Sprint naar content
Kenniscentrum

Leven Lang Ontwikkelen

Het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen van Fontys is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat zich richt op het leven lang leren en ontwikkelen van werkende professionals. Onze kracht is dat we verbinding zoeken op drie niveaus: die van het individu, van de organisatie en van het netwerk eromheen. Immers, werkgevers en regionale samenwerkingspartners spelen een cruciale rol in leven lang ontwikkelen. Door met hen samen te onderzoeken, leren en innoveren, dragen we bij aan een duurzame regio, samenleving, werk en eigen gezondheid en geluk. Dat is waar we het voor doen.

Sfeerafbeelding Fontys

Onze kennis, jouw groei

De onderzoekslijnen op vier niveaus zijn uniek in Nederland. Er is geen ander onderzoekscentrum dat op zoveel verschillende niveaus onderzoek doet naar Leven Lang Ontwikkelen. Samen met een enthousiaste en gedreven groep lectoraten en onderzoekers biedt dit de kans om samen met ondernemers aan de slag te gaan.
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Toekomst

Impact van technologie op werk

Hoe kunnen (jong)volwassenen hun toekomstige vaardigheden in verschillende sectoren en branches innovatief en meetbaar ontwikkelen?

Sfeerafbeelding Fontys

Professional

Ontwikkelen als professional

Wat is er nodig om professionals meer controle te geven over hun eigen leer- en ontwikkelingsproces (LLO)? En hoe kunnen we hen hierbij ondersteunen (óók voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt)?

Sfeerafbeelding Fontys

Organisaties

Als organisatie leren en innoveren

Op welke manier kan er binnen een organisatie een cultuur worden gecreëerd en doorgevoerd die zich richt op leren en innoveren?

Sfeerafbeelding Fontys

Netwerken en regio's

Samenwerken en leren van netwerken

Hoe kunnen we de integratie van leren, werken en innoveren in regio's verbeteren? Welke voordelen heeft dit en voor wie?

Leading Lector Marian Thunnissen
Sfeerafbeelding Fontys

Samen sterker: Raad van Advies

Om impact te maken in de samenleving, relevante vraagstukken te onderzoeken en kwaliteit te borgen werken we nauw samen met onze raad van advies:

Ivka Orbon (Directeur Brabant Advies) | Marjolein Schooleman (Procesmanager Kennis voor Brabant) | Monique Lemaire (Manager Leerwerkloket Zuidoost-Brabant/Huis naar Werk) | Frits Swinkels (Directeur Vrededael Advies – VNO-NCW) | Nicole Swinkels (Directielid Huijbregtsgroep) | Lilian Halsema (Hoofd Onderwijsbeleid Technische Universiteit Eindhoven) | Dick Sweitser (Programmamanager LLO Vereniging Hogescholen) | Martyntje Brink en Ingrid Berens (Programmamanager Human Capital - Midpoint Brabant) | Astrid van Deelen (Manager Onderwijs en Arbeidsmarkt -Brainport Development) | Ella Hueting (Directeur Fontys Engineering) | Ronald Philipsen (Directeur Fontys Marketing en Communicatie en Programmadirecteur LLO) | Olivia Kramers (Voorzitter RvA, Penvoerend directeur Kenniscentrum LLO en Directeur Fontys HRM en Toegepaste Psychologie)


Onderzoeksprojecten 2023

Exploratief onderzoek en lerende netwerken

Het doel is om een gemeenschappelijke taal en kennis te ontwikkelen over het lerend vermogen van netwerken om impact te realiseren.

Lees meer

Aanjagers van leren en ontwikkelen

We willen meer inzicht krijgen in de aanjagers van leren en ontwikkelen binnen kleine teams die gericht zijn op een innovatievraagstuk en in hoe zij het leren en ontwikkelen aanjagen of stimuleren.

Lees meer

De rol van leidinggevenden in een lerende organisatie

Een lerende organisatie ontstaat niet vanzelf. Waarom is het zo belangrijk? Ontdek de cruciale rol van leidinggevenden bij het creëren van een lerende organisatie.

Lees meer

De impact die we maken

Bij Fontys gebruiken we onderzoek om positieve veranderingen teweeg te brengen en specifieke doelen te bereiken. Dit kunnen verschillende methoden, technieken of strategieën zijn die we inzetten in gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociaal beleid. Door deze toe te passen, streven we ernaar om praktische oplossingen te bieden en de samenleving op verschillende vlakken te verbeteren. Hiermee maken we impact.
Sfeerafbeelding Fontys

Organisaties

Sfeerafbeelding Fontys

Regio's en netweken

Sfeerafbeelding Fontys

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies / Leading Lector Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

Foto van persoon

O.E. (Olivia) Kramers

Penvoerend directeur Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

Foto van persoon

H. (Hanna) van Beelen

Programmamanager Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

Foto van persoon

E. (Eveline) van Grootel

Marketing Communicatie Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

De LLO-community

Betrokken lectoraten en programma's

Contact

In het kenniscentrum bundelen we de kennis en expertise van verschillende lectoraten en strategische programma's binnen Fontys. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met een kenniskring, docenten en (externe) experts.

Sfeerafbeelding Fontys

Het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen stimuleert organisaties en onderzoeksgroepen om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact te vergroten. Wil je meer over ons weten, of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op!

✉ levenlangontwikkelen@fontys.nlEen nieuwsbrief die inspireert

Speciaal voor onze externe community (werkveldpartners, organisaties, MKB-ondernemers, kennisinstellingen, leidinggevenden, HR-specialisten, enz.) hebben we een nieuwsbrief ontwikkeld.


4 keer per jaar ontvang je een nieuwsbrief via e-mail, met daarin:
> De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van LLO-onderzoek.
> Praktische tools die jij als professional direct kunt gebruiken.
> Verdiepende artikelen die relevant zijn voor jou als professional.
> We behandelen kwesties uit het werkveld en bieden oplossingen.
> Je blijft op de hoogte van LLO-evenementen, workshops en trainingen.


Aanmelden kan door hier te klikken.

Actueel

Benoeming bijzonder hoogleraar LLO: Marian Thunnissen

Fontys Hogeschool en de Universiteit Utrecht zijn verheugd om de benoeming van Dr. Marian Thunnissen aan te kondigen als bijzonder hoogleraar op de Fontys Leerstoel LLO.

Lees verder

KC-Middag

HYBRIDE LEEROMGEVINGEN

Lees verder

Impact Sessie 3# - Online

DE KRACHT VAN INTERNATIONALE STUDENTEN VOOR LOKALE ONDERNEMERS Marian Thunnissen en haar team nemen je mee in deze online sessie van 60 minuten.