Sprint naar content
Kennisthema

Creatieve economie

De klimaatcrisis, de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de asielcrisis, de groeiende kloof tussen arm en rijk. Als het gaat om de urgente, complexe vraagstukken van deze tijd wordt creativiteit steeds vaker en nadrukkelijker gezien als een van de randvoorwaarden om tot een oplossing te komen.

De waarde van creativiteit beperkt zich allang niet meer tot de culturele en creatieve sector: om binnen onze kenniseconomie tot innovatie te komen is creativiteit nodig, zo wordt inmiddels breed erkend. Creativiteit vormt daarbij niet alleen een instrument voor innovatie, ze kan ook richting geven aan maatschappelijke verandering op een veel dieper en fundamenteler niveau: op systeemniveau. Het is dit diepere niveau van betekenisgeving – de mogelijkheid om via creativiteit een radicale verandering in ons (economisch) denken teweeg te brengen – waar het binnen het thema Creatieve Economie om draait. 

Focus van Fontys 

Binnen het thema Creatieve Economie draagt het kenniscentrum Creative Economy met creativiteit bij aan de fundamentele maatschappelijke, economische en ecologische verandering die nodig is om de complexe vraagstukken van deze tijd op te lossen. Sociale innovatie staat daarbij centraal. In de ecologische benadering van het kenniscentrum draait het om de verdeling van middelen en rijkdom, respect voor de natuur en de erkenning dat de mens deel uitmaakt van een bestaande ecologie. Het kenniscentrum wil met creativiteit – door nieuwe perspectieven te bieden, nieuwe werkelijkheden te creëren en voorbij het bestaande te denken – een dieper niveau van betekenisgeving blootleggen.  

Verbinding met andere kennisthema’s 

Het thema Creatieve Economie hangt per definitie samen met de andere kennisthema’s van Fontys: alle grote, urgente vraagstukken van de huidige tijd vragen om een creatieve economie als motor om tot innovatieve oplossingen te komen. Artistieke en creatieve praktijken gaan verbindingen aan met sectoren zoals zorg, technologie en onderwijs. 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kenniscentrum Creative Economy

In 2023 is dit kenniscentrum officieel van start gegaan. Het kenniscentrum, een initiatief van de lectoraten Journalistiek en verantwoorde innovatie,

Desiging the future, en Artistic, connective practices, is altijd op zoek naar nieuwe en inspirerende interne en externe samenwerkingen. Het kenniscentrum streeft ernaar om met creativiteit een fundamentele verandering te bewerkstelligen die nodig is om een leefbare wereld voor toekomstige generaties mogelijk te maken.

Meer weten? Lees ons programmaplan.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Onderzoeksprojecten

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder


Etalage

Ontdek de gebeurtenissen in het Kenniscentrum Creative economy. In onze 'etalage' delen we de hoogtepunten van onze activiteiten, inspirerende interviews, en meer.


Contact

Foto van persoon

Dr. F. (Falk) Hubner

Professor Artistic Connective Practices
Foto van persoon

Saskia Immens

Zakelijk leider Kenniscentrum Creative Economy
Bart van Bezooijen

Bart van Bezooijen

Docentonderzoeker SPECO Sportmarketing
Foto van persoon

Dr. Arthur Kok

Docent & onderzoeker - Fontys Academy for the Creative Economy
Lisa van Roosmale

Lisa van Roosmale

Marketing en Communicatie medewerker