Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Integratief opleiden en boundary crossing

Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

Het lectoraat Integratief opleiden en boundary crossing staat onder leiding van dr. Frank Crasborn. Hij heeft ervaring opgedaan op het snijvlak van verschillende praktijken. Hij was lerarenopleider, onderzoeker en projectleider binnen Fontys lerarenopleidingen en de Fontys Hogeschool Pedagogiek, trainer en consultant in het voortgezet onderwijs en co-programmaleider van het netwerk van Limburgse (academische) opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs.

Als universitair docent werkte hij bij de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde op een proefschrift over werkplekbegeleiders van leraren. Hij ontving van zowel de Amerikaanse Association of Teachers Educators (2009) als van de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (2014) de jaarlijkse prijs voor de beste (onderzoeks)publicatie. Van 2010 tot 2016 was hij associate lector. Sinds 2014 is hij gastdocent aan de Universiteit Zürich en vanaf 1 oktober 2016 lector ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’

Podcast

In deze podcast vertelt Frank Crasborn over het lectoraat, zijn passie en zijn achtergrond


  • Van Driel, S., Crasborn, F., Wolff, C., Brand-Gruwel, S., & Jarodzka, H. (2021). Exploring preservice, beginning and experienced teachers’ noticing of classroom management situations from an actor’s perspective. Teaching and Teacher Education, 106, 103435. 
  • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2021). Integrative mentoring pedagogies to promote beginning teachers’ professional development: Connecting practice, theory, and person. In Mena, J., & A. Clarke (Eds.). Teacher Induction and Mentoring. Supporting Beginning Teachers. London: Palgrave McMillan.
  • Geerdink, G., & Crasborn, F. (2021). De tweedegraads lerarenopleidingen vo en (v)mbo. Vijftig jaar balanceren tussen vakinhoud en beroepsvoorbereiding.  In Geerdink, G., & A. Swennen (red.). Vijftig jaar leraren opleiden. Amsterdam: Boom.
  • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2019). Integratief begeleiden op de werkplek. Modellen en methodieken voor opleidingsdidactisch handelen. In G. Geerdink & I. Pauw (Eds.), Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 7 Opleidingsdidactiek: Hoe leiden we leraren op? (pp. 55-84). Breda: Velon.
  • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F. (2019). En busca del «factor M» en los diálogos de supervisión entre profesores-mentores y profesores en formación. Cuadernos de Pedagogía, n.º 502, octubre 2019, p. 55-65.
  • Crasborn, F. (2019). Opleiden voor nieuw onderwijs. Oorsprong en start van Fontys Lerarenopleiding Sittard. Brochure. Sittard: Lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing.


Contact

Foto van persoon

Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

Lector Integratief opleiden en boundary crossing