Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving

De ondernemende regio


Over het lectoraat

Het lectoraat wil nieuwe bouwstenen en innovaties opsporen om een ondernemende regio te blijven. Bovendien wil het een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en de verklaring voor pijlers van duurzame economische groei in de (Brainport) regio.

Onder leiding van lector dr. Cees-Jan Pen werken docent-onderzoekers aan diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeksthema's worden bovendien ingebed in het onderwijs, waardoor ook studenten bijdragen aan het onderzoek van het lectoraat.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bekijk hier TLN Talk met Cees-Jan Pen

Onderzoeksthema's

Het lectoraat wil enerzijds een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en verklaring voor pijlers duurzame economische groei (Brainport)regio en anderzijds het praktijkgericht opsporen van nieuwe bouwstenen/innovaties rondom digitalisering en klimaatverandering om een veerkrachtige regio te blijven.

Op basis van de ontwikkelingen in de regio en gesignaleerde trends focust het lectoraat zich op drie onderzoeksthema’s:

Circulaire economie

Een economisch model dat uitgaat van oneindige groei past niet bij een wereld met eindige resources. Toch is dit ons gangbare economische model. Een groeiende wereldbevolking en toenemende klimaatproblematiek vragen om vernieuwende strategieën en economische modellen om in de nabij toekomst in onze energie- en grondstoffenbehoefte te kunnen blijven voorzien. Deze hernieuwde aanpak kan worden samengevat als het concept circulaire economie (CE).

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Het lectoraat legt de nadruk van het onderzoek op de vestigingsplaatsvoorwaarden (basics) die in de regio en het stedelijk gebied in het bijzonder, op orde moeten zijn. Voor het onderwerp ‘Quality of life’ werkt het lectoraat meer op het terrein van de ‘supplyside’ vestigingsplaatstheorieën. Kortom: banen volgen mensen, in plaats van andersom. Mede daarom krijgt ‘quality of life’ en het bredere ‘waardebegrip’ zoveel aandacht in ons onderzoek. Dit samen is het regionaal ecosysteem waarom Brainport onder meer de slimste regio is en een uniek samenspel kent van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving. Stedelijke innovatiemilieus, zoals creatieve broedplaatsen en campussen, maken integraal onderdeel uit van dit ondernemende ecosysteem en zijn daarom nadrukkelijk onderwerp van onderzoek door het lectoraat.

Impact van big data op het regionaal mkb

Big data zal de dagelijkse praktijk van het mkb steeds ingrijpender gaan veranderen. De omvangrijke datasets uit bedrijfsbronnen bevatten een schat aan informatie. mkb-bedrijven kunnen profiteren van slim gebruik van big data bijvoorbeeld ter versterking van hun marktpositie en ter verbetering van  technologieontwikkeling. Organisaties kunnen dankzij big data ook op grote schaal steeds beter maatwerk leveren aan klanten. En big data zal steeds belangrijker worden om goede beslissingen te kunnen nemen. Nog weinig mkb-ers passen echter het enorme potentieel van big data toe.

Kennisthema's Fontys

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken. Aan die zes thema’s zijn in totaal tien centra gekoppeld waarbinnen het onderzoek vorm krijgt. De centra bestaan uit centres of expertise (coe’s) en kenniscentra (kc’s).

De ondernemende regio is verbonden aan de onderstaande 3 CoE's:

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat voert zowel binnen als buiten Fontys samen met partners projecten uit op het gebied van de ondernemende regio. Aansluitend bij de ondernemersagenda NVO-NCW Brabant (2018) onderzoekt het lectoraat wat ontwikkelingen betekenen voor (nieuwe) businessmodellen en strategieën van regionale ondernemers.

Hieronder vind je een overzicht van activiteiten en projecten vanuit het lectoraat De Ondernemende Regio.


Lector

Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio

Dr. Cees-Jan Pen werkt al jaren op het grensvlak van economisch onderzoek en praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. 


Kennisteam

Foto van persoon

P.E.W. (Pauline) van den Berg

Onderzoeker
Foto van persoon

M.A.M.E. (Malou) Geraets

Onderzoeksassistent
Foto van persoon

drs. MRICS. H.P. (Peter) ter Hark

Docentonderzoeker
Foto van persoon

I. (Iza) Heltzel

Onderzoeksassistent
Foto van persoon

E.M.E. (Esther) de Jong

Docentonderzoeker
Foto van persoon

D.C. (Niels) van Maaren

Docentonderzoeker
Foto van persoon

C. (Cindy) Ras PhD

Onderzoeker
Foto van persoon

N.B. (Nico) Schram

Docentonderzoeker
Foto van persoon

D.L.W.A. (Dankeld) Vanmeenen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.J. (Marieke) Wenneker

Docent-onderzoeker


Afstudeerprojecten

Voor ambitieuze studenten biedt het lectoraat dé broedplaats voor vernieuwende kennis, expertise en ideeën op het gebied van circulaire economie, duurzame verstedelijking en impact van big data voor het mkb. Het is een springplank naar het bedrijfsleven, een masterstudie, of het ontwikkelen van een eerste publicatie. Door afstudeeropdrachten uit te voeren brengen we studenten in contact met bedrijven en publieke organisaties in de Brainport regio. Op die manier leiden we onze studenten op tot toonaangevende professionals.

Naast de lopende onderzoeksprogramma’s worden binnen het lectoraat verschillende afstudeerprojecten uitgevoerd. Momenteel werken studenten onder meer aan de onderstaande onderwerpen, passend bij de onderzoeksthema’s van het lectoraat.

 • Circulair ondernemen;
 • Vastgoedconcepten voor de creatieve industrie;
 • Waardering van bedrijventerreinen;
 • Verzakelijking van bedrijventerreinen;
 • Stedelijke herverkaveling;
 • Kennisfinancieringsmogelijkheden voor het mkb;
 • Informal investors;
 • Crowdfunding;
 • Urban farming;
 • Digitalisatie mkb;
 • Digital Servitization mkb.

Publicaties en media

  • Hoe maak je het duurzaamste bedrijventerrein ter wereld?, Pen, Cees-Jan e.a. (2024-02-21). Trouw.
  • Social impacts of living in high-rise apartment buildings: The effects of buildings and neighborhoods, Berg van den, Pauline (2024-02-12). Journal of Urban Affairs.
  • SER Overijssel: 'Benut bestaande bedrijventerreinen beter'. Pen, Cees-Jan (2024-01-24). Stadszaken.
  • Hoe stimuleer je samenwerking en kennisuitwisseling binnen en tussen netwerken?. Ras, Cindy (2023-12-01). KC LLO.
  • Logistiek heeft dringend nieuw verhaal nodig. Pen, Cees-Jan (2023-10-12). Stadszaken.
  • Winkelstraat wordt een bonte mix. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-09-16). BN De Stem.
  • Jumbo stopt met sponsoring van wereldtoppers, is dat wel zo’n goede zet?. Bijdrage Hark, Peter ter. (2023-06-02). Omroep Brabant.
  • Werkgevers: sluit naast woondeals ook ‘maakdeals’. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-05-09) Stadszaken.
  • Samen slim vergroenen zet Eindhoven op de biodiverse kaart. Bijdrage: Maaren, Niels van (2023-04-06) BRON.
  • Wonen, wonen, wonen: ‘Te sectorale partijprogramma’s helpen niet bij oplossen woningnood’. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-03-13) Stadszaken.
  • De Brabantse woningbouw. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-03-09). Brabant.nl.
  • Tussen friet en frikandellen kijken wat er leeft in de buurt. Bijdrage: Maaren, Niels van (2023-03-09). Eindhovens Dagblad
  • Twee meningen: Zeven magere jaren voor de woningbouw?. Pen, Cees-Jan (2023-03-09). Brabant Magazine.
  • Friettenten als steunpilaar in 'Frietje met onderzoek'. Bijdrage Maaren, Niels van (2023-02-15). BRON.
  • Samen Slim vergroenen, praktijkgericht onderzoek. Bijdrage: Maaren, Niels van (2023-02-15). Regieorgaan SIA.
  • Verdozing bedreigt het landschap: ‘Provinciale campagnes moeten meer over ruimtelijke ordening gaan’. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-02-13). Nederlans Dagblad.
  • Brabant dumpt logistieke dozen. Bijdrage: Pen, Cees-Jan (2023-02-02). PropertyNL.
  • Verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’. Pen, Cees-Jan (2023-02-01). Stadzaken.
  • This is what 2023 is going to bring. Pen, Cees-Jan (2023-01-16). Innovation Origins

  Wil je artikelen van voor 2023 lezen? Kijk dan hier!

   • Pen, C.J. (2024-01-23). Waar mensen wonen, moet je ook kunnen werken. Eindhovens Dagblad.
   • Pen, C.J. (2023-12-22). Wijken bouwen in weilanden? Wordt heel duur. Eindhovens Dagblad.
   • Pen, C.J. (2023-12-13). Ruimtelijke ordening is hard nodig. Ruimte en wonen.
   • Wenneker, M. e.a. (2023-12-05). ‘Wie impact wil maken met onderzoek, moet de kunst van het verbinden leren’. ScienceGuide.
   • Ras, C. ( 2023-07-01). Herbezinning en weer door!. Frits Magazine.
   • Vanmeenen, D. (2023-07-01). Samen Beter. Smart Synergy Helmond.
   • Ras, C. (2023-06-05). Tools voor de toekomst van overmorgen. Nationaal Netwerk Brede Welvaart.
   • Pen, C.J. (2023-05-23). Heb je hem weer met zijn bedrijventerreinen. Nationaal Netwerk Brede Welvaart.
   • Pen, C.J. (2023-04-07). Opinie Klimaatakkoord kan niet zonder bedrijventerreinen. Reformatorisch dagblad.
   • Wil je colums en opninies van voor 2023 lezen? Kijk dan hier!

    Podcast Metropool Regio Amsterdam

    Sleutel voor grote transities op vaak ‘vergeten’ bedrijventerreinen: ‘Dit moet lokaal op de agenda’

    TLN Talk | Aflevering 12

    Logistiek van morgen, begint vandaag.

    Wil je meer van vóór 2023 bekijken of beluisteren? Kijk dan hier!


     Contact

     Foto van persoon

     De Ondernemende Regio