Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Opvoeden voor de toekomst

Kinderen en jongeren groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die zich steeds meer kenmerkt als een prestatiesamenleving. Hoewel de technologisering, digitalisering en globalisering veel te bieden hebben, brengen de majeure ontwikkelingen ook onzekerheid en nieuwe opvoedingsvragen met zich mee.

In onze samenleving die sterk gericht is op prestaties, ervaren kinderen en jongeren de druk om op alle fronten te scoren: hoge diploma’s halen, er goed uitzien, veel vrienden hebben, sportief en creatief zijn … de lat ligt erg hoog. Bij ouders, professionals, beleidmakers en bestuurders is doorgedrongen dat de prestatiedruk bij de huidige jeugd op grenzen stuit. De kansenongelijkheid neemt ernstige vormen aan en er vallen teveel kinderen uit.

Over het lectoraat

Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst heeft als missie om bij te dragen aan een veilig, positief en minder competitief opvoedklimaat: thuis, op school, op straat en online, zodat alle kinderen en jongeren gezond en gelukkig kunnen opgroeien. Wat vraagt dat van pedagogische professionals, nu en in de toekomst? Lees hier meer over in de lectorale rede.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerimpressie Lectorale Rede Maike Kooijmans

Talentologie

Centrale thema’s in het lectoraat zijn (talent)ontwikkeling, veerkracht en identiteit. Dit zijn complexe begrippen die een rol spelen in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, én hun opvoeders. Het lectoraat ontwikkelt niet alleen kennis en kunde over hoe kinderen en jongeren tot bloei kunnen komen, maar wil ook aanjager zijn van een pedagogisch ‘offensief’, tegen de prestatiegerichte focus op talentontwikkeling in onze samenleving. Dit noemen we ‘talentologie’.

Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Pedagogiek, is te gast bij de BK podcast. Uit het onlangs gepubliceerde HBSC onderzoek (Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children) naar gezondheid en welzijn van scholieren blijkt dat prestatiedruk van grote invloed is op het emotionele welbevinden van de Nederlandse jeugd. Wat doet een prestatiegerichte samenleving met kinderen? En kan kinderopvang tegenwicht bieden? Tijd voor een gesprek met Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma. 

Onderzoeksagenda 2021-2025: 'Later word ik zeemeermin'

‘Later word ik zeemeermin’ is de titel van het onderzoeksprogramma van het lectoraat voor de tweede termijn (2021-2025). De verschillende onderzoeksprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd vanuit het Talentologisch Lab, van waaruit docentonderzoekers, studenten en praktijkprofessionals onder supervisie van de lector aan drie programmalijnen werken: Vrijplaatsen, Voice en de Virtuele wereld.

Vrijplaatsen

Vrijplaatsen zijn speel- en leerplekken, buiten en dwars door pedagogische instituties heen, waar kinderen kind en jongeren jong kunnen zijn. In een pedagogische vrijplaats is niet een curriculum of beleidsdoel het uitgangspunt is, maar staan de talenten, dromen en wensen van kinderen en jongeren centraal. Samen met partners voert het lectoraat onderzoek uit naar de beschermende en stimulerende factoren voor de ontwikkeling van een veerkrachtige identiteitsontwikkeling. Wat betekent dit voor het pedagogisch handelen, in nieuwe en bestaande praktijken van onderwijs, opvoeding en vrije tijd?

Om in beeld te vervatten wat Pedagogische Vrijplaatsen zijn is er een visual ontwikkeld. Zo krijg je een duidelijk beeld van de ontwerpprincipes die hieraan ten grondslag liggen. Klik op de link om een beter beeld te krijgen van Pedagogische Vrijplaatsen en open de interactieve visual met Acrobat.

Interactieve Visual Pedagogische Vrijplaatsen

Daarnaast is er een prachtige documentaire gemaakt die tijdens het Empty Farm Festival in première is gegaan. In deze documentaire krijg je een beeld van Sparrenhof en pedagogische vrijplaatsen. De aftermovie geeft een mooi beeld van het Empty Farm Festival.

Voice

In het lectoraat doen we onderzoek mét kinderen en jongeren samen. Door creatieve onderzoeksmethoden geven we jeugdigen de ruimte hun stem te laten horen om zo hun ‘deep stories’ beter te leren begrijpen.

Virtuele Wereld (under construction)

Kinderen en jongeren brengen steeds meer tijd door in de virtuele wereld, wat een relatief nieuwe opvoedcontext is. Het lectoraat zal de komende jaren bijdragen aan kennis en kunde op dit specifieke terrein. Het accent ligt daarbij op de vraag hoe jeugdigen in de virtuele wereld hun identiteit ontwikkelen en wat daarbij de rol van opvoeders is.


Lector

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst

Ik ben Maike Kooijmans, jeugdsocioloog en lector Opvoeden voor de Toekomst. Van huis uit ben ik theaterpedagoog. In mijn loopbaan richtte ik mij op jongeren die worstelen met zichzelf en de wereld om zich heen. Sinds 2006 houd ik me bezig met onderzoek naar talent- en identiteitsontwikkeling bij kwetsbare jongeren.

Lees meer over Maike Kooijmans


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M. (Marga) Martens

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M. (Manette) Gijzen

Projectassistent Onderzoek

Foto van persoon

M.V. (Michelle) van Gent

Docentonderzoeker

Foto van persoon

S. (Sylvia) Sanders

Promovendus (PhD)

Foto van persoon

Drs. A. (Aafke) Baars-Seebregts

Docentonderzoeker
Foto van persoon

T. (Tom) van den Eertwegh MSc

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M. (Marijke) Lucas

Docent/onderzoeker
Foto van persoon

Drs. A.M.W. (Guusje) Staring

Docent/onderzoeker

Foto van persoon

I. (Ivana) Rakic

Projectleider

Onderzoeksprojecten


Publicaties

Eertwegh, T. & Kooijmans, M. (2024). ONT-moeten en ONT-wikkelen. Fundament voor Sparrenhof als pedagogische vrijplaats. Tilburg: Professionele Werkplaats Sparrenhof.

Achthoven, J. & Kooijmans, M. (2024). De tegenmacht van pedagogische vrijplaatsen. Wat jeugdparticipatie vermag. In: Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs. No. 1, januari 2024, pag. 36-39.

Kooijmans, M. (2023). Vijf vragen over pedagogische vrijplaatsen. In: Twaalf tot achttien, Tribu: Tribune voor de leraar. Wendbaar en Veerkrachtig. Kenniscentrum Youth Education for Society leidt op voor de toekomst. Pag. 6.

Publiq (2024). Hoe verleiden we jongeren tot cultuurparticipatie? Op 12 januari 2024 gepubliceerd

Eertwegh T. van der (2023). Kinderrechtentour 2022 JIJ & IK = WIJ! Tilburg: Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst | Fontys Pedagogiek.

Baars-Seebregts, A., & Staring, A.M.W. (2023). ‘Veerkracht en identiteit’ als onderwerp van gesprek. Een conceptuele verdieping op de begrippen identiteit en veerkracht en een eerste stap naar het verbinden met de praktijk binnen het leergroep-curriculum bij Fontys Pedagogiek. Interne Publicatie. Tilburg: Fontys Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Mulder, L. (2023). #Wie ben ik, wie wil ik zijn, wie wil ik worden? Een onderzoek naar de relatie tussen sociale mediagebruik en identiteitsontwikkeling van adolescenten in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Eindrapportage. Tilburg: Fontys Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. DOI

Pieket, M. (2023). How do they influence our youth? A qualitative study on the role of influencer on the identity development of young adolescents. Masterthesis. Utrecht: Utrecht University. Master Youth Education and Society.

Eertwegh, T. van den (2023): Inside Out! Mentaal welbevinden Eindhovense jongeren. Onderzoeksrapportage fase 1. Tilburg: Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst | Fontys Pedagogiek.

Eertwegh, T. van den, Kooijmans, M. & Pieket, M. (2023). Hoe ervaren jongeren uit regio Hart van Brabant het thema mentale gezondheid in hun alledaagse leven? Onderzoeksrapportage Fckd Gen Fest. Tilburg: Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst | Fontys Pedagogiek.

Kooijmans, M. & Pouw, J. (2023) The rights of the child in action. In: Wernaart, B. (red, 2023) Applied Human Rights. Pag. 85-102. Wageningen: Wageningen Academic Press.

Hemels, I. (2023). “Als ik maar naar de mavo kan…”: Prestatiedruk begint al op de basisschool. Interview met Tom van den Eertwegh. In: Kader/AVS. Utrecht: jaargang 30, nummer 7, maart 2023 (p.9-12).

Eertwegh, T. van den (2023). Theater over prestatiedruk bij kinderen. Behoefte aan een pedagogisch tegengeluid. In: Pedagogiek in praktijk (PIP), nummer 131, maart 2023. Pag. 30 – 34.

Innovatienetwerk Jeugd (2023). JWR denkt mee over Landgoed Sparrenhof. Interview met Nicole Cuypers, projecteider. Gepubliceerd op 21 april 2023.

Kooijmans, M., Baars-Seebregts, A. & Mulder (2023-2024 te verschijnen). Ik en de ander, de ander en ik. Een jeugdsociologisch perspectief op veerkracht en identiteit. Tilburg, lectoraat Opvoeden voor de Toekomst | Fontys Pedagogiek.

14 okt 2022. Podcast. Interview met Maike Kooijmans door Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma van de Branche organisatie Kinderopvang. Over een prestatiegerichte samenleving en pedagogische vrijplaatsen.

Kooijmans, M., Achthoven, Gent, M. van & Wijts, I. (2022). Fundament Pedagogische Vrijplaatsen Empty Farm to Fill. Een leidraad voor het onderzoeken en ontwerpen van pedagogische vrijplaatsen. Tilburg: Fontys Pedagogiek – Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Cooymans, M. (2022). Gelukkige jongeren bouwen aan een positieve toekomst. Column. In: De Dikke Blauwe. Uitgeversmaatschappij Walburg Pers B.V.

Daeter, B. (2022). Talentologie, een andere visie op talent. In: Talent, nr. 5 november 2022. Pag. 26-29.

Achthoven, J. (2022). Pedagogische vrijplaatsen en de kunsten. Rapportage deelstudie 2- Empty Farm to Fill. Tilburg: Fontys Pedagogiek – Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Gent, M. & I. Wijts (2022). De kunst van het dromen vangen. Rapportage deelstudie 1 - Empty Farm to Fill. Tilburg: Fontys Pedagogiek – Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Mulder, L. (2022, 23 september). Sociale media: oefenterrein voor identiteitsontwikkeling jongeren. Sociale Vraagstukken.

Kooijmans, M. & Pouw, J. (2022, in press). Rights of the child in action. In: Wernaart, B. (2022, forthcoming). Applied Human Rights. Wageningen: Wageningen University Press.

Kooijmans, M. (2022). Toetsen is ‘old school’. Pleidooi voor pedagogische vrijplaatsen. Gastcolumn. In: Van Twaalf tot achttien. Vakblad voor voortgezet onderwijs.Mei-nummer 2022. Pag. 21.

Doelman, E. (23 juni 2022). Tilburgse Jeugd krijgt eerste pedagogische vrijplaats: ‘Radicale omslag is noodzakelijk’. In Zorg +Welzijn.nl. nummer 2022. Pag. 21.

Brinkman, L. (2022). Developing a resilient sexual and gender minority identity online. The importance of social media for youth- before coming out. Master thesis. Utrecht: Universiteit Utrecht. Youth Education and Society.

Dekker, E. (2022). Jeugdparticipatief ontwerpen van een pedagogische vrijplaats. Breda/Tilburg: Avans Hogeschool Social Work & Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Eertwegh, T., Kooijmans, M & Saeboe, E. (2022). Kinderrechten op Tournee. Volwassenen moeten beter naar ons luisteren. In: Saris, I. et al (red). Macht en Handelingsverlegenheid. Pag. 12-19. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Diversiteit en (Ortho) Pedagogisch Handelen.

Perdijk, K., Gemert, F., Malaihollo, L., Nierop, B., Pegge, M. en Rijnbende, J. (2022)Vechtende Jongeren: Veerkrachtiger door Kickboksen. Tilburg: Fontys Pedagogiek - Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Perdijk, K. (2022) Over aandachtige betrokkenheid in de praktijk: ‘Gelukkig kwam er tijdens het telefoongesprek een herkansing.’ Gepubliceerd op 17 januari 2022 op Nivoz.nl.

Perdijk, K. (2022). Free2Move. In: S. Sieckelinck & F. Kaulingfreks (2021). Speelruimte voor identiteit. Samenwerken aan veerkrachtigeidentiteitsvorming van jongeren.Amsterdam: Amsterdam University Press.

Kooijmans, M. & Brouns, Y. (2022). Bouwen aan Talent. Welke elementen van de talentprogramma’s Commit en Techplayground van Dynamo Jeugdwerk dragen bij aan positieve relaties, positieve emoties en positieve relaties bij de deelnemende jongeren? Rapportage onderzoek 2020-2021. Tilburg: Fontys Pedagogiek - Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Mulder, L. (2022). Opgroeien in de virtuele wereld. Een literatuuronderzoek naar de impact van sociale mediagebruik op de identiteitsontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Ruiter, L. de (6 april 2022) Moet ik het schoolgedrag van mijn kind monitoren via het leerlingvolgsysteem? Interview met o.a. Maike Kooijmans voor

Trouw.nl Rubriek De Opvoedvraag – schoolprestaties. Gepubliceerd op 6 april 2022.

Karen Luiken (12 mei 2022). Fontys en Tiuri: pedagogiek die uitgaat van het talent. Interview 12 mei 2022.

Goutziers, J. (17-01-2022) Op landgoed Sparrenhof herinnert alles aan de fraters. Brabants Dagblad. 17 januari 2022.

Perdijk, K. (2021 te verschijnen). Free2Move. In: S. Sieckelinck & F. Kaulingfreks (2021). Speelruimte voor identiteit. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Mulder, L. (2021, te verschijnen). Opgroeien in de virtuele wereld. Een literatuuronderzoek naar de impact van sociale media op de indentiteitsontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 8 jaar. Fontys Hogeschool Pedagogiek - Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Wernaart, S. & Kooijmans, M. (2021 te verschijnen). Zij aan zij. Een talentologisch perspectief op veerkacht en identiteitsvorming. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Platform JEP. (2021). Stappenplan voor een effectieve samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk. Samen de veerkracht van jongeren versterken. Den Haag: Ministerie van SZW, Expertise-unit sociale stabiliteit.

Khoeblal-Malaihollo, L.A. & Perdijk, K. (2021, 22 april). Trainen na de lockdown vraagt veerkracht van de (aangekomen) jonge vechtsporter. Alles over Sport

Platform JEP (maart 2021). Vechtende Jongeren: meer dan alleen een manier om agressie kwijt te raken. JEPzine.

Kooijmans, M. & Hoof, L. van (2021). Kind kunnen zijn in een positieve micro-samenleving. In: Tijdschrift voor Positieve Psychologie (TPP) pp 20-26. Mei 02-2021.

Kooijmans, M. & Saeboe, E. (2021).Volwassen moeten beter naar ons luisteren. Deep stories van kinderen over hun beleving van de pandemie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr. juni 2021.

Abdallah, S. & Kooijmans, M. (2021). Het diepere verhaal van rellende jongeren en het jongerenwerk. Sociale Vraagstukken, februari 2021. (link)  

Kooijmans, M. & Saeboe, E. (2021). Resultaten Kinderrechtentour 2020. Infografic en Aftermovie. Tilburg: Innovatienetwerk Jeugd / Fontys Hogeschool Pedagogiek - Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. Aftermovie: https://youtu.be/tT7PpAlLt_Y  Infografic: https://samenmetdejeugd.nl/wp-content/uploads/2021/04/Kinderrechtentour_resultaten_def.pdf

Durlinger, T. (15 januari 2021): Geen verloren jaar maar corona bonusjaar voor kinderen Bron.nl

Nieuwenhuijzen, F. van den (1 februari 2021) Alle hens aan dek voor hulp aan jeugd Bron.nl 

Kooijmans, M. (2021). ‘Later word ik zeemeermin’. Verlengingsaanvraag 2021-2025. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Kooijmans, M. (2021). ‘Later word ik zeemeermin’. Webinar. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat
Opvoeden voor de Toekomst.

Gemeente Tilburg (27 dec. 2021). Sparrenhof: plek voor ontmoeting en talentontwikkeling van jeugd. Gepubliceerd op 27 december 2021.

Goutziers, J. (30 dec. 2021) Sparrenhof, vrijplaats voor Tilburgse kinderen. Gepubliceerd in Brabants Dagblad.nl 30-12-21

Dijkhuis, T. (2021) Vechtende Jongeren: Via Kickboksen beter omgaan met obstakels in het dagelijks leven.
Online artikel voor Alles over Sport.nl. Publicatiedatum: 27-12-2021

Bergwerff, M. (oktober 2021). Hoe stoom je studenten klaar voor het complexe werkveld van sociaal werkers? (Interview). In Zorg en Welzijn+ op 15
oktober 2021.

Vroom, M. (1 juni 2021) Lector Maike Kooijmans: “Stop met dat toetssysteem”. (Interview) In Zosja/Pedagogiek. 1 juni 2021.

Blatter, E. (19 november 2020). Kinderrechtendag juist tijdens corona vieren. Bron.nl 

Perdijk, K. (2020). Column Vechten en Pedagogiek. In: De Jong, W, Becker, J, De Deckere, H., Metselaar, J., Schonewille, I., & Van der Poel, L. (2020), Pedagoog, durf te spelen! Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Perdijk, K., Khoeblal-Malaihollo, L., Pegge, M. & Rijnbende, J. (2020). Vechtende Jongeren. In IEDEREEN AAN ZET! Abstractboek Dag van het Sportonderzoek, 74-76

Pouw, J. (2020). Pedagoog, durf in te spelen op geluk. In: De Jong, W, Becker, J, De Deckere, H., Metselaar, J., Schonewille, I., & Van der Poel, L. (2020). Pedagoog, durf te spelen! Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Sieckelinck, S., Kooijmans, M. & Wernaart-Sanders, S. (2020). Buro Zend-Uit: Kwetsbaar zoeken naar talent. Verslag van een participatief actieonderzoek. Den Haag: Expertise-unit Sociale Stabiliteit, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wernaart-Sanders, S. (2020). Fluitje van een cent. In: De Jong, W, Becker, J, De Deckere, H., Metselaar, J., Schonewille, I., & Van der Poel, L. (2020), Pedagoog, durf te spelen! Pp. 117-122 Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Dekker, N. den. (2019). De prestatiemaatschappij. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaren impact van de prestatiemaatschappij op de huidige generatie jongeren. Masterthesis. Utrecht: Universiteit Utrecht. Youth, Education and Society. 

Huisman, D. & Kooijmans, M. (2019). Jongerenwerk en Onderwijs SAMEN (JOS). Hoe werken in Tilburg het onderwijs en jongerenwerk samen aan preventie van polarisatie en radicalisering? Wat zijn de werkzame factoren? Onderzoeksrapportage. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek - Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.
Kooijmans, M. (2019). Talentologie, voorbij een neoliberale focus op talentontwikkeling. Jeugdbeleid, 13(1), 13–37.
Kooijmans, M. (2019). Talentologie. Een pedagogische reactie op prestatiedruk in onderwijs en opvoeding. Pedagogiek in Praktijk, 24(109), 14-18.
Kuijpers, A. (2019). Persoonsvorming en wereldburgerschap in het Domeinonderwijs. De beleving van de eerste groep leerlingen. Onderzoeksrapportage. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Nguyen, B. (2019). Samenwerken in het Domeinonderwijs. Afstudeerscriptie. ‘s-Hertogenbosch: Fontys Hogeschool Pedagogiek. Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Pouw, J., Mulder, L., Kuijpers, A. en Kooijmans, M. (2019). Wat betekent het om op te groeien en op te voeden in vloeibare tijden? Opbrengsten project vraagarticulatie. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Wernaart-Sanders S (2019). Hoe muziek het verschil maakt. Pedagogiek in Praktijk Magazine, 111(10): 27.

Wernaart-Sanders, S. (2019). Hoe muziek het verschil maakt. Whitepaper. Groningen: Noordhoff.

Berg, T. van den, Kooi, M. van der, Haar, M. ter, Kooijmans, M. (2018, 19 november). Vechtsport verleidt jongeren tot het maken van positieve keuzes.
Berg, T. van den, Kooi, M. van der, Haar, M. ter, Kooijmans, M. (2018). Winnen van jezelf. Hoe vechtsport jongeren verleidt tot het maken van positieve keuzes. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 111(4), 42-45.
Interview in Bron: (D, Langelaan. 17 september 2018): Elk kind verdient een pedagoog. https://bron.fontys.nl/elk-kind-verdient-een-pedagoog/
Kooijmans, M. (2018). Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden. Lectorale rede. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek. Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.
Kooijmans, M. (2018, 20 september). Help jongeren de focus op prestaties te relativeren.
Kooijmans, M. & Huisman, D. (2018). Belofte zijn, belofte worden. Over kansen en schaduwzijden van onze prestatiesamenleving. In: De Jong, W., Bekker, J., De Deckere, H., Schonewille, I. & Van der Poel, L. (Red.) De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21e eeuw. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 
Starremans, S. (2018). Boksen als interventie. Effectief of spelen met vuur. Jeugd en Co. Jaargang 2018. Nr 4. (bijdrage door interview) https://www.jeugdenco.nl/

Kooijmans, M. (2017). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. De opgetelde waarde van sport, kunst en cultuur. Boekman, trends in kunst en cultuur, 112(29).

Sieckelinck, S. (2017). Talent van de straat. Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven (recensie). Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26(2), pp.64–69. http://doi.org/10.18352/jsi.529

Abdallah, S, Kooijmans, M. & Sonneveld J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho.
Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (UvA).
Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat. Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven. Amsterdam: Van Gennep.
Kooijmans, M. (2016, 13 mei). Voetballen en muziek maken helpt jongeren uit de criminaliteit te blijven. Van https://www.socialevraagstukken.nl/voetballen-en-muziek-maken-helpt-jongeren-       uit-de-criminaliteit-te-blijven/
Kooijmans, M. (2016). Succesvol jongerenwerk: Rap-battles en voetbalwedstrijden. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV). Nr. 2. Zomer 2016. Utrecht: Movisie.
Kooijmans, M. (2016). Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven. Tijdschrift voor Sociaal Werk, 17(6), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-016-0105-z
Metz, J., Abdallah, S. & Kooijmans, M. (2015). Eindrapportage ‘Raak Pro Talentontwikkeling bij risicojongeren’. Amsterdam: Youth Spot/Hogeschool van Amsterdam.
Kooijmans, M. (2014). Het verhaal van Ravi. In: ‘Uit de pas, in de marge? Verhalen en gedichten over in- en uitsluiting van mensen die delicten pleegden. B. Vogelvang & A. Sperna Weiland (red). ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool/Lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid.
Kooijmans, M. (2013). ‘Resistance to Crime’ by Talent Development in Dutch Youth Work. A Q methodological study.  Experiences, meanings, hope and belief of Youngsters at Risk. AmsterdamUniversiteit van Amsterdam.
Abdallah, S. & Kooijmans, M. & Raven, T. (2013). Perspectieven op talentontwikkeling: Succeservaringen, Rolmodellen en het Rechte Pad. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youthspot.
Raven, T. & M. Kooijmans (2013). Afgunst en talentenjachten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 106(2), 58-59.
Kooijmans, M. & Spierts, M. (2012). Jeugd- en jongerenwerk, eigentijdse professionalisering. In: Notten T. & Spierings F. (red.) Zorgen om de jeugd, tussen paniek en passende voorzieningen. Den Haag: BOOM.
Kooijmans, M.(2012, 29 september). Harens Facebookfeest had een battle moeten zijn.
Kooijmans, M. (2012, 3 oktober). Facebookfeesten kunnen beter battles zijn. In Brabants Dagblad/ Opinie
Kooijmans, M. (2010). Integraal Motiveren van risicojongeren in het jongerenwerk van de Twern. Onderzoeksrapport. ’s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid.
Spierts, M. & Kooijmans, M. (2010).  ‘Het alledaagse als ambacht’, de professionele logica in het jongerenwerk. TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 7-8, 22-25.
Kooijmans, M. (2009). Battle zonder knokken. Talentcoaching van risicojongeren. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Kooijmans, M. (2009). Talentcoaching van risicojongeren. Hoofdstuk 4 in KIEM-publicatie Risicojongeren. Den Haag: Nicis Institute.
Kooijmans, M. (2008). Keukentafelkennis. Portret van een Marokkaanse moeder. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 6.
Kooijmans, M. & Spierts, M. (2008). Straffer en Socialer, een uitweg uit de patstelling over moeilijke jongeren. 6, 12-16.
Rovers B. & Kooijmans, M. (2008). Werken met risicojongeren. Handboek voor sociale professionals. ’s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool. Expertisecentrum Veiligheid.
Kooijmans, M. (2007). Jumping, krumping en jongleren als opstap naar succes bij risicojongeren. MO Samenlevingsopbouw, 26(214).


Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst