ontwikkelen en duurzaamheid – is gebundeld. Onze omvang is onze kracht: doordat wij al die verschillende disciplines in huis hebben, kunnen we op vele terreinen multidisciplinair onderzoek doen. Maar hoe groot we ook zijn, onze benadering kenmerkt zich juist door intimiteit en kleinschaligheid. Elk vakgebied heeft zijn eigenheid, zijn eigen kleur en sfeer, zijn eigen netwerk. Deze unieke combinatie van brede expertise en persoonlijk contact stelt ons in staat om, vanuit duurzame relaties binnen én buiten Fontys, als kennispartner impact te hebben op de samenleving.

Praktijkgericht onderzoek van Fontys

Wereldwijd, in Nederland én in onze regio staan we momenteel allemaal voor een aantal grote, complexe uitdagingen. Er is veel kennis nodig om deze wicked problems op te lossen. Kennis waarmee we direct kunnen aansluiten bij vragen van burgers, bedrijven, publieke organisaties en overheden. Met praktijkgericht onderzoek ontwikkelt Fontys dit soort kennis. Onderzoekers, docenten en studenten vanuit verschillende disciplines werken samen met betrokken professionals aan oplossingen voor concrete vraagstukken uit de praktijk. Elk van die oplossingen vormt een stukje van de grote puzzels waar de maatschappij zich voor gesteld ziet. Zo dragen we samen bij aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving.

Een vraag voor een lectoraat of over ons praktijkgericht onderzoek?

Neem contact met ons op
Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek verbetert praktijk én onderwijs

De resultaten van ons onderzoek worden direct in de praktijk gebracht, om zo die praktijk te verbeteren. Bijvoorbeeld met de introductie van een innovatieve tool, de professionalisering van personeel of de inzet van een veranderaanpak. Maar het onderzoek verbetert ook het onderwijs. In de eerste plaats doordat studenten in de hybride leer- en onderzoeksomgevingen actief deelnemen aan het onderzoek en daarmee belangrijke vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben als wendbare professional. Onderzoekende docenten brengen bovendien hun onderzoek mee naar de onderwijspraktijk, wat leidt tot beter onderwijs én tot betere docenten. En tot slot krijgen de resultaten van praktijkgericht onderzoek waar mogelijk een plek in het curriculum.

Onze kennisthema's

Met zes kennisthema’s verbinden we ons met regionale kennisnetwerken en zetten we in op de ontwikkeling naar een kennisintensieve netwerkorganisatie:

Lees meer over ons praktijkgericht onderzoek