Sprint naar content
Foto van persoon

Onderzoeker

dr. J.H.M. (Jimmy) van Rijt

Jimmy van Rijt was tot en met zijn academische promotie (2021) werkzaam als lerarenopleider bij Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS). Daarnaast was hij in de periode 2016-2021 actief in de kenniskring van het FLOS-lectoraat. Binnen de onderzoekslijn ‘vakdidactische ontwikkeling van leraren’ richtte zijn promotieonderzoek op didactische strategieën voor grammaticaonderwijs in het vak Nederlands (The Impact of Linguistic Metaconcepts on L1 Grammar Education). Daarnaast was hij betrokken bij de begeleiding van afstudeeronderzoeken van bachelor- en masterstudenten. Sinds 1 november 2021 is Jimmy werkzaam als universitair docent bij het Tilburg Center of the Learning Sciences van Tilburg University.


Contact

Foto van persoon

dr. J.H.M. (Jimmy) van Rijt

Onderzoeker