Sprint naar content
Project

Theaterwerkplaats Tiuri

Tiuri leidt spelers met een verstandelijke beperking op tot professionele theatermakers en ontwikkelt theatervoorstellingen. Tiuri en het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst delen de visie dat inclusie meer is dan alleen meedoen. Deze co-creatieve samenwerking is in mei 2022 bekrachtigd met het ondertekenen van een convenant.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Het pure en impulsieve mens zijn raakt soms wat verdekt in onze prestatiegerichte samenleving, waar cognitief talent de hoogste status heeft. Tiuri bewerkstelligt een eerlijke ontmoeting tussen verschillende leefwerelden, waardoor de grenzen tussen acteurs en publiek vervagen.

Vanuit het Talentologisch Lab onderzoekt het lectoraat samen met de acteurs en makers van Tiuri, docent-onderzoekers en studenten hoe dans en theater bijdraagt aan een veerkrachtige (persoonlijke en professionele) identiteitsvorming voor zowel de acteurs van Tiuri als voor alle betrokken co-onderzoekers.

Samen vormen we een vrijplaats: een learning & creating community. Bij het maak- en onderzoeksproces is talentologie het gemeenschappelijke vertrekpunt. Terwijl we spelen en theater maken onderzoeken we wat dans en theater doet met emoties, aspiraties, met relaties en uiteindelijk de performance (het gedrag) en hoe dit alles bijdraagt aan veerkracht en identiteitsvorming.
Meer weten over Tiuri? Kijk op de website.


Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst

Foto van persoon

M. (Marijke) Lucas

Docent/onderzoeker