Sprint naar content
Project

Empty Farm to Fill

Landgoed Sparrenhof is een voormalige kloosterhoeve aan de rand van Tilburg, met een leegstaand landhuis en veel natuur. In deze ‘Empty Farm to Fill’ zal door middel van ontwerpgericht onderzoek een pedagogische vrijplaats ontworpen worden, waar kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar kunnen ‘ont-moeten’, en activiteiten kunnen ondernemen, zowel binnen als buiten schooltijd.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Zoals de projecttitel zegt: in deze 'Empty Farm' wordt zonder vooropgezette ideeën met het ontwerpproces gestart: daarmee bedoelen we dat niet een curriculum, een beleidsdoel of de ideeën van professionals, maar de talenten en dromen  van kinderen het vertrekpunt zijn. Bij de totstandkoming van die vrijplaats wordt in hoge mate (mede)eigenaarschap gegeven aan kinderen en jongeren. De opbrengst van het project is een documentaire die in juni 2024 in première gaat. Ook verschijnt er dan een blauwdruk waarin de werkzame principes voor een vrijplaats-ontwerp zijn weergegeven. Hierdoor kunnen ook elders pedagogische vrijplaatsen ontworpen worden die bijdragen aan veerkrachtige identiteitsontwikkeling. Looptijd maart 2022-juli 2024, gesubsidieerd door ZonMW - Innovaties in de jeugdsector.


Eertwegh, T. & Kooijmans, M. (2024). ONT-moeten en ONT-wikkelen. Fundament voor Sparrenhof als pedagogische vrijplaats. Tilburg: Professionele Werkplaats Sparrenhof.

Achthoven, J. & Kooijmans, M. (2024). De tegenmacht van pedagogische vrijplaatsen. Wat jeugdparticipatie vermag. In: Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs. No. 1, januari 2024, pag. 36-39.
Publiq (2024). Hoe verleiden we jongeren tot cultuurparticipatie? Op 12 januari 2024 gepubliceerd.

Kooijmans, M. (2023). Vijf vragen over pedagogische vrijplaatsen. In: Twaalf tot achttien, Tribu: Tribune voor de leraar. Wendbaar en Veerkrachtig. Kenniscentrum Youth Education for Society leidt op voor de toekomst. Pag. 6.

Innovatienetwerk Jeugd (2023). JWR denkt mee over Landgoed Sparrenhof. Interview met Nicole Cuypers, projecteider. Gepubliceerd op 21 april 2023. Vindplaats: JWR denkt mee over Landgoed Sparrenhof (innovatienetwerkjeugd.nl)

Kooijmans, M., Achthoven, Cuypers, N., Gent, M. van, Wijts, I. (2022). Fundament Pedagogische Vrijplaatsen Empty Farm to Fill. Een leidraad voor het onderzoeken en ontwerpen van pedagogische vrijplaatsen. Tilburg: Fontys Pedagogiek – Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Daeter, B. (2022). Talentologie, een andere visie op talent. In: Talent, nr. 5 november 2022. Pag. 26-edagogische29[KM2].

14 okt 2022. Podcast. Interview met Maike Kooijmans door Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma van de Branche organisatie Kinderopvang. Over een prestatiegerichte samenleving en pedagogische vrijplaatsen.

Achthoven, J. (2022). Pedagogische vrijplaatsen en de kunsten. Rapportage deelstudie 2- Empty Farm to Fill. Tilburg: Fontys Pedagogiek – Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Gent, M. & I. Wijts (2022). De kunst van het dromen vangen. Rapportage deelstudie 1 - Empty Farm to Fill. Tilburg: Fontys Pedagogiek – Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Cooymans, M. (2022). Gelukkige jongeren bouwen aan een positieve toekomst. Column. In: De Dikke Blauwe. Uitgeversmaatschappij Walburg Pers B.V.

Berg, L., Molenaar, L. & d’Hooghe, A. (2022). Literatuur- en praktijkverkenning Empty Farm to Fill, de schatkist van vrijplaatswijsheid. Eindproduct derdejaars studentonderzoek ‘Participeren in Praktijkgericht Onderzoek’. Tilburg: Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst | Fontys Pedagogiek.

Kooijmans, M. (2022). Toetsen is ‘old school’. Pleidooi voor pedagogische vrijplaatsen. Gastcolumn. In: Van Twaalf tot achttien. Vakblad voor voortgezet onderwijs. Mei-nummer 2022. Pag. 21.

Doelman, E. (23 juni 2022). Tilburgse Jeugd krijgt eerste pedagogische vrijplaats: ‘Radicale omslag is noodzakelijk’. In Zorg +Welzijn.nl. https://www.zorgwelzijn.nl/tilburgse-jeugd-krijgt-eerste-pedagogische-vrijplaats-radicale-omslag-is-noodzakelijk/

Dekker, E. (2022). Jeugdparticipatief ontwerpen van een pedagogische vrijplaats. Breda/Tilburg: Avans Hogeschool Social Work & Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Goutziers, J. (17-01-2022) Op landgoed Sparrenhof herinnert alles aan de fraters. Brabants Dagblad. 17 januari 2022. https://www.bd.nl/tilburg-e-o/op-landgoed-sparrenhof-herinnert-alles-aan-de-fraters~a2a9fecb/

Vroom, M. (1 juni 2021) Lector Maike Kooijmans: “Stop met dat toetssysteem”. (Interview) In Zosja/Pedagogiek. 1 juni 2021. https://www.zosja.nl/lector-maike-kooijmans-stop-met-dat-toetssysteem/

Gemeente Tilburg (27 dec. 2021). Sparrenhof: plek voor ontmoeting en talentontwikkeling van jeugd. Gepubliceerd op 27 december 2021.https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/sparrenhof-plek-voor-ontmoeting-en-ontwikkeling-van-jeugd/

Goutziers, J. (30 dec. 2021) Sparrenhof, vrijplaats voor Tilburgse kinderen. Gepubliceerd in Brabants Dagblad.nl 30-12-21, 14:11. https://www.bd.nl/tilburg-e-o/sparrenhof-vrijplaats-voor-tilburgse-kinderen~a3b02c61/


Contact

Foto van persoon

M.V. (Michelle) van Gent

Docentonderzoeker

Foto van persoon

I. (Ivana) Rakic

Projectleider