Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)

Dr. ir. R.G.A. (Rens) Brankaert

Rens Brankaert is lector Warm technology and design en verbonden aan het profileringsteam Technologie in de Zorg van Fontys Paramedisch. Daarnaast is hij ook deeltijd verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als assistent professor in Industrial Design op het gebied van ‘Active and Healthy Ageing’.

Zijn passie is het ontwerpen van 'warme technologie’ voor kwetsbare mensen. Warme Technologie geeft een menselijk en inclusief perspectief aan technologie in een wereld gericht op informatie en efficiëntie. Dit vormt een nieuwe richting binnen Human-Computer Interaction (HCI) en Design Research, waar hij onderzoek naar doet en nieuwe technologie voor ontwerpt. Hij werkt vanaf 2012 specifiek op het gebied van ontwerpen voor en met mensen met dementie, waar ook zijn proefschrift met de titel 'Design for Dementia' over ging bij Industrial Design (TU/e). 

Expertise

Rens is opgeleid als ontwerper bij de faculteit Industrial Design, en deze discipline verweeft zich in zijn werk. Hij gebruikt ontwerp vaardigheden in onderzoek en onderwijs om zo tot vernieuwende innovaties te komen voor verschillende maatschappelijke uitdagingen. Hierin heeft hij een affinitiet voor tastbaar interactie ontwerp. Methodieken die Rens toepast in zijn werk zijn participatieve onderzoeks methodieken zoals co-design, Living Lab onderzoek in realistische (zorg) omgevingen en multi-stakeholder management. Rens werkt bij uitstek transdisciplinair, bouwend op verschillende perspectieven en expertises, en is daarom ook aangesloten bij het TU/e cluster Transdisciplinary Research & Design. 

Lopende onderzoeksprojecten

Binnen Fontys is Rens initatior en actief betrokken bij een Diabetes programma. Hierin lopen de projecten Technology Support for Diabetes, in samenwerking met TUe en Rondom Podotherapeuten. Begin 2024 is het project MEDIS gestart, in samenwerking met RondOm Lopen groep, de HAN, Je Leefstijl als Medicijn, en Fitcoin communities. Hierin werken we aan leefstijl interventies om mensen met dementie met warme technologie te ondersteunen in hun kwaliteit van leven. 

 

Rens is aanspreekpunt binnen Fontys voor de ontwikkelingen van de Professional Doctorate binnen Fontys op he gebied van Zorg en Gezondheid. Hij begeleid samen met collega Prof. Eveline Wouters de eerste PD candidaat binnen Fontys, Frank Antonissen, op het onderzoeken van passende en ondersteunende activiteiten voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Hierin werken we samen met Impacteck/Aumens en Catherina Ziekenhuis. 

 

Hij is ook mede oprichter van het lectorenplatform PRODEM waarin lectoren in Nederland zijn verenigd rondom het onderwerp dementie. 

 

Daarnaast is hij initiator en directeur van het  expertisecentrum Dementie en Technology (www.ecdt.nl) aan de TU Eindhoven, Key Technology Partner (KTP) fellow aan de University of Technology Sydney in Australie en adviseur aan VWS op de nationale dementie strategie 2030. Daarnaast is hij actief betrokken bij de internationale technologie- & dementie community, waaronder HCIxDementia, Dementia Lab (chair van de conferentie in 2019, en nu scientific chair) en in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week. 

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Als student was Rens Brankaert al betrokken bij het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen. Zo ontwikkelde hij voor zijn opa die vanwege dementie tijdesn zijn fietstochtjes de weg naar huis moeilijk terug kon vinden, het WelThuis-kompas. Een kompas dat, waar hij zich ook bevindt, altijd naar zijn huis wijst. Ook in zijn onderzoek blijft hij op zoek naar middelen om voor de oudere mens het leven aangenamer te maken. Zijn motto daarbij is: Leven toevoegen aan de dagen. Niet alleen dagen toevoegen aan het leven.


2023

 • Mannheim, I., Wouters, E., Köttl, H., van Boekel, L., Brankaert, R., van Zaalen, Y.. Ageism in the Discourse and Practice of Designing Digital Technology for Older Persons: A Scoping Review, The Gerontologist, Volume 63, Issue 7, September 2023, Pages 1188–1200
 • Toso, F.,Brankaert, R., Hendriks, N., Lenaerts, L., & Wilkinson, A. Reflecting on Living Labs as Multi-Stakeholder Collaborative Networks to Evaluate Technological Products for People Living with Dementia. International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (3), 1673 2023
 • Houben, M., van Berlo M., Antonissen, F., Wouters, E., Brankaert, R. Switch2Move: Designing a Tangible Interface with People Living with Dementia for Initiating and Engaging in Music-Supported Exercises at Home DIS Conference 2023 on Designing Interactive Systems.
 • Houben, M., Lee, M., Foley, S., Morrissey, K., & Brankaert R. HCI Research in Sensitive Settings: Lessons Learned from Technology Design and Ethical Challenges in Dementia. Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing 2023
 • Ruitenburg, Y., Brankaert, R., Houben, M., Lee, M., & Pasman, G. Happje: Stimulating Collaborative Cooking for People with Dementia. Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing 2023
 • IJsselsteijn, W., Brankaert, R., & Blom, M. (2023) Niets over mij zonder mij: Warme technologie: een nieuwe kijk op ondersteunende technologie bij dementie. Denkbeeld 35 (1), 26-28 2023

2022

 • Houben, M., Brankaert, R., Hendriks, N., Wilkinson, A., & Morrissey, K. (2022) Dementia Lab 2022: The residue of design. Proceedings of the 6th Dementia Lab Conference, D-Lab 2022, September 20-22, Leuven, Belgium.
 • Houben, M., Berlo, M. V. A. N., Kenning, G., & Brankaert, R. (2022). Soundscapes for Storytelling and Meaningful Activity in Dementia Care. Proceedings of DRS2022 International Conference.
 • Houben, M., Brankaert, R., Dhaeze, E., Kenning, G., Bongers, I., & Eggen, B. (2022). Enriching everyday lived experiences in dementia care. Sixteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, 1–13.
 • Houben, M., Brankaert, R., Kenning, G., Bongers, I., & Eggen, B. (2022). Designing for Everyday Sounds at Home with People with Dementia and their Partners. CHI 2022 Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–15.
 • Thoolen, M., Toso, F., TM Peek, S., Lu, Y., & Brankaert, R. (2022). LivingMoments: Bespoke Social Communication for People living with Dementia and their Relatives. CHI 2022 Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–18.
 • Brankaert, R., & den Ouden, E.. Design for People Living with Dementia: Considerations and Qualities for Technology and Design. In Design for People Living with Dementia (pp. 51–64). Routledge.
 • Brankaert, R., Tummers-Heemels, A., & Ijsselsteijn W. (2022). Benevolent lies by design: Reflecting on ethical challenges for design in dementia care. In Moral design and technology, 257-266

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015


Contact

Foto van persoon

Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)