Sprint naar content
Lectoraat van Toekomst van leren

Wendbare onderwijsprofessionals

In Nederland zijn steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs die ‘eigentijds’ onderwijs aanbieden waarin aandacht is voor doelen als zelfsturing, creativiteit, probleem oplossen, samenwerken en waar het onderwijs vaak leerlinggestuurd is. Binnen het lectoraat staat de vraag centraal wat deze ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs betekenen voor de rollen en taken voor leraren én wat dat betekent voor de lerarenopleidingen.

Over het lectoraat

Onderzoeksthema lectoraat

In het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar vragen uit het onderstaande schema:

Sfeerafbeelding Fontys

Werkwijze lectoraat

Bij de start van het lectoraat is de centrale vraag van het lectoraat verkend via een exploratieve aanpak. We hebben een aantal vo-scholen die werken met eigentijdse onderwijsconcepten benaderd met het verzoek ons een inkijkje te geven in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Dit leidde tot een reeks ‘excursies’ naar deze scholen, waar we gingen kijken en in gesprek gingen met teamleiders, docenten en leerlingen over de visie en de praktische invulling van het onderwijs. In totaal hebben we zes VO-scholen bezocht. Bij onze excursies naar de zes scholen hebben we gebruik gemaakt van het ‘spinnenweb’-model van de SLO (http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb). Dit model hielp ons om de schoolbezoeken te kaderen.

De indrukken uit de excursies staan bij 'kennisdeling'' onder het kopje ‘indrukken uit de excursies’. De persoonlijke indrukken van de deelnemers aan de excursies zijn eveneens daar te vinden als 'narratief'. 


Lector

Foto van persoon

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Lector Wendbare onderwijsprofessionals

Dr. ir. Quinta Kools heeft ruime onderzoekservaring, in zowel (grootschalig) kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Zij richt zich in haar werk op professionalisering van leraren en lerarenopleiders, door middel van het doen van praktijkonderzoek als professionaliseringsstrategie.

In het lectoraat ‘Wendbare Onderwijsprofessionals’ ligt de focus op de rol van de leraar in eigentijds onderwijs.


Kennisteam

Foto van persoon

J.A. (Annet) Meinen

Docentonderzoeker

Foto van persoon

J.J.J.M. (Joost) Otten

Docentonderzoeker

Foto van persoon

B.J.M. (Barbara) Roosken

Docentonderzoeker

Foto van persoon

E. (Elly) Wildeman

Docentonderzoeker

Foto van persoon

I.J.W. (Inge) Brons

Docentonderzoeker

Foto van persoon

G.M. (Gerdine) Velthoven

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Drs. Jacintha Melenhorst

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M.A.J. (Martin) Vos

Docentonderzoeker


Onderzoeksprojecten

 • Erasmus project RAPIDE

  Om te differentiëren maken leraren keuzes ten aanzien van leerdoelen, leeractiviteiten en groeperingsvormen op basis van verwachtingen die zij vormen over individuele leerlingen.


  Status
  Lopend
 • Samen vernieuwend Opleiden

  Om te differentiëren maken leraren keuzes ten aanzien van leerdoelen, leeractiviteiten en groeperingsvormen op basis van verwachtingen die zij vormen over individuele leerlingen.


  Status
  Lopend
 • SPRONG voorwaarts

  Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs.


  Status
  Lopend
 • Velon-themagroep toekomstbehendig opleiden

  in deze groep werken lerarenopleiders van verschillende hogescholen samen aan een verkenning van het thema toekomstbehendig opleiden. Wat voor beelden hebben lerarenopleiders van toekomstbehendige leraren en hoe leiden ze daarvoor op?


  Status
  Afgerond
 • PROMISE

  Dit onderzoeksproject beoogt het profiel van de leraar te versterken


  Status
  Afgerond


Publicaties

 • Velthoven, G. (2022). 'Worden wie je wilt zijn' (2022), Een magazine over de rol van jonge docenten in de persoonsvorming van leerlingen. Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
 • Linda van den Bergh, Anje Ros, Quinta Kools, Hanneke de Laat, Petra Poelmans (2022). Begeleiden van zelfsturing en samenwerking. Actief leren in vo en mbo. Uitgeverij Coutinho, Bussum.

 • Quinta Kools en Hanneke de Laat (2020). Welke uitdagingen liggen er voor lerarenopleiders in de nabije toekomst? Een verkenning vanuit ontwikkelingen in en om het onderwijsveld. In: Oolbekkink-Marchand, H., Kools, Q., Stokhof, H. & Vervoort, M. (red) (2020).De Staat van de Lerarenopleider. Velon, p 38-42.www.velon.nl.
 • Oolbekkink-Marchand, H., Kools, Q., Stokhof, H. & Vervoort, M. (red) (2020).De Staat van de Lerarenopleider. Velonwww.velon.nl.
 • Quinta Kools, Helma Oolbekkink-Marchand, Anje Ros, Henderijn Heldens (2020). Wat betekende de corona-lockdown voor het hoger onderwijs? Verslag van een exploratief onderzoek.Onderzoek van Onderwijs, 49 (2), 4-6.
 • Anje Ros, Helma Oolbekkink, Quinta Kools, Henderijn Heldens (2020). Wat leren we van Corona?https://didactiefonline.nl/artikel/wat-leren-we-van-corona#.XwbhTcIluLE.linkedin.
 • Ellen Koop-Spoor, Marian Thunnissen, Martin Vos & Quinta Kools (2020).Faciliteren van hybride docenten binnen het VO en MBO. Interne rapportage Fontys Hogescholen.
 • Quinta Kools en Loes van Wessum. (2020). En wat heb je geleerd?’ Een model om in gesprek te gaan over professionalisering. Tijdschrift voor Lerarenopleiders (41), 193-201…

 • Maaike Koopman,  Rian Aarts, Jos Hulsker, Jeroen Imants, Quinta Kools (2019). Het leren en de leeropbrengsten van docenten en studenten in leerateliers. Pedagogische Studiën (96) 378-400.
 • Rian Aarts, Rita Schildwacht & Quinta Kools (2019). Training Coaching met Videofeedback. Ondersteuning van beginnende leraren door professionalisering van coaches. In: Schellings, G., Helms-Lorentz, M., & Runhaar, P. (2019). Begeleiding startende leraren. Praktijk en theorie. Garant, Antwerpen-Apeldoorn. P 143-161
 • Kools, Q., van Schaik, M.  & Struik, J. (2019).  Van strakke structuur naar vrijheid in vorm: een nieuwe aanpak voor het bacheloronderzoek binnen Fontys lerarenopleiding Tilburg. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 2019, (1), 67-73
 • Quinta Kools, Marian Thunnissen, Petra Poelmans (2019). Opleiden voor hybride loopbanen, een verkenning. Fontys Hogescholen, interne rapportage.
 • Van Wessum, L., & Kools, Q (2019).  Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina. 
 • Rian Aarts, Quinta Kools en Rita Schildwacht (2019)  ‘Providing a good start. Concerns of beginning secondary school teachers and support provided’European Journal of Teacher Education https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1693992
 • Quinta Kools (2019). Op verkenning in eigentijds onderwijs: input voor opleiders. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 40 (4), pp 331-338
 • Koopman, M., Aarts, R.,  Hulsker, J., Imants, J. &  Kools, Q. (2019). Het leren en de leeropbrengsten van docenten en studenten in leerateliers. Pedagogische Studiën (96) 378-400
 • Quinta Kools, Marian Thunnissen, Petra Poelmans (2019). Opleiden voor hybride loopbanen, een verkenning. Fontys Hogescholen, interne rapportage.
 • Van Wessum, L., & Kools, Q (2019).  Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina. 
 • Rian Aarts, Quinta Kools en Rita Schildwacht (2019)  ‘Providing a good start. Concerns of beginning secondary school teachers and support provided’, European Journal of Teacher Education https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1693992
 • Ronald Keijzer & Quinta Kools (2018) ‘Mathematics teacher educators’ professional development as a by-product of practice based research: the ELWIeR research group. EAPRIL Conference proceedings 2018,  November 12 – November 14 ,2018 Portorož, Slovenia. pp 21-36

Documenten

Uit het lectoraat

Overig

In deze podcast gaat Quinta Kools, lector ‘Wendbare Onderwijsprofessionals’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, in gesprek met Elly Loman, rector van het Hyperion Lyceum in Amsterdam. Zij praten over rollen, taken en bijzonderheden van het leraarsberoep anno nu.

Lector Helma Oolbekkink van de HAN gaat in gesprek met onze lector Quinta Kools. Samen bespreken ze de uitdagingen in de relatie tussen stuurkracht van leraren en de wendbaarheid van onderwijsprofessionals binnen de school.


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Lector Wendbare onderwijsprofessionals