Sprint naar content
Afgerond project

Microcredentialing en open badges

Vanaf oktober 2018 is er een studie gestart naar microcredentials en open badges. In dit project is er onderzoek gedaan naar een aantal vraagstukken. Deze vraagstukken worden hieronder verder beschreven. 

Wat houdt het project in?

Adopteren van micro-credentialing en (open) badges door Fontys levert een aantal vraagstukken op:

  1. Hoe kan de waarde van micro-credentials worden bepaald en welke rol spelen badges daarbij?
  2. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op vormen van toetsing die leiden tot een micro-credential of op de wijze van toetsing op het erkennen van micro-credentials?
  3. Hoe kunnen deze ontwikkelingen in EVC-trajecten worden ingepast?
  4. Welke verwachtingen zijn er rond micro-credentialing bij bedrijven in de regio?

Projectdoelstelling

Om antwoorden op deze vraagstukken te kunnen formuleren zijn in het project de volgende activiteiten uitgevoerd:

  1. Literatuurstudie. Studie naar ervaringen met micro-credentialing, de invloed op toetsing en koppeling met EVC-trajecten, zowel binnen als buiten Fontys, en zowel binnen formele als non-formele trajecten.
  2. Houden van interviews. Geïnterviewd zijn collega’s van de lerarenopleiding in Tilburg en een docent van een VO-school. Tevens heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met een functionaris bij Brainport.
  3. Literatuurstudie naar erkennen van extracurriculaire prestaties in een hbo-curriculum. 4. Ontwerp van een pilotstudie voor implementatie en toetsing van een model voor erkennen van extracurriculaire prestaties in een hbo-curriculum.
  4. Maken van een onderzoeksvoorstel naar ontwerprichtlijnen voor digitale badges/micro-credentials voor de master Toetsdeskundige waarmee de kennis en vaardigheden worden aangetoond ten aanzien van de vijf door de opleiding aangewezen beroepsrollen die de toetsdeskundige kan aannemen. 

Tijdens de periode is één van de betrokkenen op het spoor gekomen van een nauw aan deze thematiek verwante ontwikkeling: open recognition. De ideeën daarachter en de potentie hiervoor voor Fontys zijn in een document beschreven. De resultaten van ieder van de activiteiten zijn in afzonderlijke documenten te vinden. Welke u bij de resultaten kunt terugvinden.

Periode

2018 - 2020

Resultaat


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. R. (Robert) Schuwer

Lector Open Educational Resources