Sprint naar content
Project

Kinderrechtentour

Elk jaar vieren we de internationale rechten van het kind. In Regio Hart van Brabant wordt deze dag aangegrepen om kinderen hun stem te laten horen. We vieren het recht op participatie door goed naar de idee├źn en dromen van kinderen te luisteren en zo beter te begrijpen wat er bij hen leeft.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Elk jaar wordt voor dit voicing-event samen met kinderen, met participatieaanjagers van het Innovatienetwerk Jeugd en kinderwerkers een thema gekozen voor de Kinderrechtendag. Zo zijn we in 2020 met de Kinderrechtentour gestart. Deze tour zal ook de komende jaren plaatsvinden. Studenten pedagogiek ontwerpen creatieve werkvormen om op een onderzoekende manier met kinderen in gesprek te gaan en hen ruimte te geven voor hun stem (voicing). Zo dient het project meerdere doelen. Voor het lectoraat is dit een manier om data te verzamelen over wat er bij kinderen leeft, studenten Pedagogiek leren contact te leggen en zich te verdiepen in de diverse leefwerelden van kinderen en voor het Innovatienetwerk Jeugd is het een manier om participatie aan te jagen. Voor kinderen is het een kans om invloed uit te oefenen op het jeugdbeleid.

Het thema voor de kinderrechtendag 2023 is: 'Lekker in je vel.....Hoe dan? Kijk hier voor de aftermovie!

De eerste inzichten zijn ook bekend. Kijk hier om de infographic te zien. De infographic geeft een mooi overzicht wat er al aan informatie is opgehaald. De volgende stap is dat tweedejaars studenten Pedagogiek aan de slag gaan met deze inzichten.

Zie hier aftermovie 2022 met het thema: 'Erbij horen'

Benieuwd naar de eindrapporage van de Kinderechtentour 2022? Klik hier om het hele rapport te lezen.

Zie hier aftermovie 2021 met het thema: 'De wereld op zijn kop'

Zie hier aftermovie 2020 met het thema: 'Kind zijn in coronatijd'


Eertwegh T. van der (2023). Kinderrechtentour 2022 JIJ & IK = WIJ! Tilburg: Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst | Fontys Pedagogiek.

Kooijmans, M. & Pouw, J. (2023) The rights of the child in action. In: Wernaart, B. (red, 2023) Applied Human Rights. Pag. 85-102. Wageningen: Wageningen Academic Press.

Eertwegh, T., Kooijmans, M & Saeboe, E. (2022). Kinderrechten op Tournee. Volwassenen moeten beter naar ons luisteren. In: Saris, I. et al (red). Macht en Handelingsverlegenheid. Pag. 12-19. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Diversiteit en (Ortho) Pedagogisch Handelen.

Kooijmans, M. & Saeboe, E. (2021).Volwassen moeten beter naar ons luisteren. Deep stories van kinderen over hun beleving van de pandemie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr. juni 2021.

Kooijmans, M. & Saeboe, E. (2021). Resultaten Kinderrechtentour 2020. Infografic en Aftermovie. Tilburg: Innovatienetwerk Jeugd / Fontys Hogeschool Pedagogiek - Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Presentaties:

Kooijmans, M. & Saeboe (14 januari 2021): Presentatie van Onderzoek Kinderrechtentour. Tijdens Webinar Thuis Aan Tafel sessie 2021, thema: Jongeren en corona.

Kooijmans, M. & Saeboe, E. (27 september 2021- forthcoming). Kinderrechten op tournee. Presentatie tijdens Voor De Jeugd-dag editie 2021. Thema: mentaal welbevinden. https://www.voordejeugddag.nl/


Contact

Foto van persoon

T. (Tom) van den Eertwegh MSc

Docentonderzoeker

Foto van persoon

E. (Eva) Saeboe

Praktijkonderzoeker