Sprint naar content
Project

Startthermometer

Een substantieel gedeelte van de startende hbo-studenten stopt of switcht binnen het eerste jaar van hun studie. Een belangrijke reden hiervoor is het maken van een verkeerde studiekeuze. Veel studenten zijn gemotiveerd voor een studie op basis van verwachtingen die vervolgens niet overeenkomen met hun daadwerkelijke ervaringen.  

Onderdeel van:

Een doorslaggevende factor om te weten of je je op je plek voelt bij een opleiding is écht ervaring opdoen; het ruiken, zien en proeven aan de studie en de omgeving van een hogeschool. Het is daarom belangrijk om al snel in de studieloopbaan een vinger aan de pols te houden.

Wat houdt het project in

De Startthermometer is een online reflectie- en welzijnsinstrument ontwikkeld door Fontys dat eerstejaars na de eerste lesweken stil laat staan bij de studiekeuze, motivatie, welzijn en eerste ervaringen. De student ontvangt na het beantwoorden van vragen een persoonlijke uitslag. Deze persoonlijke uitslag kan aanleiding zijn om op hun coach af te stappen. Anderzijds kunnen ook de coaches door in gesprek te gaan met hun studenten over de persoonlijke uitslag, vroegtijdig signaleren waar (extra) ondersteuning of begeleiding nodig is; welke studenten kunnen wat extra handvatten of gerichte begeleiding gebruiken?

Projectdoelstelling

De Startthermometer heeft als primaire doelen zelfinzicht voor de student en vroegsignalering en gerichte begeleiding door de docent/coach. Daarnaast biedt het instrument waardevolle managementinformatie voor kwaliteitsverbetering in bijvoorbeeld voorlichting, coaching en een zachte landing op het hbo. 

Periode

Het betreft een meerjarenproject dat sinds 2016 loopt binnen Fontys, en sinds 2021 in een netwerkverband met andere (mbo- en hbo-)instellingen vorm heeft gekregen. 

Resultaat

De resultaten geven inzicht in (extra) ondersteunings- of begeleidingsvraagstukken bij individuele studenten op onderwerpen die bewezen effect hebben op het wel of niet vervolgen van de opleiding na het eerste jaar. Op geaggregeerd niveau bieden deze resultaten inzicht in mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering in bijvoorbeeld voorlichting, coaching en een zachte landing op het hbo. Door de resultaten met andere onderwijsinstellingen te kunnen vergelijken, ontstaat er bovendien, naast een instellingsoverstijgend beeld t.a.v. de landing en het welzijn van eerstejaars, de mogelijkheid om de eigen instellingsresultaten beter in perspectief te kunnen zetten. 

Betrokken Partners

Behalve Fontys Hogeschool zijn bij dit project betrokken: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, HAN University of Applied Sciences, HAS Green academy, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences, Summa College (mbo) en Curio (mbo).

De projectleider/coördinator binnen Fontys en van het landelijke netwerk is Debbie Jarec. 

Betrokken onderzoeker vanuit het lectoraat Leren Floreren: Linda Oosterwijk 


Contact

Linda Oosterwijk

L. (Linda) Oosterwijk

Onderzoeker