Sprint naar content
Foto van persoon

Lector De ondernemende regio

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Dr. Cees-Jan Pen werkt al jaren op het grensvlak van economisch onderzoek en praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. Verduurzaming van de vastgoedsector en het onderkennen en centraal stellen van de vraag van bedrijven is zijn passie. Hij heeft jarenlange ervaring, vanuit zowel overheid als adviessector, met onderzoek en advies rond vastgoed en ruimtelijk-economische vraagstukken (werklocaties) in stad en regio.

De rol van lector is hem op het lijf geschreven. In zijn ogen blijft enerzijds teveel interessant onderzoeksmateriaal voor de praktijk op de plank liggen en anderzijds moet de praktijk duidelijker formuleren welke vragen men onderzocht wil zien, zodat onderzoekers praktijkgerichter onderzoek kunnen doen.

Loopbaan

Cees-Jan Pen studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Wat beweegt bedrijven’. Na zijn promotie was hij enige jaren senior adviseur bij adviesbureau DELIJN, vervolgens werkte hij vier jaar bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Zaanstad. In de periode 2006-2010 was Cees-Jan raadslid in de gemeente Haarlem. Bovendien was hij zeven jaar lang programmamanager bij Platform31.

Advies

Cees-Jan adviseert over thema’s als werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. Momenteel zit hij namens Fontys in de programmacommissie Surf-Verdus (NWO) en is hij onafhankelijk lid van SER Noord-Brabant. Hij zit ook in de Raad van Advies van VOLOP Brabant en van Brabant Partners. Ook zit hij in de wetenschappelijke board van Platform31. Tevens is hij extern commissielid voor RLI advies. Hij publiceert veelvoudig en schrijft columns in regionale media, Vastgoedmarkt en Cobouw.


Cees-Jan Pen is als lector De ondernemende regio is heel actief in de media en betrokken in de regio. Regelmatig publiceert hij artikelen, wordt hij geïnterviewd en is hij als spreker betrokken bij evenementen. Op de lectoraatspagina vind je een totaaloverzicht van de publicaties en optredens.


Contact

Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio