Sprint naar content
Project

Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen

Onderwijs en werkveld ontmoeten elkaar steeds vaker binnen innovatieve leer- en werkomgevingen, die we in deze kennissynthese hybride leeromgevingen noemen: omgevingen waar onderwijsinstellingen en werkveldpartners samen leren, werken en onderzoeken over de grenzen van de eigen organisatie.

Wat houdt het project in?

In vijf kennissyntheses, geschreven door vijf teams van lectoren en onderzoekers uit verschillende opleidingen, gaan we in op de kennis vanuit onderzoek van Fontys Hogeschool en ander nationaal en internationaal onderzoek. We koppelen deze kennis aan de betekenis ervan voor scholen, opleidingen en organisaties en bedrijven. Daarmee we willen concrete handvatten bieden, zodat docenten/opleiders, werkgevers, maar ook studenten en werknemers zelf onderbouwd kunnen werken aan een leven lang leren en veranderen. We verwijzen naar praktische tools die op basis van praktijkgericht onderzoek met name binnen Fontys zijn ontwikkeld. Tevens duiden we de hiaten die we  zien in de beschikbare kennis en geven we suggesties voor vervolgonderzoek.

In dit project gaan we dieper in op hybride leeromgevingen.

Projectdoelstelling

In deze kennisbundel worden inzichten in kaart gebracht rondom o.a. het thema Hybride Leeromgevingen. Behalve evidence based onderzoek, worden er ok aanbevelingen gedaan voor de praktijk en vervolg onderzoek.

Periode

2021

Resultaat

Het heeft geresulteerd in een kennisbundel welke vanaf 18 juni 2021 te downloaden is.

Meer weten? Bekijk dan de website!

Raamwerk hybride leeromgevingen


Contact

Foto van persoon

P. (Peter) Bos

Associate lector

[NB: dit is een voorbeeld. Pas dit aan]

Foto van persoon

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Lector Professionele Werkplaatsen