Sprint naar content

Lectorale rede Maike Kooijmans

De lectorale rede gaat over het opgroeien en opvoeden in de 21ste eeuw. De socioloog Zygmunt Bauman spreekt over een ‘vloeibare samenleving’ Hij stelt dat er in een snel veranderende samenleving geen eenduidige normen en waarden meer bestaan voor hoe we ons moeten gedragen of wat kwaliteit inhoudt. De condities waaronder we handelen veranderen zo snel, dat ons gedrag niet kan consolideren tot gewoontes of routines. Zo lijken ook de gevestigde opvoedingswaarden meer onder druk te staan. Veel ouders maken zich zorgen over het opgroeien van hun kinderen of twijfelen aan hun opvoedingsaanpak. Wanneer doen we ‘het goede’? De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de onzekerheid over de toekomst zouden tot meer opvoedingsverlegenheid leiden. Professionele opvoeders lijken eveneens met onzekerheid te kampen over hoe zij ouders kunnen ondersteunen bij pedagogische dilemma’s in de moderne tijd.

Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst zoekt antwoorden op de hedendaagse pedagogische dilemma’s en vraagstukken door de onzekerheden en risico’s te onderkennen, maar óók de kansen te versterken die de modernisering met zich meebrengt. ‘Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden' is het centrale thema van het lectoraat. Hoe kunnen kinderen en jongeren een veerkrachtige identiteit ontwikkelen?

Sfeerimpressie Lectorale rede 'Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden'

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Volledige
Lectorale rede 'Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden'

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.