Sprint naar content
Project

Autonomie-ondersteuning

Om onze studenten maximaal voor te bereiden op hun werkzame leven na hun studie bij Fontys, vinden we het belangrijk dat ze autonoom kunnen en durven zijn. Toch merken we dat die vraag naar autonomie nog vaak onrust en onzekerheid oproept. Niet alleen bij studenten, maar ook bij docenten.

Onderdeel van:

En juist die laatste groep hebben we nodig om zelfredzame studenten op te leiden die het in zich hebben om zelf na te denken, eigen initiatieven te ontplooien en hun eigen leer- en werkpad uit te stippelen. Autonomie is belangrijk, omdat er zowel in het onderwijs als in ons werkende leven steeds meer om eigen regie en inbreng wordt gevraagd. Mensen vinden persoonlijke groei en ontwikkeling tegenwoordig minstens zo belangrijk in een baan als het salaris. Dit maakt dat ze een leven lang blijven ontwikkelen, deels door keuzes in hun loopbaan te maken die dat leren mogelijk maken. We bewandelen steeds vaker een door onszelf uitgestippeld carrièrepad, waarvoor we initiatief moeten leren (en durven!) nemen. Het project Autonomie-ondersteuning draagt bij aan een betere voorbereiding van onze studenten op een leven lang ontwikkelen.

Wat houdt het project in?

Binnen Fontys kennen we verschillende Communities Of Practice (LCOP). Dit zijn Fontys collega’s uit verschillende instituten en diensten die zich samen bezighouden met een thema of complex vraagstuk (‘wicked problem’). Binnen de LCOP Autonomie-ondersteuning bieden we docenten en coaches praktische tools waarmee ze studenten kunnen aanmoedigen en helpen om meer autonoom te worden. Een voorbeeld van zo’n tool is een dialoogkaartspel dat helpt om het gesprek over autonomie aan te gaan met studenten. Wat verstaan ze bijvoorbeeld onder autonomie? Vinden ze autonomie belangrijk? En waar lopen ze tegenaan?  

Annemieke van der Horst onderzoekt wat we van deze tools kunnen leren en op welke manier we de uitkomsten ervan Fontys-breed (en daarbuiten) kunnen inzetten ter bevordering van de autonomie van onze studenten. 

Projectdoelstelling

Het project Autonomie-ondersteuning wil de awareness en handelingsbekwaamheid, gericht op de autonomie van zowel studenten als docenten, vergroten. 

Periode

Het betreft een meerjarenproject dat sinds januari 2022 loopt.

Resultaat

  1. Fontys medewerkers samen laten leren en onderzoeken over autonomie-ondersteuning, waarbij kennis en inzichten worden verzameld en gedeeld. Hierdoor gaat de awareness en handelingsbekwaamheid van docenten en coaches omhoog.
  2. Het ontwikkelen en ontsluiten van professionaliseringsaanbod, tools en instrumenten gericht op het vergroten van de awareness en handelingsbekwaamheid van docenten en coaches.

Praktische tools

Binnen het project Autonomie-ondersteuning hebben we het kaartspel Autonomie INzicht ontwikkeld. Dit kaartspel is bedoeld als hulpmiddel om met een student in gesprek te gaan over autonomie en de daaraan verbonden thema's structuur en betrokkenheid. Meer informatie over het kaartspel vind je op deze pagina.

Literatuurstudie

Onderdeel van dit project is de literatuurstudie "Student aan het roer - Autonomie en autonomie-ondersteuning in het hbo". Meer informatie hierover vind je hier.

Ontwikkeling

Wil je je verder ontwikkelen op het gebied van autonomie door middel van een workshop, neem dan contact op met Karen Schreurs karen.schreurs@fontys.nl.

Netwerk

In het netwerk Autonomie-ondersteuning leren we van en met elkaar. Je kunt je hierbij aansluiten door via deze link naar Netwerk Autonomie-Ondersteuning te gaan.

Projectleider

De projectleider van de LCOP Autonomie-ondersteuning is Brechje Schouten. Betrokken onderzoeker vanuit het lectoraat Leren Floreren is Annemieke van der Horst.


Contact

Annemieke van der Horst

A. (Annemieke) van der Horst

Onderzoeker