Sprint naar content
Foto van persoon

Docent/onderzoeker

Drs. A.M.W. (Guusje) Staring

Mijn naam is Guusje. Ik ben coach, studieadviseur en docentonderzoeker
bij Fontys Pedagogiek Eindhoven.

Direct na de middelbare school deed ik de Academie voor Drama, naar het einde toe gecombineerd met moderne dans aan de dansacademie. Daar gaven we betekenis aan al wat ‘leven’ heet. We probeerde grip te krijgen op de schoonheid van zowel het lichte, luchtige als het zware, duistere en het eeuwige spanningsveld daartussen; De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, zoals Milan Kundera dat zo mooi verwoordde. Nog steeds het mooiste vak, maar het leven dat daarbij hoort, niet het mijne. Daarna heb ik meerdere studies gedaan. Kinder- en Jeugdpsychologie, de Master SEN, wiskunde 2e graad en deels wiskunde 1ste graad (niet afgerond, dit laatste). Ik maakte meerdere voorstellingen (eerst met mede young-professionals en later met jongeren), gaf 10 jaar wiskunde op een havo-vwo school, onder- en bovenbouw, en sinds 4 jaar werk ik nu bij Fontys Pedagogiek. Aanvankelijk deed ik dat als docent psychologie, maar ondertussen dus als coach, studieadviseur en docentonderzoeker. De omgang met de studenten staat voor mij centraal, en ook in contact met hen probeer ik wat zij doen, waar ze mee bezig zijn, waar ze om vragen, betekenisvol te laten zijn.

Binnen het lectoraat voel ik het als mijn opdracht om opgedane inzichten te vertalen naar de praktijk en zo impliciet bij te dragen aan het welzijn van de student.