Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Enabling technologies / Slimme mobiliteit

Supply chain innovation

Wil jij de gehele keten onder controle hebben, van korrel tot borrel? De kunst beheersen om het product of dienst op een zo'n effectieve wijze, meestal vanuit het oogpunt van de consument bezien, naar de klant te brengen en ook de retourstromen goed te managen? Wil jij als student, docent, onderzoeker of werkende in de logistiek kennis opdoen over Supply Chain Innovation, dan ben je bij het Lectoraat SCI aan het juiste adres. Het lectoraat SCI bundelt kennis en ervaring over het inrichten, beheersen en innoveren van de gehele supply chain (logistieke keten) van grondstoffen tot aan eindklant, inclusief de retourstroom.

Over het lectoraat

Onderwijs, onderzoek en bedrijven samen

Het lectoraat concentreert zich op toegepast onderzoek en opereert op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en bedrijven. Het lectoraat is volledig geïntegreerd met het Center of Expertise (CoE) KennisDC Logistiek. CoE KennisDC Logistiek is een landelijk samenwerkingsverband bestaande uit tientallen partners in onderwijs, onderzoek en werkveld. Tevens werken wij nauw samen met het bedrijfsleven, onder andere via de belangenvereniging van  de logistiek in Limburg, het European Logistics Centre (ELC) Limburg. Sinds 2021 is Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (en het lectoraat) partner van het Brighlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI), waarin naast Fontys ook de Universiteit Maastricht en TNO participeren.

Het lectoraat SCI concentreert zich (naast de historische inhoudelijke lijnen die hieronder toegelicht worden) vooral op onderzoek naar het digitaliseren van ketens en het verduurzamen van ketens. Dit is in lijn met het ambitieplan van het (landelijk) Centre of Expertise KennisDC Logistiek en de onderzoeksagenda van BISCI.


Inhoudelijke programmalijnen

Human Capital

  • Binnen het project Dare2Share richten we ons onder andere op het opzetten en uitvoeren van zogenoemde TIP Communities waar studenten (stage/afstudeerders) en professionals uit bedrijfsleven samen innoveren t.b.v. het deelnemende MKB. Het project is opgezet met financiële bijdrage van OP-Zuid en Provincie Limburg. Momenteel zijn al tientallen bedrijven en studenten onderdeel van TIP Communities.
  • LogistiekLerenZonderGrenzen ontwikkelt(logistieke) onderwijsmodules ontwikkelen voor een aantal doelgroepen in de euregio. Het project is opgezet met financiële bijdrage van Interreg en Provincie Limburg.
  • Het project JOI richt zich op het ontwikkeling van een learning community rondom het thema sociale innovatie. Er hebben al ongeveer 15 bedrijven deelgenomen binnen JOI.
  • Sharehouse is het Living Lab voor de toekomst van werken in een warehouse. Hier wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen de mens en (logistieke) automatisering en robotisering en sociale innovatie. Al deze kennis wordt gebruikt om in Rotterdam het Sharehouse Lab op te zetten. Tientallen bedrijven werken al mee met meerdere onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Synchromodaal

  • We doen al jaren onderzoek naar Synchromodaal Transport waarbij we een Maturity Model hebben ontwikkeld met als doel bedrijven te helpen bij het doorgroeien in volwassenheid op het gebied van het gebruik van Synchromodaal Transport. Meer informatie: www.synchromodaleurope.eu.

Daarnaast doen we onderzoek op gebied van e-commerce, e-fulfilment en Customs Management gekoppeld aan de minoren van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek.


Lector

Lector dr. Victor Verboeket (Heerlen, 1968) heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, het hbo-onderwijs en met praktijkgericht onderzoek

Victor studeerde Werktuigbouwkunde (Zuyd Hogeschool en Hogeschool Zeeland) en Bedrijfskunde (University of Lincoln en Webster University) en promoveerde in 2020 in Supply Chain Innovation aan de Open Universiteit Nederland.


Publicaties

Additive Manufacturing for Localized Medical Parts Production: A Case Study (2021)

Auteurs: Victor Verboeket, Siavash Khajavi, Harold Krikke, Mika Salmi, Jan Holmström – IEEE Access


Assessing industrial barriers of additively manufactured digital spare parts implementation: a cross-organizational focus group study (2021)

Auteurs: Sergei Chekurov, Mika Salmi, Victor Verboeket, Tuomas Puttonen, Tuomas Riipinen, Annti Vaajoki – Journal of Manufacturing Technology Management


Proefschrift (2020)


The Disruptive Impact of Additive Manufacturing on Supply Chains: a Literature Study, Conceptual Framework and Research Agenda (2019)

Auteurs: Victor Verboeket, Harold Krikke – Computers in Industry


Additive Manufacturing: A Game Changer in Supply Chain Design (2019)

Auteurs: Victor Verboeket, Harold Krikke – Logistics


Contact

Victor Verboeket

Voor meer informatie over de activiteiten van het lectoraat SCI kan contact opgenomen worden met de lector Victor Verboeket.

v.verboeket@fontys.nl

Pascal Swinkels

Voor meer informatie over het CoE KennisDC Logistiek kan contact opgenomen worden met de programmamanager Pascal Swinkels.

p.swinkels-ab@fontys.nl