Sprint naar content
Project

Veerkracht en identiteitsontwikkeling

In het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst staan de concepten veerkracht en identiteit centraal. In de diverse projecten draait het steeds om de vraag hoe kinderen en jongeren  kunnen dealen met de uitdagingen van alledag, in de zoektocht naar hun identiteit. Wie ben ik, wat wil ik worden en bij wie hoor ik? 

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

De thema’s veerkracht en identiteit bestuderen wij als onderzoeksgroep vanuit een jeugdsociologisch perspectief. Dit betekent dat we pedagogische vraagstukken onderzoeken in de context van onze snel veranderende (vloeibare) samenleving. Die maatschappelijke context bestuderen we expliciet als een van de ‘werkende factoren’ in de identiteitsontwikkeling van jeugdigen. Ook het concept veerkracht framen we gelaagd: naast individuele en sociale veerkracht is ook maatschappelijke veerkracht van belang voor het opvoeden en opgroeien in vloeibare tijden.

We werken in dit project aan de conceptualisering van veerkracht, identiteit, identiteitsontwikkeling en de samenhang daartussen als theoretische basis voor ons praktijkgericht onderzoek bij jeugdigen én pedagogische professionals van nu en de toekomst.

Contactpersonen:

- Aafke Baars Seebrechts

- Guusje Staring

- Marga Martens


Baars-Seebregts, A., & Staring, A.M.W. (2023). ‘Veerkracht en identiteit’ als onderwerp van gesprek. Een conceptuele verdieping op de begrippen identiteit en veerkracht en een eerste stap naar het verbinden met de praktijk binnen het leergroep-curriculum bij Fontys Pedagogiek. Interne Publicatie. Tilburg: Fontys Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Kooijmans, M., Baars-Seebregts, A. & Mulder (2023-2024 te verschijnen). Ik en de ander, de ander en ik. Een jeugdsociologisch perspectief op veerkracht en identiteit. Tilburg, lectoraat Opvoeden voor de Toekomst | Fontys Pedagogiek.Contact

Foto van persoon

Drs. A. (Aafke) Baars-Seebregts

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. M. (Marga) Martens

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Drs. A.M.W. (Guusje) Staring

Docent/onderzoeker