Sprint naar content
Lectoraat van Toekomst van leren

Integratief Opleiden & Boundary Crossing (IOBC)

Het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ (IOBC) richt zich op de ontwikkeling van kennis die bijdraagt aan de beroepspraktijk van de lerarenopleiding en het handelen van opleiders en begeleiders van leraren.

Over het lectoraat

De centrale vraag is hoe de kwaliteit van het leren van leraren in opleiding verbeterd kan worden door in opleidingsprogramma’s praktisch handelen, bruikbare theorie en de ontwikkeling van de leraar als persoon krachtig met elkaar te verbinden. Dit noemen we integratief opleiden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar verbindingen waarin ‘boundary crossing’ rol speelt: vormen van samenwerking op en over de grenzen van verschillende praktijken, zoals die van het opleidingsinstituut en de schoolpraktijk waarvoor wordt opgeleid.

Praktijk, theorie en persoon

Bij ‘praktijk’ gaat het om ervaringen en handelen van de (aanstaande) leraar op de werkplek, de eigen klas of groep, het type school, het lerarenteam en de omgeving van de school. Bij ‘theorie’ gaat het om kennis uit het domein 'leren en onderwijzen', zoals theorie over motivatie, leerprincipes en (vak)didactiek, en kennis van behoeften en kenmerken van leerlingen. Bij ‘persoon‘ gaat het om de individuele leraar (in opleiding) en zijn leer- en ontwikkelvragen, karakteristieken en eigenheid.

Boundary crossing

In opleidingstrajecten voor leraren komen verschillende praktijken en disciplines met elkaar in aanraking: die van het opleidingsinstituut, de schoolpraktijk, vakinhoudelijke experts, didactici, en onderzoekers. Alhoewel verschillen tussen de (professionele) praktijken vaak als een belemmering of ‘grens’ ervaren worden, hebben ze ook een positieve kant. Inspanningen die mensen leveren om productief met ervaren ‘grenzen’ om te gaan noemen we 'boundary crossing' en kunnen leiden tot gezamenlijk leren en nieuwe integratieve opleidingspraktijken op het snijvlak praktijken in het opleidingsinstituut en het werkveld.

Podcast

In deze podcast vertelt Frank Crasborn over het lectoraat, zijn passie en zijn achtergrond


Lector

Foto van persoon

Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

Lector Integratief opleiden en boundary crossing

Het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) staat sinds 2016 onder leiding van dr. Frank Crasborn. Hij deed ervaring op, op het snijvlak van verschillende onderwijspraktijken. Hij was lerarenopleider, onderzoeker en projectleider binnen Fontys lerarenopleidingen, docent bij Fontys Hogeschool Pedagogiek, trainer en consultant in het voortgezet onderwijs, programmaleider van de Academische Opleidingsschool Limburg en leider van het project ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen Scholen (VSLS)’. In combinatie met functies en taken bij Fontys was hij verbonden aan de Open Universiteit en de universiteiten van Maastricht en Zürich. Rode draad in zijn professionele loopbaan is het ‘leren en opleiden van (aanstaande) leraren en hun opleiders’. Crasborn promoveerde op een onderzoek naar professionalisering van werkplekbegeleiders van leraren (The skilled mentor. Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills). Naar aanleiding van hiervan ontvingen hij en zijn collega’s van zowel de Amerikaanse Association of Teacher Educators (ATE) in 2009, als de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (Velon) in 2014 de jaarlijkse prijs voor de beste onderzoekspublicatie.


Onderzoekslijnen

In samenwerking met diverse externe partners voert de onderzoekgroep projecten uit binnen drie themalijnen:

 • Professionele ontwikkeling en begeleiding van leraren
 • Curriculum en opleidingsdidactiek in de lerarenopleiding
 • Vakdidactische ontwikkeling van leraren

Hieronder vind je een overzicht van lopende en afgeronde projecten binnen een onderzoekslijn


Kenniskring

De kenniskring bestaat uit een binnen- en buitenkring. De leden uit de binnenkring zijn naast de uitvoering van eigen onderzoek actief betrokken bij de begeleiding van afstudeeronderzoeken van bachelor- en masterstudenten en bij curriculumontwikkeling en professionalisering van studenten en opleiders in onderzoeksvaardigheden. De Buitenkring bestaat uit leraren in het Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL). Deelnemers aan de buitenkring zijn op de eigen school actief betrokken bij de coördinatie, begeleiding en/of uitvoering van praktijkonderzoek.

Foto van persoon

dr. D.H.J. (Dave) van Breukelen

Associate lector

Foto van persoon

dr. A. (Ella) Ait-Zaouit

Opleider en onderzoeker

Foto van persoon

dr. W.P.M. (Helma) de Keijzer

Onderzoeker

Foto van persoon

dr. F.J.J. (Frans) Hermans

Opleider en onderzoeker

Foto van persoon

M.M. (Meity) Feher MSc

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M. (Maurice) Smeets, MEd

Opleider en onderzoeker

Foto van persoon

C. (Cindy) Stienen, MSc

Opleider en onderzoeker

Foto van persoon

S. (Susan) Beckers, MA

Opleider en onderzoeker

Oud kenniskringleden 2016 - 2021

Foto van persoon

S.D. (Sharisse) van Driel MSc

Docentonderzoeker

Foto van persoon

dr. H. (Hanneke) Theelen

Onderzoeker
Foto van persoon

dr. J.H.M. (Jimmy) van Rijt

Onderzoeker

Nieuws

 • Publicatie: Teacher Induction and Mentoring. Frank Crasborn en Paul Hennisen schreven in het hoofdstuk: ‘Integrative Mentoring Pedagogies to Promote Beginning Teachers’ Professional Development: Connecting Practice, Theory and Person’ over de tekortschietende begeleiding van beginnende leraren Kijk hier voor meer informatie.
 • Digitale trends: je studenten op afstand én nabij. Lees hier het artikel.
 • Fontys Educatie deelt kennis over ‘De Nieuwe leraar’. Kijk hier voor meer informatie.
 • Door Covid-19 heeft vrijwel iedereen noodgedwongen kennis gemaakt met de digitalisering van onderwijs, ook wel e-learning genoemd. Maar wat is eigenlijk belangrijk bij het ontwerpen van e-learning. Het FLOS-lectoraat deed samen met Zuyd Hogeschool onderzoek hiernaar. Download hier de poster.
 • Gediscrimineerd worden op je stageplek of zelfs tijdens je sollicitatie op basis van gender, geloof of etniciteit. Het komt in het mbo vaak voor, maar ook in het hbo kampen studenten met stagediscriminatie. Lees hier het artikel.
 • Webinars 'De Nieuwe leraar' bij Fontys Educatie: we zoomen in op de leraar als persoon en zijn handelen, het coachen van leraren en e-learning. Het lectoraat Integratief opleiden en boundary crossing praat je op drie woensdagavonden in webinars bij over diverse onderwerpen.
 • Lectoraatsprijzen voor het beste afstudeerpraktijkonderzoek uitgereikt. Lees hier het artikel.
 • Op woensdagmiddag 22 juni organiseren het FLOS-lectoraat, de academische opleidingsschool (AOSL) en de Onderwijswerkplaats Limburg het symposium ‘Samen opleiden voor nieuw onderwijs’. Naast workshops, presentaties en good practices uit het Limburgse onderwijs, presenteren studenten hun afstudeerprojecten uit de schoolpraktijk. Lees hier het artikel.
 • Woensdagmiddag 22 juni vanaf 13:00 uur slaan Fontys Lerarenopleiding Sittard, Lectoraat ‘Integratief opleiden & Boundary Crossing”, Samen Opleiden | AOSL en De OnderwijsWerkplaats Limburg de handen ineen en organiseren het marktplaatssymposium “Samen opleiden voor nieuw onderwijs”. Meld je hier aan voor het symposium.
 • Onlangs verscheen het boek ‘Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs’. Helma de Keijzer – onderzoeker bij het lectoraat Integratief opleiden en boundary crossing – is een van de auteurs van dit boek. Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs richt zich op onderwijsprofessionals en studenten in het onderwijsdomein. Het boek schetst de verschillende perspectieven die spelen bij het onderzoek en laat zien dat praktijkonderzoek doen tegelijk complex, leuk en inspirerend kan zijn. Bestel het boek hier.
 • Interview met Helma de Keijzer over haar proefschrift ‘Moral learning of teachers: disclosing, exploring and developing frames of references’.
  Lees hier het artikel.
 • Recensie van het proefschrift van Helma de Keijzer ‘Moral learning of teachers: disclosing, exploring and developing frames of reference’ door Jacqueline van Swet. Lees hier het artikel.
 • Sommige hogescholen en universiteiten zien het inschakelen van een scriptiebureau om te helpen bij afstuderen als fraude. Hoe zit dat precies bij Fontys? Lees hier het artikel.
 • In de workshop 'Kijken in de hoofden van leraren in actie: hoe doe je dat?' van OU-onderzoeker Sharisse van Driel van de faculteit Onderwijswetenschappen en Frank Crasborn, kom je meer te weten over de cognities van leraren in de klassituatie. De workshop wordt gegeven tijdens het Velon congres voor lerarenopleiders op 17 en 18 maart 2022 in Brugge. Lees hier het nieuwsbericht.
 • Begeleiding beginnende leraren te weinig gericht op professionele ontwikkeling. Lees hier het artikel.
 • Dr. Ella Zaouit over haar promotieonderzoek naar de professionele identiteitsontwikkeling van startende leraren: "We moeten professionals opleiden die weten waarom ze voor de klas staan". Lees hier het artikel.
 • Vijftig jaar leraren opleiden: een boek voor en door lerarenopleiders. Lees hier het artikel.
 • Een andere kijk op het leraarschap vraagt om anders opleiden: start vierjarig onderzoek naar nieuwe studieroutes. Lees hier het artikel.
 • Kijken in de hoofden van leraren in actie, hoe doe je dat? Lees hier het artikel.
 • Rick Sampers wint FLOS-lectoraatsprijs voor het beste bachelor afstudeerpraktijkonderzoek. Lees hier het artikel.
 • Aankomende docenten leren hun zenuwen te bedwingen met een virtual realitybril. Lees het artikel van dagblad De Limburger (pdf)
 • Virtueel stagelopen in klas met VR-bril. Lees het artikel van BRON
 • Met VR-bril virtueel stage lopen om lesgeven minder spannend te maken. Lees het artikel
 • Open Magazine: Eye-tracking. Lees hier het artikel
 • Op 10 februari promoveerde FLOS-kenniskringlid Jimmy van Rijt op een proefschrift over de didactiek van het grammaticaonderwijs in het schoolvak Nederlands. Zie dit artikel

 • Eyetracking helpt bij onderzoek naar klassenmanagement. Lees hier het artikel.
 • Tijdens een online bijeenkomst op 26 oktober 2020 gingen 25 lerarenopleiders in gesprek met de Commissie Onderwijsbevoegdheden. Klik hier voor meer informatie.
 • De vereniging voor lerarenopleiders (Velon) presenteerde op 26 oktober 2020 de publicatie ‘De Staat van de Lerarenopleider’ die laat zien dat (ook) het lerarenopleidersberoep sterk in beweging is. Klik hier voor meer informatie.
 • FLOS-lector en juryvoorzitter Frank Crasborn reikte de prijzen voor de beste FLOS-afstudeerpraktijkonderzoeken 2020 uit. Bekijk en beluister de winnaars hier.
 • Onderzoek van Fontys is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk. Bekijk de site
 • Subsidie voor duurzamer onderwijsonderzoek. Lees het artikel
 • Lector Frank Crasborn: ‘Eyetracking helpt bij onderzoek naar klassenmanagement’. Lees het artikel
 • Gastcollege (in het Duits) van lector Frank Crasborn aan de Pedagogische Hochschule in Zurich over het bevorderen van reflectie in begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Bekijk de video

   • School engineering - reflecties na de Big Bang 2019. Lees het artikel (Deens)
   • Bijdragen FLOS-lectoraat aan publicaties voor opleiders en begeleiders. Lees het artikel
   • FvD-meldpunt leidt tot ongemak en onveiligheid. Lees het artikel
   • Lectoren schrijven mee aan Kennisbasis voor Lerarenopleiders. Lees het artikel
   • Begeleiden van (aanstaande) collega’s is een vak. Lees het artikel
   • Finale meesterproeven bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Lees het artikel
   • Podcast NPO1 over onderzoek naar kijkgedrag van leraren via eye tracking. Lees meer
   • EarCoachforTeachers, een app voor real time coaching van leraren in de klas (gratis verkrijgbaar in de app stores). Lees meer
     • ‘‘One size fits all kan nu echt niet meer". Lees het artikel
     • www.earcoach.nl. Bekijk de website
     • Coachen met het oortje: een app voor beginnende leerkrachten en hun coaches. Lees het artikel
     • Van krachtige voorbeelden naar een praktisch instrument. Lees het artikel
     • 'Koersen op Kennis' bij Lerarenopleiding Sittard. Lees het artikel
     • Extra hulp voor (aanstaande) docenten. Lees het artikel
     • In de media: Zó kom je van je steenkolen-Engels af. Lees het artikel
     • Nederlanders niet zo goed in Engels als ze denken. Lees het artikel
     • Fontys Lerarenopleiding Sittard werkt samen met scholen in Limburg aan nieuwe opleidingsroutes voor leraren. Lees het artikel
     • Leraren coachen met speciale app. Lees het artikel
     • AOSL: onderwijsontwikkeling is geen luxe maar noodzaak. Lees het artikel
     • Fontys in Sittard scoort opnieuw in HBO Keuzegids. Lees het artikel
     • Fontys lerarenopleiding Sittard heeft beste masteropleidingen van Nederland. Lees het artikel
     • Onderzoek Hanneke Theelen uitgelicht. Lees meer over het onderzoek
     • Klassenmanagement met digitale technologie #velon2018. Lees het artikel
     • Velon Congres 2018: in maart 2018 vond in Roermond het jaarlijkse congres voor lerarenopleiders (Velon) plaats. De organisatie was in handen van de vier Limburgse instellingen voor hoger onderwijs. De congrescommissie bestond uit Paul Hennissen (Nieuwste Pabo Sittard, Zuyd/Fontys), Frank Crasborn (Fontys Lerarenopleidingen Sittard), Arnoud Evers (Open Universiteit) en Trudie Schils (Universiteit Maastricht). Bekijk hierhier en hier videoimpressies van het congres.

          Professionalisering

          Om opleiders en begeleiders te ondersteunen om het leren van studenten op het opleidingsinstituut en de werkplek met elkaar te verbinden ontwikkelt het lectoraat trainingen, symposia en tools.

          • Realtime coaching van leraren met de Ear Coach app (1 dagdeel)
          • Training ‘Praktijkgericht coachen van leraren’ (7 dagdelen)
          • Verdiepingstraining ‘Praktijkgericht coachen van leraren’ (2-4 dagdelen)
          • Workshops en kalibreersessies voor onderzoeksbegeleiders (1 dagdeel per keer)
          • Training ‘Methodieken integratief opleiden’ (4-6 dagdelen)
          • Training ‘Ervaringsgericht begeleiden van groepen’ (4-6 dagdelen)
          • Training ‘Integratief beoordelen van portfolio’s in CGI’s’ (4 dagdelen)
          • ’Leren in vernieuwing’, AOSL/lectoraats-symposium 2019
          • ‘Cross overs in werk en opleiding van leraren’
          • Onderzoek en onderwijsontwikkeling’, AOSL/lectoraats-symposium 2018
          • ‘Koersen op kennis’, AOSL/lectoraats-symposium 2017
          • Proeve(n) van onderzoek in de school’, AOSL/lectoraats-symposium 2016 (zie ook ‘AOSL-symposium in Vector’)


          Prijs beste afstudeeronderzoek

          Jaarlijks reikt het lectoraat tijdens het jaarlijkse AOSL-lectoraatssymposium prijzen uit voor het beste bachelor- en het beste masterafstudeeronderzoek. Afstudeerprojecten van FLOS-studenten die door de begeleiders van de opleiding en het werkveld beoordeeld zijn met minimaal een 8.0 worden genomineerd. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van lector Frank Crasborn oordeelt op basis van expliciete criteria wie de gelukkige winnaars zijn.

          Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

          Prijsuitreiking beste FLOS-afstudeerpraktijkonderzoeken 2020

          Frank Crasborn reikt de prijzen uit aan Laurens Lamberts (bachelor Engels), Leonie Goutier (master Nederlands) en Mathilde Boots (master Engels).          Video

          Audio


          Contact

          Foto van persoon

          Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

          Lector Integratief opleiden en boundary crossing