Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving

Leren floreren

Floreren betekent je goed voelen in elke situatie. Het is belangrijk dat studenten en jonge professionals zich bewust worden hoe je dit kunt bereiken en dit integreren in hun dagelijks leven.

Over het lectoraat

We zien een veranderende samenleving die steeds meer veerkracht en wendbaarheid vraagt van ieder van ons. Dit kan voor studenten en jonge professionals die zelf nog in ontwikkeling zijn een uitdaging vormen. Daarom wil het lectoraat Leren Floreren door middel van praktijkgericht onderzoek kennis en tools ontwikkelen om studenten en jonge professionals in het (onderwijs)systeem bewustwording en een uitgebreider handelingsrepertoire mee te geven. Zodat zij goed, gezond en gelukkig kunnen functioneren in onze samenleving. Dat noemen we floreren.

Het lectoraat betreft een samenwerking van Fontys HRM en Toegepaste Psychologie en de dienst Studentenvoorzieningen. Daarom is het lectoraat er niet alleen voor HRM en TP studenten en docenten, maar voor alle studenten en docenten binnen én buiten Fontys. Het lectoraat maakt bovendien deel uit van het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen.


Onderzoeksprojecten

 • Project STRIDE

  Het doel van project STRIDE is om kennis te verwerven over hoe de persoonlijkheid, professionele identiteit, motivatie en het zelfvertrouwen van pabo-studenten zich ontwikkelen


  Status
  Lopend
 • My student journey

  Het project My student journey is bedoeld om studenten inzicht te geven in hoe ze ervoor staan qua persoonlijke groei en welbevinden. Dmv een welzijnsscan krijgt de student inzicht in zijn welbevinden


  Status
  Lopend
 • Autonomie-ondersteuning

  Het project Autonomie-ondersteuning wil de awareness en handelingsbekwaamheid, gericht op de autonomie van zowel studenten als docenten, vergroten


  Status
  Lopend
 • We’ve got your back

  Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in specifieke vormen van sociale steun die positief bijdragen aan welzijn en binding passend bij de studenten met vergelijkbare behoeften


  Status
  Lopend
 • Startthermometer

  De Startthermometer heeft als doel zelfinzicht voor de student en vroeg-signalering en gerichte begeleiding door de docent/coach


  Status
  Lopend


Lector

Evelyne Meens

Dr. E.E.M. (Evelyne) Meens

Lector Leren Floreren, Senior Onderzoeker

Evelyne Meens is lector Leren Floreren en een echte verbinder. ‘Ik zie overal kansen en leg snel linkjes.’


Kennisteam

Annemieke van der Horst

D. (Dimphy) Hooijmaijers

Onderzoeker, Consultant onderwijsinnovatie

Eveline Kersten

E. (Eveline) Kersten

Onderzoeker, Consultant

Linda Oosterwijk

L. (Linda) Oosterwijk

Onderzoeker

Foto van persoon

T. (Tanja) Stöver

Docentonderzoeker


Publicaties

Bodewes, D., & Meens, E.E.M. (2022). Motivatie en nieuwsgierigheid. Een bekende maar nog oppervlakkig begrepen relatie. Tijdschrift Positieve Psychologie, 4, 18-24.   

Meens, E.E.M., Diwan, K., Reitz, A.K., Meyers, C., & Bakx, A.W.E.A. (2022). Professionele identiteitsontwikkeling bij pabo-studenten. Onderwijstijd, 3, 25-31.  

Meens, E.E.M., & Dijkstra, A., (2021). Verdiepingsdocument Studentsucces behorende bij Verkenningsrapport HEO met regie naar verantwoordelijkheid. Vereniging Hogescholen.  

Meens, E.E.M. (2020). Een leven lang kiezen. Het coachen van loopbaan- en levenskeuzes. Amsterdam: Boom uitgevers. 

Meens, E.E.M. (2018). Motivation: Individual differences in students’ educational choices and study success. (Doctoral dissertation). Tilburg University. 

Meens, E.E.M., Bakx, A.W.E.A, Mulder, J. & Denissen J.J.A. (2019).The development and validation of an Interest and Skill inventory on Educational Choices (ISEC). European Journal of Personality Assessment. 36(5), 817.  

Meens, E. E., & Bakx, A. W. (2019). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education, 42(5), 650-674. 

Meens, E. E., Bakx, A. W., Klimstra, T. A., & Denissen, J. J. (2018). The association of identity and motivation with students' academic achievement in higher education. Learning and Individual Differences, 64, 54-70. 

Meens, E.E.M., Bakx, A.W.E.A, & Denissen J.J.A. (submitted). The association between motivation and retention: the longitudinal change and stability of motivational profiles during a transition to higher education.

 
Indien je geen toegang hebt tot het artikel, kun je een pdf opvragen bij Evelyne Meens. 

Meens, E. (2022). Goed gezond en gelukkig functioneren. Fontys Hogeschool

Oosterwijk, L. (2022). Gelukkig studeren na de start. Fontys Hogeschool

Content

Sfeerafbeelding Fontys

Startthermometer

Het is belangrijk om vroegtijdig in de studieloopbaan een vinger aan de pols te houden hoe studenten erbij zitten in hun opleiding, wanneer ze écht hebben kunnen proeven van hun opleiding en het studeren in een nieuwe onderwijsomgeving. ... lees meer >

Sfeerafbeelding Fontys

Studentsucces dialoogkaarten

Als je aan studentsucces denkt, wordt al gauw - of in ieder geval - aan rendement gedacht: behalen studenten hun diploma in een afzienbare tijd? ... lees meer >

Sfeerafbeelding Fontys

Autonomie INzicht kaartspel

Zowel in het onderwijs als in het werkende leven wordt steeds meer gevraagd om eigen regie en inbreng. Vanuit Fontys vinden we het belangrijk om studenten hierop voor te bereiden. Toch ... lees meer >

De weg naar floreren

De weg naar floreren is een reflectieinstrument dat zowel individueel als in dialoog te gebruiken is. Met behulp van dit instrument ... lees meer >

My Student Journey

Het hogere onderwijs biedt studenten steeds meer keuzes en verlangt daardoor meer zelfregie en zelfinzicht van de student. Maar ... lees meer >

Naast het doen van onderzoek en het ontwikkelen van tools en interventies geven we hierover ook keynotes en workshops. Indien je hierin interesse hebt, stuur dan je vraag naar Lectoraat Leren Floreren en geef daarin aan om welk onderwerp, welke doelgroep en welke datum het gaat.
Schreurs K., Meens E., Van der Horst A., Duijs J., Van der Hart N. Literatuurstudie: De student aan het roer - Autonomie en autonomie-ondersteuning in het hbo

Koppeling onderwijs

Uiteraard hebben we mogelijkheden voor studenten om bij het lectoraat stage te lopen of te werken als student assistent.
Wil je eens kijken hoe het er binnen een lectoraat aan toegaat? Of wil je vanuit jouw achtergrond (bijvoorbeeld communicatie, journalistiek, ICT, etc.) stagelopen in of bijdragen aan ons lectoraat? Vraag dan hier naar de mogelijkheden.
Voor elke stageperiode hebben we (een) vacature(s) voor afstudeerders. Hiervoor maakt het niet uit vanuit welke opleiding je komt. Wel is het belangrijk dat je bijdraagt aan onderzoek en interventieontwikkeling op één van de thema’s van het lectoraat: autonomie, zelfbewustwording en zelfregie, leren kiezen, sociale invloeden op welzijn, (emotioneel) welbevinden, … Heb je een thema wat hier niet bijstaat, maar wel van toepassing is, neem hier contact met ons op.
Wil je eens kijken hoe het is om onderzoek te doen en wil je met ons meewerken om ons lectoraat verder vorm te geven? Ben je minimaal 8 uur per week beschikbaar? Infomeer dan hier naar de mogelijkheden.

Contact

Evelyne Meens

Dr. E.E.M. (Evelyne) Meens

Lector Leren Floreren, Senior Onderzoeker
Annemieke van der Horst

A. (Annemieke) van der Horst

Onderzoeker