Sprint naar content
Foto van persoon

Docent-onderzoeker

dr. J.H. (Jos) Pieterse

Jos Pieterse studeerde sociotechniek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en behaalde zijn doctoraat in change management aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotieonderzoek richtte zich vooral op verschillen in het taalgebruik van professionals die samenwerken aan verandervraagstukken in en tussen organisaties. Bij circulaire- en duurzaamheidsvraagstukken in veelal multi-stakeholder netwerken is dit “elkaar begrijpen” cruciaal.

In het verleden werkte Jos als controller bij de Koninklijke Luchtmacht. In deze functie was hij verantwoordelijk voor verandertrajecten op het gebied van kwaliteit, procesoptimalisatie en de invoering van ICT systemen. In 1999 trad hij als senior consultant in dienst bij organisatieadviesbureau Pentascope. Hier schreef hij samen met collega’s over een visie op organiseren waarin de menselijke maat centraal staat (Schitterend Organiseren: van vinken naar vonken, 2006 en Kleur geven aan Schitterend Organiseren, 2007). De afgelopen jaren is Jos docent (organisatie- en veranderkunde) en onderzoeker (Process & Business Innovation) bij Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek in Eindhoven. Sinds 2022 combineert Jos dit met de rol als onderzoeksmanager bij het Center of Expertise for Sustainable and Circular Transitions

Samenwerking mkb en student buiten curriculum om

Jos Pieterse over de stichting GrowTri

Lees hier het artikel in Bron


Publicaties, interviews en bijdragen van Jos Pieterse

Publicaties:
  • Bronneberg, Pieterse en Post (2023), Journal of Innovation Management Brainport Eindhoven: born from crisis. 25 years as a Triple Helix governed ecosystem.

  • Mourik (2021). Samenwerking begint tussen de neuzen. Eerste hulp bij ketensamenwerking. Interview met Jos Pieterse in Regio Business. Nov/Dec.
  • Ulijn, Veldhoen, Bekkers-Vermeulen, Hendrikse, Pieterse en Saych (2018). Vincent van Gogh. Innovator and Entrepreneur - International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 40 Nr.3.
  • Pieterse & van den Nieuwenhof (2017). Adapting to Complexities in Dialogue, Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives, Dr. Xiaoming Jiang (Ed.).

    Onderzoeksprojecten:

    • Verbeteren van Fontys footprint

    Fontys werkt binnen haar bedrijfsvoering structureel aan het verbeteren van de footprint. Daarnaast is er ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid in hetonderwijs en onderzoek. In dit artikel vertellen Agnes Otten en Jos Pieterse over de stappen die hiervoor gezet worden. Voor meer informatie zie; Fontysfor sustainability.

    • Ontwikkelen en toepassen survey Innovatie- en verandervermogen MKB

    Middels een jaarlijkse survey wordt het innovatie- en verandervermogen van het MKB in regio Brainport Eindhoven in kaart gebracht. Dit leidt tot het herkennen van trends en geeft nieuwe inzichten hoe we bedrijven in toekomst beter kunnen helpen.

    Samenwerking met Innovatiehuis de Peel en Dutch Power on Change

    Samenwerking met Niels van Maaren lectoraat FEC Thouht Leadership.

    Foto van persoon

    dr. J.H. (Jos) Pieterse

    Docent-onderzoeker