Sprint naar content

Tool: Speelveld LLO

Wie draagt bij aan een leven lang ontwikkelen?

Een leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen (LLO) is een van de grote arbeidsmarktthema’s van dit moment. Immers, ons werk en ons leven is als gevolg van ontwikkelingen als digitalisering en klimaatverandering voortdurend aan verandering onderhevig. In de snel veranderende samenleving is het continu leren en ontwikkelen belangrijk, zodat mensen mee kunnen doen in werk en samenleving, bijblijven en niet uitvallen. De continue ontwikkeling wordt een leven lang ontwikkelen genoemd.

LLO kan omschreven worden als alle leeractiviteiten die iemand gedurende het hele leven ontplooit om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2001).

Tool Speelveld LLO

Hoewel LLO betrekking heeft op het individu en de activiteiten die door de persoon worden ondernomen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, is facilitering en ondersteuning door werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen is van essentieel belang (ILO, 2019) en vele actoren spelen dan ook een rol. Het is echter voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers lastig om een overzicht te krijgen wie nu eigenlijk welke ondersteuning biedt en rol heeft. Juist dit gebrekkige overzicht kan voor werkgevers een belemmering zijn om met LLO aan de slag te gaan.

Om die reden hebben wij door middel van onderzoek het speelveld aan betrokken partijen in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt in de tool ‘Speelveld Leven Lang Ontwikkelen’. Het doel van de tool is om werkgevers inzicht te geven in welke actoren betrokken zijn bij LLO, welke rol zij spelen, en op welke doelgroep zij zich in hun dienstverlening richten. Op basis van deze informatie kunnen werkgevers beter bepalen met wie zij in contact kunnen treden om een bijdrage te leveren aan LLO.

Klik op de afbeelding van de tool hieronder, om naar de tool te gaan. [Na de afbeelding volgt de uitleg over hoe de tool gebruikt kan worden]

Hoe gebruik je het 'speelveld LLO'?

De tool bestaat uit een startscherm en spelerskaarten.

Sfeerafbeelding Fontys

Het startscherm toont allereerst de kernspelers in het hart van de tool: werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

Deze spelers worden vaak als de ‘eindgebruikers’ van LLO gezien (Thunnissen, 2021); LLO draait om de ontwikkeling van het individu: de werkende en de werkzoekende. Werkgevers spelen daar een cruciale rol in. In de duurzame ontwikkeling van hun eigen medewerkers, maar ook in het benutten van het potentieel van werkzoekenden. Deze drie actoren vormen wat ons betreft de kern van het speelveld.

Als je klikt op één van de kernspelers in het midden, lichten de actoren op die zich op deze speler richten.

Sfeerafbeelding Fontys

De paarse cirkels verwijzen naar het werkgebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een landelijk, regionaal of sectoraal werkgebied.

Actoren die binnen een cirkel staan focussen zich op één werkgebied. Zie bijvoorbeeld de SER die voornamelijk landelijk werkt en het leerwerkloket dat voornamelijk regionaal actief is.

Actoren die op een lijn staan beslaan twee werkgebieden. Zo kan publiek onderwijs zowel een regionaal als een landelijk werkgebied bedienen.

Actoren die bovenin het figuur apart gegroepeerd zijn, hebben zowel een regionaal, sectoraal als landelijk werkgebied (zie bijvoorbeeld de vakbonden).

Sfeerafbeelding Fontys

De gekleurde cirkel om de actoren verwijzen naar de primaire doelgroep: werkenden (groen), werkzoekenden (oranje) en werkgevers (blauw). Om de actoren staan cirkels met één, twee of drie kleuren. De driekleurige cirkel om de rijksoverheid geeft bijvoorbeeld aan dat de doelgroep zowel uit werkenden, werkgevers als werkzoekenden bestaat.

Er zijn ook actoren die zich richten op het versterken van de rol van de lokale overheden (gemeenten) of van de onderwijsinstellingen bij LLO, maar in verband met het overzicht hebben we dat niet meegenomen.

Sfeerafbeelding Fontys

Links van het speelveld zie je de opsomming van de verschillende rollen die de actoren nu vervullen. Als je klikt op een van de rollen, zie je in het speelveld de actoren oplichten die de betreffende rol vervullen. Zo zijn bijvoorbeeld de rijksoverheid, de O&O-fondsen en de regionale mobiliteitsteams (RMT) financiers van LLO.

Sfeerafbeelding Fontys

Tenslotte, via het startscherm kan per actor doorgeklikt worden naar de spelerskaarten. Een spelerskaart is een informatiekaart naar een specifieke actor, met een extra toelichting op de bijdrage die de actor levert aan LLO en op welke site(s) aanvullende informatie over deze actor gevonden kan worden.

Via de homeknop rechtsboven kan weer teruggekeerd worden naar startscherm.

Wil jij je eigen LLO speelveld in kaart brengen?

Dat kan! Meer informatie en een downloadlink voor de Speelveld LLO Invulkaart vind je hier.

Contact?

De tool is in samenspraak met enkele deskundigen op LLO in de regio ontwikkeld door Marian Thunnissen, Mariëlle Rosendaal en Ellen Koop-Spoor van het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys. De tool mag door iedereen gebruikt worden, mits je gebruik maakt van bronvermelding.

De ontwikkelingen in de samenwerking op LLO gaan snel. Het is een overzicht van actoren anno eind 2021. Mis je een actor in het overzicht? Of zijn er aanpassingen of aanvullingen nodig in een rol, primaire doelgroep of werkgebied? Neem gerust contact met ons op.