Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving

De ondernemende regio


Over het lectoraat

Het lectoraat wil nieuwe bouwstenen en innovaties opsporen om een ondernemende regio te blijven. Bovendien wil het een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en de verklaring voor pijlers van duurzame economische groei in de (Brainport) regio.

Onder leiding van lector dr. Cees-Jan Pen werken docent-onderzoekers aan diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeksthema's worden bovendien ingebed in het onderwijs, waardoor ook studenten bijdragen aan het onderzoek van het lectoraat.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bekijk hier TLN Talk met Cees-Jan Pen

Onderzoeksthema's

Het lectoraat wil enerzijds een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en verklaring voor pijlers duurzame economische groei (Brainport)regio en anderzijds het praktijkgericht opsporen van nieuwe bouwstenen/innovaties rondom digitalisering en klimaatverandering om een veerkrachtige regio te blijven.

Op basis van de ontwikkelingen in de regio en gesignaleerde trends focust het lectoraat zich op drie onderzoeksthema’s:

Circulaire economie

Een economisch model dat uitgaat van oneindige groei past niet bij een wereld met eindige resources. Toch is dit ons gangbare economische model. Een groeiende wereldbevolking en toenemende klimaatproblematiek vragen om vernieuwende strategieën en economische modellen om in de nabij toekomst in onze energie- en grondstoffenbehoefte te kunnen blijven voorzien. Deze hernieuwde aanpak kan worden samengevat als het concept circulaire economie (CE).

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Het lectoraat legt de nadruk van het onderzoek op de vestigingsplaatsvoorwaarden (basics) die in de regio en het stedelijk gebied in het bijzonder, op orde moeten zijn. Voor het onderwerp ‘Quality of life’ werkt het lectoraat meer op het terrein van de ‘supplyside’ vestigingsplaatstheorieën. Kortom: banen volgen mensen, in plaats van andersom. Mede daarom krijgt ‘quality of life’ en het bredere ‘waardebegrip’ zoveel aandacht in ons onderzoek. Dit samen is het regionaal ecosysteem waarom Brainport onder meer de slimste regio is en een uniek samenspel kent van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving. Stedelijke innovatiemilieus, zoals creatieve broedplaatsen en campussen, maken integraal onderdeel uit van dit ondernemende ecosysteem en zijn daarom nadrukkelijk onderwerp van onderzoek door het lectoraat.

Impact van big data op het regionaal mkb

Big data zal de dagelijkse praktijk van het mkb steeds ingrijpender gaan veranderen. De omvangrijke datasets uit bedrijfsbronnen bevatten een schat aan informatie. mkb-bedrijven kunnen profiteren van slim gebruik van big data bijvoorbeeld ter versterking van hun marktpositie en ter verbetering van  technologieontwikkeling. Organisaties kunnen dankzij big data ook op grote schaal steeds beter maatwerk leveren aan klanten. En big data zal steeds belangrijker worden om goede beslissingen te kunnen nemen. Nog weinig mkb-ers passen echter het enorme potentieel van big data toe.

Kennisthema's Fontys

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken. Aan die zes thema’s zijn in totaal tien centra gekoppeld waarbinnen het onderzoek vorm krijgt. De centra bestaan uit centres of expertise (coe’s) en kenniscentra (kc’s).

De ondernemende regio is verbonden aan de onderstaande 3 CoE's:

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat voert zowel binnen als buiten Fontys samen met partners projecten uit op het gebied van de ondernemende regio. Aansluitend bij de ondernemersagenda NVO-NCW Brabant (2018) onderzoekt het lectoraat wat ontwikkelingen betekenen voor (nieuwe) businessmodellen en strategieën van regionale ondernemers.

Hieronder vind je een overzicht van activiteiten en projecten vanuit het lectoraat De Ondernemende Regio.


Lector

Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio

Dr. Cees-Jan Pen werkt al jaren op het grensvlak van economisch onderzoek en praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. 


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M.A.A.H. (Mirjam) Baars-van Moorsel

Docentonderzoeker

Foto van persoon

A.J.H.G. (Fons) Claessen

Extern Programmamanager, Projectleider Euregional Sustainability Center

Foto van persoon

drs. MRICS. H.P. (Peter) ter Hark

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. BBA. T. (Timo) Klinckenberg

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

Dr. J.E. (Jos) Janssen

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

M.J. (Marieke) Wenneker

Docentonderzoeker

Foto van persoon

C. (Cindy) Ras PhD

Onderzoeker

Foto van persoon

N.B. (Nico) Schram

Docentonderzoeker

Foto van persoon

D.L.W.A. (Dankeld) Vanmeenen

Docentonderzoeker

Foto van persoon

D.C. (Niels) van Maaren

Docentonderzoeker

Foto van persoon

E.M.E. (Esther) de Jong

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M.G.E. (Myrthe) Velter

Onderzoeker


Afstudeerprojecten

Voor ambitieuze studenten biedt het lectoraat dé broedplaats voor vernieuwende kennis, expertise en ideeën op het gebied van circulaire economie, duurzame verstedelijking en impact van big data voor het mkb. Het is een springplank naar het bedrijfsleven, een masterstudie, of het ontwikkelen van een eerste publicatie. Door afstudeeropdrachten uit te voeren brengen we studenten in contact met bedrijven en publieke organisaties in de Brainport regio. Op die manier leiden we onze studenten op tot toonaangevende professionals.

Naast de lopende onderzoeksprogramma’s worden binnen het lectoraat verschillende afstudeerprojecten uitgevoerd. Momenteel werken studenten onder meer aan de onderstaande onderwerpen, passend bij de onderzoeksthema’s van het lectoraat.

 • Circulair ondernemen;
 • Vastgoedconcepten voor de creatieve industrie;
 • Waardering van bedrijventerreinen;
 • Verzakelijking van bedrijventerreinen;
 • Stedelijke herverkaveling;
 • Kennisfinancieringsmogelijkheden voor het mkb;
 • Informal investors;
 • Crowdfunding;
 • Urban farming;
 • Digitalisatie mkb;
 • Digital Servitization mkb.

Heb je hem weer m

Publicaties en media

  • Jumbo stopt met sponsoring van wereldtoppers, is dat wel zo’n goede zet?. Bijdrage Hark, Peter ter. (2023-06-02). Omroep Brabant.
  • Werkgevers: sluit naast woondeals ook ‘maakdeals’. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-05-09) Stadszaken.
  • Samen slim vergroenen zet Eindhoven op de biodiverse kaart. Bijdrage: Maaren, Niels van (2023-04-06) BRON.
  • Wonen, wonen, wonen: ‘Te sectorale partijprogramma’s helpen niet bij oplossen woningnood’. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-03-13) Stadszaken.
  • De Brabantse woningbouw. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-03-09). Brabant.nl.
  • Tussen friet en frikandellen kijken wat er leeft in de buurt. Bijdrage: Maaren, Niels van (2023-03-09). Eindhovens Dagblad
  • Twee meningen: Zeven magere jaren voor de woningbouw?. Pen, Cees-Jan (2023-03-09). Brabant Magazine.
  • Friettenten als steunpilaar in 'Frietje met onderzoek'. Bijdrage Maaren, Niels van (2023-02-15). BRON.
  • Samen Slim vergroenen, praktijkgericht onderzoek. Bijdrage: Maaren, Niels van (2023-02-15). Regieorgaan SIA.
  • Verdozing bedreigt het landschap: ‘Provinciale campagnes moeten meer over ruimtelijke ordening gaan’. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-02-13). Nederlans Dagblad.
  • Brabant dumpt logistieke dozen. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-02-02). PropertyNL.
  • Verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’. Pen, Cees-Jan (2023-02-01). Stadzaken.
  • This is what 2023 is going to bring. Pen, Cees-Jan (2023-01-16). Innovation Origins
  • Hoe blijft de binnenstad aantrekkelijk?. Pen, Cees-Jan (2022-12-22). Retailtrends.nl
  • Tweede fase Brainport Industries Campus wordt nog groener. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2022-11-15). Innovation Origins.
  • De verdozing van Nederland. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2022-11-09). Twinkle.
  • Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2023, Transities op de tocht?. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2022-11-01). Platform31.
  • Vestigingsklimaat Brainport Eindhoven in gevaar door tekort aan bedrijventerreinen. Pen, Cees-Jan (2022-10-05). Stadszaken.
  • Stop met die megadistributiecentra, zegt de Tweede Kamer: ‘Offer geen landbouwgrond meer op’. Pen, Cees-Jan (2022-09-24). De Gelderlander.
  • Gemeenten krijgen bedrijven niet verduurzaamd. Pen, Cees-Jan (2022-09-24). Binnenlands Bestuur.
  • Inflatie brengt onzekerheid, maar biedt ook kansen. Pen, Cees-Jan. (2022-09-09) Bron.
  • Zorgvuldig mixen in binnensteden versterkt de kracht en de aantrekkelijkheid. Pen, Cees-Jan (2022-09-07). Rommagazine.
  • Fontys, de grootste Brabantse kennisinstelling, gaat voor impact. Pen, Cees-Jan (2022-07-25). Brabant in Business.
  • Heilige huisjes in de binnenstad. Pen, Cees-Jan (2022-07-21). Ruimte en Wonen
  • De binnenstad in transitie. Pen, Cees-Jan (2022-07-20).
  • Faillissementen door verkoopverbod tabak? Lobby klopte cijfers op. Hark, Peter ter (2022-06-15). NRC
  • De wethouder en de wereld. Hoe de bouw van datacenters de noodzaak van een krachtige, hybride overheid laat zien. Pen, Cees-Jan en Wernaart, Bart (2022-05-31). Bestuurskunde
  • Bedrijven Zaandam Zuid luiden opnieuw de noodklok. Pen, Cees-Jan (2022-05-23). Zaanstad Nieuws
  • Charmeoffensief - waarom we zuinig moeten zijn op onze bedrijventerreinen. Pen, Cees-Jan (2022-05-24). VNO-NCW en MKB Nederland
  • Bedrijventerreinen: van wees naar troetelkind. Pen, Cees-Jan (2022-03-11). Kringen
  • Vooral mkb lijdt onder recordlaagte leegstand: ‘Laat dit een wake-up call zijn voor de coalitieonderhandelingen’. Pen, Cees-Jan (2022-05-03). Stadszaken
  • Weerstand tegen de XXL distributiecentra neemt toe. ‘We moeten zoeken naar hoogwaardiger werkgelegenheid’. Pen, Cees-Jan (2022-04-19). De Gelderlander
  • Nachtleven in het gedrang. Pen, Cees-Jan (2022-04-12). Telegraaf
  • Vernieuwing werklocaties: ‘Elke gemeente een bedrijventerrein-wethouder’. Pen, Cees-Jan (2022-03-28). Stadszaken
  • Ondanks de tegenstand vraagt onze toenemende dataconsumptie om meer en duurzamere manieren van dataopslag. Hoogste tijd voor een feitelijker debat over datacenters | opinie. Pen, Cees-Jan en Wernaart, Bart (2022-03-29). Dagblad van het Noorden
  • Achtergrond - De winkelstraat staat landelijk op de agenda, en nu? Pen, Cees-Jan (2022-03-28). Textilia
  • Maliepaard, C., Reijrink, R.A.M., Kirkels, Y.E.M., & Akkermans, H. (2022). Growth characteristics of Dutch manufacturing SMEs during their digital servitization journey: A punctuated equilibrium perspective. In A.Z. Bigdeli, M. Rapaccini, N. Saccani, F. Adrodegari, T. Baines (Reds.), Achieving Net-Zero through Servitization (pp. 122-130). The Advanced Services Group. ISBN 978 1 85449 805 2
  • Musch, M. en Moura, A. L. (2022-02-15). Is er nog plaats voor de creatieve sector? Gemeentelijk beleid voor creatieve werkplekken. Boekman
  • Zwart, B. de (2022-02-25). Kwartiermakers voor brede welvaart. De broedplaats als maatschappelijk vastgoed. Ruimte en Wonen.
  • Klinckenberg, T. (2022-01-14). De Robotbanker komt eraan – maar in Nederland met enige vertraging. Innovation Origins
  • Pen, C.J. et al. (2021, 21 juli). Brabant sterker uit de crisis. Brabant Advies
  • Pen, C.J. (2021, 5 juli). Compactere en vitalere binnensteden. Agora
  • Pen, C.J. (2021, 8 juni). Circulariteit bedrijventerreinen: hoge eisen, weinig slagkracht bij gemeenten. Stadszaken
  • Pen, C.J. en Straaten, R. van der (2021, 5 juni). Parkstad pioniert aan een toekomstbestendige winkelmarkt. De Growth Daily.
  • Zanden, J. van der en Pen, C.J. (2021, 3 juni). Hoge eisen, weinig slagkracht bij gemeenten. ROmagazine 2021-6.
  • Pen, C.J. en Wenneker, M. (2021, 18 mei). Door te investeren in een nieuwe wijkaanpak investeren we in een duurzame toekomst. Ruimte en Wonen
  • Ras, C. (2023-06-05). Tools voor de toekomst van overmorgen. Nationaal Netwerk Brede Welvaart.
  • Pen, C.J. (2023-05-23). Heb je hem weer met zijn bedrijventerreinen. Nationaal Netwerk Brede Welvaart.
  • Pen, C.J. (2023-04-07). Opinie Klimaatakkoord kan niet zonder bedrijventerreinen. Reformatorisch dagblad.
  • Pen, C.J. (2022-10-10). Verduurzaming vraagt lokale draadkracht. Binnenlands Bestuur.
  • Pen, C.J. (2022-10-05). Weg met de kiloknallerplanologie op bedrijventerreinen. Trouw
  • Pen, C.J. (2022-08-04). Kurken waarop lokale en regionale economie drijft. Brabants Dagblad
  • Pen, C.J. (2022-08-03). Kurken waarop lokale en regionale economie drijft. Eindhovens Dagblad
  • Pen, C.J. (2022-02-23). In Den Haag moeten ook dingen gemaakt worden. Platformstad
  • Pen, C.J. en Wernaart, B. (2022-01-26). Datacenters: een noodzakelijke infrastructuur die niemand wil. AG Connect
  • Pen, C.J. ea (2022-01-11). Nog vijf expertadviezen aan Hugo de Jonge, nu voor betere ruimtelijke ordening. Stadszaken
  • Pen, C.J. (2021-12-16). Ruimte is de taak van het Rijk. Nederlands Dagblad
  • Pen, C.J. (2021-12-14). Thuiswerken geeft transformatie kantoren nieuwe impuls. Vastgoedmarkt
  • Pen, C.J. en Wernaart, B. (2021-12-10). Vier lectoren: ‘We willen online uit ons bol, dus datacentrum zoals bij Zeewolde is onmisbaar’. De Stentor
  • Pen, C.J. (2021-10-13). Wijkwinkelcentra als gamechanger voor wijkaanpak en woningnood. Vastgoedmarkt
  • Pen, C.J. (2021-10-16). Bedrijventerreingeheugen. Kringen
  • Pen, C.J. (2021-09-15). WEINIG LIEFDE VOOR HET BEDRIJVENTERREIN. Binnenlands Bestuur
  • Pen, C.J. (2021-06-29). Hoog tijd dat bedrijventerreinen uit het verdomhoekje worden gehaald.Vastgoedmarkt
  • Zwart, B. de (2021, 15 juli) ‘We moeten met elkaar meer durven pielen en aanklooien’. De Waardenmakers
   • Pen, C.J. (2021, 15 juni) Stenen stapelen in frisse weilanden is achterhaald. Brabants Dagblad
   • Pen, C.J. (2021, 6 juni). Blog 'Sterker uit de corona-crisis'. Brabant Advies https://bit.ly/2RvOQrw
   • Pen, C.J. en Wernaart, B. (2021, 24 april). Grote datacenters zijn hard nodig, maar vervuilen de horizon en water. Dat kan een stuk beter. Noordhollands Dagblad
   • Pen, C.J. (2021, 20 april). Minister van ruimte moet niet alleen geld voor huizen vrij maken maar ook gemeentes helpen bouwen. Eindhovens Dagblad
   • Pen, C.J. (2021, 12 april). Er ligt een dringende opdracht voor een nieuwe minister van Ruimte. Brabants Dagblad
   • Zwart, B. de (2021, 20 maart). Broedplaatsen verbreden de welvaart. Brabants Dagblad
   • Pen, C.J. (2021, 3 februari). Bossche binnenstad verdient een wenkend perspectief. Brabants Dagblad
   • Pen, C.J. (2020, 24 november). Waarom ranglijstjesdenken voor regio’s toch zinvol kan zijn. Innovation Origins
   • Pen, C.J. (2020, 9 november). Opinie: wil de stad nog wel een haven? Nieuwsblad Transport  
   • Pen, C.J. (2020, 23 oktober). Alle hens aan dek in de binnenstad. Binnenlands Bestuur
   • Pen, C.J. (2020, 15 oktober). Wij willen geen wegwerpdozen. Stadsleven.nu
   • Pen, C.J. (2020, 30 september). Huidige planning van distributiecentra is niet meer van deze tijd. Gebiedsontwikkeling.nu
   • Pen, C.J. (2020, 17 september). Tijd voor harde eisen aan distributiecentra. Brabants Dagblad
   • Pen, C.J. (2020, 2 juni). Brainport glas is halfvol maar met een vreemd nasmaakje. Innovation Origins
   • Pen, C.J. (2020, 5 mei). De nachtmerrie van de spookwinkelcentra. Brabants Dagblad
   • Pen, C.J. (2020, 11 april). Veerkrachtig Brainport? Innovation Origins
   • Ombouwen kantoren schiet niet (2022-11-04). Peter ter Hark. RTLZ Nieuws.
   • Keuzes maken in distributie: 'Alles doen, kan niet meer' (2022-02-22). ProperyNL
   • Gemeenten focussen op woningbouw: ‘Schokkend dat werklocaties over het hoofd worden gezien’. (2022-02-23) Stadszaken
   • Hoe ga je als stad om met flitsbezorgers? (2022-02-02). nhnieuws.nl
   • Dat Nederland logistiek bouwt voor Europa is een misvatting: 75 procent is voor eigen land (2022-01-31).Stadszaken
   • Bedrijven in het gedrang door grote woningbouwplannen van gemeenten. (2022-01-29) FD
   • Samen durven pionieren op bedrijventerrein Willem-Alexander in Roermond (2022-01-21). Limburger.nl
   • Jumbo zit Albert Heijn op de hielen: nog 300 winkels te gaan. (2022-01-03)Omroep Brabant
   • Komst gigantisch Facebook-datacenter in Zeewolde mager onderbouwd. (2021-12-16). Nu.nl
   • Bedrijventerreinen zijn stiefkinderen van de maatschappij. (2021-12-09) Brabant in Business
   • Centrale regie onontbeerlijk voor woningbouw. (2021-12-09) Aedes
   • Vraag naar logistiek vastgoed nog nooit zo hoog: ‘Geef me tienduizend vierkante meter en ik kan het zó kwijt’. (2021-11-29) BN de Stem
   • Kantoren niet transformeren is kapitaalvernietiging (2021-11-09). Vastgoedmarkt
   • Leegstaand kantoor wordt minder vaak omgebouwd tot woningen. (2021-11-08). NOS
   • Breda moet veel meer kantoren ombouwen tot woningen: ‘Er is gebrek aan politieke urgentie’. (2021-10-27). AD, Brabants Dagblad, PZC en BN de Stem.
   • ‘Pal naast de fabriek een woonwijk bouwen is vragen om problemen’. (2021-10-30). NRC
   • Lang nam de leegstand in Oosterhout toe, nu zijn er steeds minder te huur-bordjes: ‘Ik geef niet zomaar op’.(2021-10-19). BN de Stem
   • Nog niet te vroeg juichen om daling leegstand (2021-10-16). BN de Stem
   • Weinig liefde voor het bedrijventerrein. (2021-09-15). Binnenlands Bestuur.
   • Hoe ziet de binnenstad er uit in 2030? (2021-09-13). Retailtrends
   • Afscheid van de cityring: ‘Een geweldig plan, als het maar niet van dat geknutsel wordt’ (2021-09-06). Brabants Dagblad
   • Winkels verduurzamen met een slakkengang, ‘groot risico voor toekomstbestendige binnensteden’ (2021-08-13). Stadszaken
   • Luxevilla’s schieten als paddenstoelen uit de grond. ‘Vakantiehuisjes zijn interessante beleggingsobjecten’ (2021-08-13). Trouw
   • Snakken naar de ideale thuiswerkplek: kom maar op met die woonwerkwoning (2021-08-10). Cobouw
   • VJ Zomerreeks over logistiek ‘Maak betere distributiecentra passend in het landschap’ (2021-08-06). Vastgoedjournaal
   • Waar geen woningen mogen staan, rukken de vakantiehuisjes op (2021-08-06). NRC Next
   • Rapport PBL over circulaire economie is weinig concreet: ‘Waar blijft de uitvoeringsagenda?’ (2021-07-23). Stadszaken
   • Minder toerisme heeft ingrijpende gevolgen: ‘Inperken leidt tot tweedeling in de stad’ (2021-07-15). AD
   • Nederland zoekt plek voor miljoen huizen, dus trekt het lege weiland (2021-6-11). Trouw.
   • EIB wil bouwen in het groen uit de taboesfeer halen. Een ouderwetse gedachte volgens dr. Cees Jan Pen: 'Inbreiding biedt veel mogelijkheden (2021-6-8). Friesch Dagblad.
   • ‘Stop de verdozing van Nederland’ (2021-04-20). Nemo Kennislink
   • Menging, vergroening, beleving en meer lucht (2021-04-19). VVG
   • Positieve reacties op plannen voor centrum in Helmond: ‘Maar kom je in de toekomst geen winkels tekort?’ (2021-04-15). Eindhovens Dagblad
   • ‘Ik wil plekken zien, niet alleen erover lezen’ (2021-04-12). NRC
   • Levert een nieuwe minister ook nieuwe kansen op? (2021-04-06). BT
   • Retail realisme bij transformatie winkelcentrum Rijswijk (2021-03-29). Stedelijke Transformatie
   • Column Tracy Metz: Weg met de winkelstraat (2021-03-22). Marketing tribune
   • Fontysstudenten verkennen verduurzaming bedrijfsterreinen met games (2021-03-19). Emerce
   • Geld infrastructuur naar duurzame verstedelijking (2021-03-13). Innovation Origins
   • Amersfoortse binnenstad is populair, maar stad moet aan de bak om dat te blijven (2021-02-25). Algemeen Dagblad
   • Hoe komt ondernemend Culemborg de crisis door? (2021-02-19). Financieel Dagblad
   • Citycentrum: werk aan de winkel (2021-02-07). Veldhovens Weekblad
   • Lector Cees-Jan Pen pleit voor het bredere welvaartsdenken (2021-02-02). Bron
   • De Ondernemende Ambtenaar (2021-01-30). P+
   • Studenten Fontys onderzoeken toekomst Citycentrum Veldhoven: ‘Een typisch voorbeeld van een tafellaken- en servetverhaal’ (2021-01-29). Eindhovens Dagblad
   • Fontys-studenten willen Citycentrum Veldhoven verbeteren (2021-01-29). Studio040
   • Gemeente Oosterhout koopt overdekt winkelcentrum (2021-01-04). Binnenlands Bestuur
   • Een gemeente die een winkelcentrum koopt? ‘Oosterhout is een koploper’ (2021-01-01). BN de Stem
   • Trends en ontwikkelingen in retailland tijdens en na corona (2020-12-17). Stichting CLOK
   • Kantoorpand aanhouden of wegdoen? (2020-12-08). EW Magazine
   • Waarom ranglijstjesdenken voor regio’s toch zinvol kan zijn (2020-11-24). Innovation Origins
   • Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken (2020-11-13). Gebiedsontwikkeling.nu
   • Amsterdamse haven wil uitbreiden naar het groen van Haarlemmermeer (2020-11-11). Parool
   • Stad vergeet de werkgelegenheid (2020-11-10). De Telegraaf
   • Bouwplek zat in de buitenstad (2020-11-06). Binnenlands Bestuur
   • Overal leegstand van winkels, maar niét in de Sniederslaan in Bladel (2020-11-03). Eindhovens Dagblad
   • ‘Laat de Tilburgse binnenstad geen gatenkaas worden’ (2020-10-30). Brabants Dagblad
   • De moeizame ombouw van winkel naar wonen (2020-10-14). Elsevier
   • Het is nu of nooit voor WoensXL in Eindhoven, leegstand neemt toe dus ingrijpen is nodig (2020-10-01). Eindhovens Dagblad
   • Parkeren voor de deur kan niet en gratis bezorgen bestaat niet (2020-10-01). Verkeerskunde
   • Huidige planning van distributiecentra is niet meer van deze tijd (2020-09-30). Gebiedsontwikkeling.nu
   • Voorland Oss: vechtend ten onder in de strijd tegen de leegstand (2020-09-26). Financieel Dagblad
   • Door heel Nederland rechtszaken over nieuwe detailhandel (2020-09-16). Gebiedsontwikkeling.nu
   • Fontys Hogescholen start onderzoek naar energiebesparing regionaal bedrijfsterrein (2020-09-15). Led Magazine
   • CORONA ALS VLIEGWIEL VOOR ASSER BINNENSTAD (2020-09-11). Binnenlands Bestuur
   • STUDENTEN FONTYS BRENGEN GEVOLGEN ENERGIEMAATREGELEN IN BEELD (2020-09-11). Ondernemend Venlo
   • Regionale bedrijfsterreinen witte vlek bij de energietransitie (2020-09-09). Innovation Origins
   • Winkelgebieden post-corona (2020-09-08). Schoenvisie
   • Bedrijventerreinen als blinde vlek bij het gemeentebeleid (2020-09-08). Stadszaken
   • Levendige bibliotheek moet winkelcentra opschudden (2020-09-05). Financieel Dagblad
   • ‘Stel veel hardere eisen aan locaties nieuwe XXL-distributiecentra’ (2020-08-31). Logistiek.nl
   • Winkelgebieden post-corona (2020-08-19). Textilia
   • Dit zijn de genomineerden voor de BT Circular Economy Award (2020-08-04). Stadszaken
   • Er zijn al teveel winkels en nu blijven de klanten ook nog weg (2020-07-23). Trouw
   • Groen uit de crisis betekent aandacht voor andere sectoren economie (2020-07-11). Innovation Origins
   • Enquête naar woningbehoefte Westerhoven (2020-07-07). Eindhovens Dagblad
   • De hoogtevrees voorbij (2020-07-06). Eigen Huis magazine
   • Exclusief interview: de binnenstad na corona (2020-06-25). Kennisnetwerk regionale economie
   • Voortgang stedelijke economie (2020-06-12). Gemeente Tilburg
   • Fontys wants to develop a ‘vision’ for WoensXL (2020-05-20). Eindhovennews.nl
   • Fontys gaat WoensXL herontwikkelen (2020-05-19). Studio040
   • Aanvulling NOVI: kabinet stuurt op hogere eisen en sterke concentratie logistiek (2020-04-30). Stadszaken
   • Steun nodig voor retail (2020-04-24). Eindhovens Dagblad
   • Fontys start onderzoek naar toekomst WoensXL (2020-04-24). Studio040
   • Interview Cees-Jan Pen (2020-04-23). VSM Kwartaalrapportage Q1
   • De neerwaartse spiraal van de retail (2020-04-16). Bron
   • Interview Cees-Jan Pen (2020-04-08). Kwartaalrapportage Van Santvoort Makelaars
   • ‘Hét moment om de bezem te halen door planvoorraad winkels’ (2020-04-07). Vastgoedmarkt
   • Zo pakken gemeenten lokale transformatie aan (2020-03-23). Stadszaken
   • Weg met de winkelstraat (2020-03-19). NRC
   • In geen enkele Brabantse binnenstad wonen zoveel mensen als in Breda (2020-03-14). BN De Stem
   • Breda is baas over eigen stad: Amsterdammers nemen binnenstad nog niet over (2020-03-07). BN De Stem
   • Voorsorteren op toekomstproof logistiek vastgoed (2020-03-03). Stadszaken
   • Feyenoord City versterkt kwetsbaar gebied (2020-03-02). Vastgoedmarkt

   Fontys for Society: Balans in de Eindhovense binnenstad: mens versus economie

   Samen werken aan een duurzaam Fontys: Verduurzamen en veranderen met impact

    BV Binnenstad

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

    BV Binnenstad - Wat maakt een stad aantrekkelijk? (Afl. 1)

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

    BV Binnenstad - Waarom lijken alle winkelstraten op elkaar? (afl. 2)

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

    BV Binnenstad - Waarom staan panden in de binnenstad zo lang leeg? (afl. 3)

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

    BV Binnenstad - Van wie is de binnenstad? (afl. 4)

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

    Hackathon Flitsbezorging

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


    Contact

    Foto van persoon

    De Ondernemende Regio