14
april
2021
|
11:13
Europe/Amsterdam

Met VR-bril virtueel stage lopen om lesgeven minder spannend te maken

Docent Hanneke Theelen van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) verdedigt proefschrift over gebruik klassensimulaties

Foto Hanneke en proefschrift

Je studeert aan de lerarenopleiding en loopt stage op een middelbare school. Een spannende periode. Naast het geven van goede lessen, wil je ook een positieve relatie tussen jou als leraar en de leerlingen creëren. Maar hoe verminder je de spanning om les te geven en versterk je daarnaast het interpersoonlijk leraarsgedrag? Docent Onderwijskunde Hanneke Theelen van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) schreef hier haar proefschrift over, dat ze op 12 mei verdedigt.

Tijdens het begeleiden van stages zag Hanneke dat veel studenten moeite hebben met klassenmanagement en hun interpersoonlijk leraarsgedrag: het creëren van positieve leraar-leerlingrelaties. “Studenten ervaren vaak een kloof tussen de lessen die zij geleerd hebben op de lerarenopleiding en de daadwerkelijke onderwijspraktijk. Daarbij ervaren ze geregeld veel spanning als het gaat om ordeproblemen en het managen van hun klassen”, vertelt de docent Onderwijskunde.

Virtuele stages en 360 gradenvideo’s
Hanneke vroeg zich af hoe je de kloof tussen de opleiding en de werkplek (bijvoorbeeld een middelbare school) kunt verkleinen, de overgang als het ware kunt versoepelen. “Technologieën bieden vandaag de dag vele mogelijkheden en het leek me heel mooi om de onderwijspraktijk wat meer de lerarenopleiding binnen te halen met behulp van nieuwe technologieën.” In haar proefschrift maakt Hanneke gebruik van klassensimulaties. Met behulp van virtuele stages en 360 gradenvideo’s - bekeken met een virtual realitybril – heeft ze tijdens haar onderzoek geprobeerd de onderwijspraktijk na te bootsen.

Uit het proefschrift van Hanneke blijkt dat door het gebruik van klassensimulaties studenten een beter beeld krijgen van wat zij kunnen verwachten in de onderwijspraktijk. Zij breiden hun handelingsrepertoire uit en weten zo beter hoe zij om kunnen gaan met ordeverstoringen. Hierdoor wordt tevens hun spanning om les te geven verminderd.

Voor haar proefschrift werkte de docent Onderwijskunde van FLOS samen met Prof. Dr. Perry den Brok van Wageningen University en Dr. Antoine van den Beemt van TU Eindhoven. De 360 gradenvideo’s voor het proefschrift zijn gemaakt van ervaren docenten op het Graaf Huyn College in Geleen. Daarnaast hebben studenten van de lerarenopleiding in Sittard en van de Eindhoven School of Education deelgenomen aan het onderzoek.

Digitaal kijkje in klaslokaal
“De betrokken studenten waren heel positief over de simulaties. Ze vinden het fijn om op deze manier al een ‘kijkje’ in een klaslokaal te nemen. Zeker als ze nog nooit op een stageplek geweest zijn”, zegt Hanneke. “Al waren er ook studenten die een beetje misselijk van de VR-bril werden.”

Hanneke gaat zich ook de komende periode richten op het leren binnen digitale leeromgevingen. “Dit blijft mijn belangstelling houden en hier zal ik dan ook verder onderzoek naar doen.” Voordat het zover is, verdedigt de docent van FLOS eerst haar proefschrift op 12 mei om 13.30 uur. Belangstellenden kunnen de verdediging volgen via www.hanneketheelen.nl.

Auteur: Ellen Langenhuijsen