Sprint naar content
Project

Future Skills

Voor HBO-studenten is het belangrijk om te beschikken over zogenaamde future skills (waaronder (interprofessionele)samenwerking, technologische vaardigheden en ondernemingszin) om toekomstige ontwikkelingen in hun beroepsloopbaan het hoofd te bieden. In steeds meer opleidingen leren studenten deze skills door samen te werken aan authentieke complexe vraagstukken uit het werkveld.

Wat houdt het project in?

Het project Future Skills bestaat uit verschillende onderdelen.

Projectdoelstelling

Periode

2018 - heden

Resultaat

Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal zaken die hieronder te vinden zijn.

  • Eindrapport Future Skills (2021)
  • Complextool
  • Kennissynthese Future Skills in Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving

Publicaties

Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving

Binnenkort is hier de link te vinden naar een verzameling kennissyntheses, waaronder Future Skills!


Contact

Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector 'Goed leraarschap, goed leiderschap' en kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties'
Foto van persoon

P. (Petra) Swennenhuis

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Lector Onderwijs in Verbinding bij de Nieuwste Pabo