Sprint naar content
Project

Verkenning Societal Impact Marketing & Communicatie

Dit onderzoek richt zich op marketing & communicatie in de veranderende samenleving en wat dit betekent voor educatie en professionalisering. Op basis recente publicaties zijn inzichten beschreven (‘Sensitizing Concepts’), waarbij de veranderende samenleving als ecosysteem, de organisatiestrategie, de rolopvatting van professionals en de afnemerskant (consument, publiek en samenwerkingspartners) worden onderscheiden.


Contact projectleiding

Nanny Kuijsters Timmers

Dr. A.M.W. (Nanny) Kuijsters-Timmers (PhD)

Docentonderzoeker SPECO Sportmarketing

Onderzoekers project

Jeroen hairwassers

J. (Jeroen) Hairwassers

Docent-onderzoeker

saskia van overbeek

drs. S. (Saskia) van Overbeek

Docentonderzoeker Marketing en Communicatie Tilburg/Sociale studies

Jasper Muilman

J. (Jasper) Muilman, MBA

Docentonderzoeker Communicatie