Sprint naar content
Kennisthema

Toekomst van leren

Fontys bevindt zich in een dynamische regio, waar creativiteit, innovatiekracht en ondernemerschap zorgen voor technologische en sociale vooruitgang. Een regio waarin leren en ontwikkelen essentiële voorwaarden zijn om te kunnen blijven meedoen.

Onderzoek doen naar de toekomst van leren, van kind tot en met professional, zien wij dan ook als een belangrijke maatschappelijke opdracht. Binnen het kennisthema Toekomst van leren willen we – vanuit het perspectief van leren en ontwikkelen – een bijdrage leveren aan de wendbaarheid en veerkracht van de inwoners en beroepsbevolking van onze regio.

Blije vrouw

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys onderzoekt: werkgeluk

Docent-onderzoeker Rosalie Reichardt doet onderzoek naar werkgeluk, bekijk de video

Twee kenniscentra

Toekomst van leren is een breed thema. Het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren vraagt om een ander type organisatie en ondersteuning dan dat van professionals – de context en het werkveld verschillen immers sterk. Daarom zijn binnen het kennisthema twee kenniscentra actief, elk met een eigen focus:

Focus van Fontys

Fontys wil er enerzijds aan bijdragen dat elk kind en elke jongere veilig kan opgroeien en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doen we onder andere door onderzoek te doen naar bestaande en innovatieve omgevingen waarin leren, ontwikkelen en spelen op een natuurlijke manier aan elkaar verbonden zijn. En anderzijds wil Fontys bijdragen aan een lerende en wendbare regio. Dat doen we door ons ervoor in te zetten dat iedereen gedurende zijn hele leven zijn kwaliteiten kan ontwikkelen en benutten, en zo een duurzame bijdrage aan de samenleving kan leveren.

Verbinding met andere kennisthema’s

Toekomst van leren is een dwarsdoorsnijdend thema dat gericht is op onderwerpen die ook voor de andere kennisthema’s van Fontys relevant zijn. De ontwikkelingen binnen die thema’s zijn vaak gerelateerd aan de grote maatschappelijke opgaven waar we in Nederland voor staan, zoals digitalisering, circulaire transities en inclusieve zorg. Zo zijn onderwerpen als laaggeletterdheid en kansen(on)gelijkheid zeer relevant in het kader van een inclusieve samenleving (Gezonde en inclusieve samenleving), is er voor digitalisering binnen het onderwijs een vanzelfsprekende verbinding met Enabling technologies, en spelen onderwerpen als de toekomst van werk en lerende en innoverende netwerken ook binnen Slimme mobiliteit, Gezonde en inclusieve samenleving en Duurzaamheid en circulariteit. Actieve kennisdeling en samenwerking met de andere thema’s zijn dan ook van groot belang.


Onderzoeksprojecten

 • Aanjagers van leren en ontwikkelen

  Hoe blijf je vooroplopen in een razendsnel veranderende wereld? Ontdek hoe aanjagers van leren en ontwikkelen in interdisciplinaire teams samenwerken en stimuleren


  Status
  Lopend
 • Boundary crossers

  Toekomst van leren Project Boundary crossers Over het project Maatschappelijke, complexe vraagstukken vragen om intersectorale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Ook binnen het domein Mens en Maatschappij werken we samen met het werkveld binnen authentieke leer-werkomgevingen op het grensvlak van school en beroepspraktijk.


  Status
  Lopend
 • Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen

  Toekomst van leren Project Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen Over het project Contact Onderwijs en werkveld ontmoeten elkaar steeds vaker binnen innovatieve leer- en werkomgevingen, die we in deze kennissynthese hybride leeromgevingen noemen: omgevingen waar onderwijsinstellingen en werkveldpartners samen leren, werken en onderzoeken over de grenzen van de


  Status
  Lopend
 • Future Skills

  Toekomst van leren Project Future Skills Over het project Contact Voor HBO-studenten is het belangrijk om te beschikken over zogenaamde future skills (waaronder (interprofessionele)samenwerking, technologische vaardigheden en ondernemingszin) om toekomstige ontwikkelingen in hun beroepsloopbaan het hoofd te bieden. In steeds meer opleidingen leren studenten deze skills door samen te werken aan authentieke


  Status
  Lopend

Placeholder for Fontys video
De reden om als hybride docent aan de slag te gaan, zit ‘m met name in de uitdaging en variatie in het werk
Marian Thunnissen, lector Dynamische talentinterventies


Contact

Leading lector Kenniscentrum Leven lang ontwikkelen:
Leading lector Kenniscentrum Youth education for society:
Foto van persoon

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Lector Learning Design / leading lector kenniscentrum Youth Education for Society