Sprint naar content
Project

SPRONG voorwaarts

Welkom bij SPRONG Voorwaarts – leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs. Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs. SPRONG-Voorwaarts is een project dat wordt gesubsidieerd vanuit Sia/NRO in het kader van de regeling SPRONG Educatief.

Wat houdt het project in?

We organiseren kennislabs rondom vier domeinen: anders zijn, anders doen, anders organiseren en anders sturen. Kennislabs waarin we creëren, ontwerpen, onderzoeken en leren met de onderwijspraktijk en de omgeving. De kennislabs starten in september 2020 in verschillende regio’s. We delen onze kennisproducten, inzichten en ervaringen via deze website.

Het project wordt geleid door een kernteam dat activiteiten aanstuurt en kennisbijeenkomsten organiseert. Het kernteam bestaat uit:

  • Quinta Kools (lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg), projectleider
  • Anje Ros (lector Fontys Hogeschool Kind en Educatie)
  • Helma Oolbekkink-Marchand (lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
  • Jeannine Doornink (Quadraam)
  • Ankie de Laat (ATO Scholenkring)

SPRONG Voorwaarts krijgt subsidie uit de regeling SPRONG –Educatief.
Nog meer informatie over dit project vind je op de website van SPRONG-Voorwaarts.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

De thematiek

In het project gaan we als partners samen aan de slag met vraagstukken die te maken hebben met toekomstgericht onderwijs. Scholen ontwikkelen nieuwe onderwijsconcepten en/of praktische innovaties om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Daarbij gaat het om maatschappelijke vraagstukken zoals sociale ongelijkheid, individualisering, nieuwe technologieën en duurzame ontwikkeling. Belangrijke kenmerken van toekomstgericht onderwijs zijn bijvoorbeeld aandacht voor diverse leerbehoeften bij leerlingen, zelfsturing en samenwerking tussen leerlingen.

Onderwijs vernieuwen heeft consequenties voor de onderwijsorganisatie, de rollen van en samenwerking tussen de onderwijsprofessionals. Ondanks een diversiteit aan invullingen van toekomstgericht onderwijs worstelen scholen uit verschillende sectoren met soortgelijke vraagstukken.

We onderscheiden daarbij vier (samenhangende) thema’s:

  • anders doen (andere vakinhoud, andere manier van lesstof aanbieden)
  • anders zijn (andere rollen als leraar, team etc)
  • anders organiseren (andere groeperingsvormen van leerlingen, lestijden, roosters etc)
  • anders samenwerken en leidinggeven 
Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Lector Wendbare onderwijsprofessionals

Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector 'Goed leraarschap, goed leiderschap' en kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties'

Foto van persoon

Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

Lector Integratief opleiden en boundary crossing