Sprint naar content

Decision support: who CAREs?

Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg en de kosten als je digitale technologieën beschikbaar stelt? Hoe landen innovaties op de werkvloer? Kennis ontwikkelen over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning door verpleegkundigen, paramedici en medici in het ziekenhuis. Dat is het doel van het lectoraat Decision Support: who CAREs?

Over het lectoraat

In het lectoraat staat praktijkgericht onderzoek centraal naar de toepassing van digitale technologie die zorgprofessionals en patiënten helpen in de besluitvorming rondom diagnostiek, behandeling en begeleiding bij ziekte en herstel, met als doel:

 • Een vermindering van ziektelast en een optimaal niveau van gezondheid voor patiënten;
 • Dat de beroepspraktijk van verpleegkundigen en paramedici effectiever wordt, patiënt-vriendelijker en zorgprofessional-vriendelijker.
 • Een bijdrage geleverd wordt aan het toekomstbestendig opleiden van paramedici en verpleegkundigen in een dynamisch zorglandschap.

Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen Fontys Paramedisch en Fontys Mens en Gezondheid, dat zich focust op verpleegkundige en paramedische professies. Het heeft daarnaast een bijzondere samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Placeholder for Fontys video
Dit lectoraat focust zich op onderzoek naar de toepassing van digitale technologie die zorgprofessionals en patiënten helpen in de besluitvorming rondom diagnostiek, behandeling en begeleiding bij ziekte en herstel.

Impact Lectoraat

De impact van het lectoraat is terug te vinden in:

 • Authentieke vraagstukken in het onderwijs aan studenten van Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch.
 • Beroepspraktijk zelf, door implementatie en evaluatie van digitale zorgverlening (fysiek in het ziekenhuis of virtueel thuis)
 • De samenwerking in onderzoek tussen student, docent, verpleegkundig-/paramedische-onderzoekers, en patient, veelal vormgegeven in de professionele werkplaatsen.
 • Door kennisdeling door publicaties, presentaties, congressen, wetenschapsavonden en kenniscafés.

Onderzoeksprojecten

 • Het FORSEE project

  Dit project onderzoekt het continue (24 uur) monitoren van de cardiorespiratoire status van een patiënt met een video based monitor systeem (VBMS)


  Status
  Lopend
 • Echografie bij infuusprikken

  In dit project is een model ontwikkeld waarmee je kunt bepalen of een patiënt makkelijk of moeilijk te prikken is. Het Adult Difficult Intravenus Acces (A-DIVA) model.


  Status
  Lopend

Onderzoekslijnen

In het lectoraat zijn drie onderzoekslijnen gedefinieerd:

1. Toepasbaarheid van decision support bij het meten van (vitale) functies van patiënten.
Voorbeelden hiervan zijn monitorsystemen, wearables en sensortechnologie.

2.
Beeldvormende technieken breder en in een nieuw toepassingsgebied ingezet.

3. Zelfmanagement support bij diverse (chronisch zieke) patiëntengroepen
.
Deze vormen van technologie worden gebruikt door patiënten, eventueel met ondersteuning door zorgprofessionals, zodat zij actief en bewust aan zelfmanagement kunnen werken wat bijdraagt aan herstel en gezondheid.


Lector

Foto van persoon

Dr. A.T.M. (Angelique) Dierick- van Daele

Lector Decision Support: Who CAREs?

Angelique Dierick is deeltijdlector 'Decision Support: who CAREs?' en daarnaast is zij research manager bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Angelique heeft in 2016 het lectoraat opgericht, en is sindsdien bij vele onderzoeksprojecten betrokken waarin zij samen met docent-onderzoekers, promovendi, studenten verpleegkundige en paramedische zorgprofessionals onderzoek doet naar de toepassing van technologie die ondersteunend zijn in het maken van beslissingen door zorgprofessionals en patienten. Bijzonder aan het lectoraat is de nauwe samenwerking met het Catharina Ziekenhuis. Haar ultieme doel is dat door de kennis die in het lectoraat wordt gegenereerd, een bijdrage kan worden geleverd aan de digitale transformatie van ziekenhuiszorg in dit dynamische tijdperk voor zorg en welzijn van patiënten en burgers.

Angelique heeft een verpleegkundige achtergrond en daarnaast Gezondheidswetenschappen gestudeerd. Zij heeft altijd al een grote interesse gehad in innovaties in de zorg en in 2010 promoveerde zij op de Introductie van de nurse practitioner in de huisartsenpraktijk. Zij heeft tot 2022 haar functie van lector gecombineerd met de functie van programma manager Wetenschap in het Catharina ziekenhuis, waardoor zij een groot netwerk heeft binnen de STZ-ziekenhuizen, Santeon, diverse UMC’s en TU/e. Vanaf 2022 is als full time lector werkzaam.


Kennisteam

Foto van persoon

L. (Lotte) Terwoert

Docentonderzoeker
Foto van persoon

R. (Rick) van Loon

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

D. (Danielle) Adriaanse

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Hélène van den Nieuwenhoff

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Bette Janssen-Pruim

Kwaliteitsverpleegkundige Hartcentrum bij Catharina Ziekenhuis
Foto van persoon

C. (Cindy) Verstappen

Verpleegkundig specialist en onderzoeker bij Catharina Ziekenhuis
Foto van persoon

A. (Aniek) van Nunen

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

I. R. (Ilona) Roeters

Verpleegkundig onderzoeker
Foto van persoon

dr. Christi Nierse

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M. (Melanie) Brondijk

Docent-onderzoeker

Publicaties

Verstappen, C. “Video health monitoring for cardiac arrhythmia detection in a real hospital scenario,” in the SPIE Digital Library as part of the proceedings of the 12469 conference.
Adriaans, D. J., Beijer, S., Heesakkers, F. F., de Craen-Kat, L., Horevoorts, N., Dierick-van Daele, A., Nieuwenhuijzen, G. (2022). Effect of a pre-operative web-based dietary self-management intervention on patient satisfaction, body weight and quality of life of esophageal cancer patients: A prospective, observational study. 43, 42-55.

Scholten HJ, Hoever Y, van Loon F.H, Kanters E., Hoveling T., de Wild M., Bouwman R.A., Korsten E.H.M..Acoustic lens improves superficial in-plane ultrasound-guided procedures - The significance of the beam width artefact.J Clin Anesth.2022 Jun;78:110666.doi: 10.1016/j.jclinane.2022.110666.Epub 2022 Feb 3.PubMed PMID: 35124347.

Van Loon, F. H., Scholten, H. J., Korsten, H. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. R. J. M. U. (2022). The learning curve for ultrasound-guided
peripheral intravenous cannulation in adults: a multicenter study. 24(2), 188-195.

Van Loon, F. H., Timmerman, R., den Brok, G. P., Korsten, E. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. (2022). The impact of a notched
peripheral intravenous catheter on the first attempt success rate in hospitalized adults: Block-randomized trial. 23(2), 295-303.
Dierick, A. (2021). Continu vitale functies monitoren op een chirurgische unit. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 131(5), 52-54. doi:10.1007/s41184-021-1022-8

Adriaans, D. J., Dierick-van Daele, A. T., van Bakel, M., Nieuwenhuijzen, G. A., Teijink, J. A., Heesakkers, F. F., & van Laarhoven, H. W. (2021). Digital Self-Management Support Tools in the Care Plan of Patients With Cancer: Review of Randomized Controlled Trials. J Med Internet Res, 23(6), e20861. doi:10.2196/20861

van Loon F.H, Timmerman R, den Brok GP, Korsten EH, Dierick-van Daele AT, Bouwman AR. The impact of a notched peripheral intravenous catheter on the first attempt success rate in hospitalized adults: Block-randomized trial.J Vasc Access.2022 Mar;23(2):295-303.doi: 10.1177/1129729821990217. Epub 2021 Feb 2.PubMed PMID: 33530828.

Cortés Rey N, Pinelli F, van Loon F.H, Caguioa J, Munoz Mozas G, Piriou V, Teichgräber U, Lepelletier D, Mussa B.The state of vascular access teams: Results of a European survey.Int J Clin Pract.2021 Dec;75(12):e14849.doi: 10.1111/ijcp.14849.Epub 2021 Sep 30.PubMed PMID: 34516704.

Van Loon F.H, Korsten H.H, Dierick-van Daele A.T, Bouwman A.R.Comparison of the dilatory effect of three strategies on peripheral veins of the upper extremity in adults.Minerva Anestesiol.2021 Aug;87(8):864-872.doi: 10.23736/S0375-9393.21.15291-5.Epub 2021 Feb 17.PubMed PMID: 33594876.

Mussa B, Pinelli F, Cortés Rey N, Caguioa J, Van Loon F.H, Munoz Mozas G, Teichgräber U, Lepelletier D.Qualitative interviews and supporting evidence to identify the positive impacts of multidisciplinary vascular access teams.Hosp Pract (1995).2021 Aug;49(3):141-150.doi: 10.1080/21548331.2021.1909897.Epub 2021 Jun 9.PubMed PMID: 33781151.

van Loon F.H, Korsten HHM, Dierick-van Daele A.TM, Bouwman ARA. The impact of the catheter to vein ratio on peripheral intravenous cannulation success, a post-hoc analyses. PLoS One. 2021;16(5):e0252166. doi: 10.1371/journal.pone.0252166. eCollection 2021. PubMed PMID:
34029356; PubMed Central PMCID: PMC8143382.

Danielle JM Adriaans, Angelique TM Dierick-van Daele , Marc van Bakel Grard AP Nieuwenhuijzen Joep AW Teijink; Fanny FBM Heesakkers Hanneke WM van Laarhoven. Digital Self-Management Support Tools in the Care Plan of Patients With Cancer: Review of Randomized Controlled Trials. Journal of Medical Internet Research, Vol 23, No 6 (2021): June.

F.H.J. van Loon, H.H.M. Korsten, A.T.M. Dierick – van Daele, R R.A. Bouwma. Comparison of the dilatory effect of three strategies on peripheral veins of the upper extremity in adults. Minerva Anestesiol, accepted for publication (2021).

The impact of a notched peripheral intravenous catheter on the first attempt success rate in hospitalized adults; a block-randomized trial. F.H.J. van Loon, R. Timmerman, G.P.H. den Brok, H.H.M. Korsten, A.T.M. Dierick – van Daele, R.A. Bouwman. J Vasc Access, accepted for publication (2021).
Santos-Costa P, Sousa LB, van Loon FHJ, Salgueiro-Oliveira A, Parreira P, Vieira M, Graveto J.Translation and Validation of the Modified A-DIVA Scale to European Portuguese: Difficult Intravenous Access Scale for Adult Patients.Int J Environ Res Public Health.2020 Oct 17;17(20).doi: 10.3390/ijerph17207552.PubMed PMID: 33080802; PubMed Central PMCID: PMC7589933.

van Loon FH, Leggett T, Bouwman AR, Dierick-van Daele AT.Cost-utilization of peripheral intravenous cannulation in hospitalized adults: An observational study.J Vasc Access.2020 Sep;21(5):687-693.doi: 10.1177/1129729820901653.Epub 2020 Jan 23.PubMed PMID: 31969049.

Daele, A. D.-V. J. T.-V. i. p. e. w. (2020). Interactieve app verhoogt het kennisniveau van patiënten. 130(5), 52-54.

Cost-utilization of peripheral intravenous cannulation in hospitalized adults: An observational study January 2020 · The journal of vascular access 21(2):112972982090165

Cost-utilization of peripheral intravenous cannulation in hospitalized adults: An observational study. F.H.J. van Loon, T. Leggett, R.A. Bouwman, A.T.M. Dierick – van Daele. J Vasc Access. 2020;21(5):687-693.

Van Ham, N. J. T.-V. i. p. e. w. (2020). App voor beter zelfmanagement colostomadragers. 130(2), 41-41

Van Loon, F. H., Leggett, T., Bouwman, A. R., & Dierick-van Daele, A. T. J. T.. o. V. A. (2020). Cost-utilization of peripheral intravenous cannulation in
hospitalized adults: An observational study.
21
(5), 687-693.

Loon FHV, Scholten HJ, Erp IV, Bouwman AR, Daele ATDV.Establishing the required components for training in ultrasoundguided peripheral intravenous cannulation: a systematic review of available evidence.Med Ultrason.2019 Nov 24;21(4):464-473.doi: 10.11152/mu-2120.PubMed PMID: 31765456.

van Loon FH, Willekens FJ, Buise MP, Korsten HH, Bouwman AR, Dierick-van Daele AT.Clinical use of electrical stimulation with the Veinplicity®device and its effect on the first attempt success rate of peripheral intravenous cannulation: A non-randomized clinical trial.J Vasc Access.2019 Nov;20(6):621-629.doi: 10.1177/1129729819838093.Epub 2019 Mar 28.PubMed PMID: 30919735.

van Loon FHJ, Scholten HJ, Korsten HHM, Bouwman ARA.Letter to the Editor on the original article "Ultrasound-guided peripheral intravenous access placement for children in the emergency department" by "Takehito Otani".Eur J Pediatr.2019 Mar;178(3):431-432.doi: 10.1007/s00431-018-03316-1.Epub 2019 Jan 5.PubMed PMID: 30610421.

van Loon FHJ, van Hooff LWE, de Boer HD, Koopman SSHA, Buise MP, Korsten HHM, Dierick-van Daele ATM, Bouwman ARA.The Modified A-DIVA Scale as a Predictive Tool for Prospective Identification of Adult Patients at Risk of a Difficult Intravenous Access: A Multicenter Validation Study.J Clin Med.2019 Jan 26;8(2).doi: 10.3390/jcm8020144.PubMed PMID: 30691137; PubMed Central PMCID: PMC6406455.

Establishing the required components for training in ultrasound guided peripheral intravenous cannulation: a systematic review of available evidence. F.H.J. van Loon, H.J. Scholten, I. van Erp, R.A. Bouwman, A.T.M. Dierick – van Daele. Med Ultrason. 2019;21(4):464-73.

Fredericus H. J. van Loon 1,2,* , Loes W. E. van Hooff 3 , Hans D. de Boer 4 , Seppe S. H. A. Koopman 5, Marc P. Buise 2, Hendrikus H. M. Korsten 2,6, Angelique T. M. Dierick-van Daele 7,8 and Arthur R. A. Bouwman 2,6The Modified A-DIVA Scale as a Predictive Tool for Prospective Identification of Adult Patients at Risk of a Difficult Intravenous Access: A Multicenter Validation Study Journal of Clinical Medicine. Received: 15 December 2018; Accepted: 22 January 2019; Published: 26 January 2019

Fredericus H.J. van Loon, M.Sc.; Freek J.P. Willekens; Marc P. Buise, Ph.D.; Arthur R.A. Bouwman Ph.D.; Angelique T.M. Dierick-van Daele PhD. Clinical use of the Veinplicity® device and its effect on the first attempt success rate of peripheral intravenous cannulation: a non-randomized, parallel-group, single blinded clinical trial. J Vasc Access. 2019 Mar 28:

Hoorn, C., Crijns, H., Dierick-van Daele, A., & Dekker, L. J. C. i. R. (2019). Review on factors influencing physician guideline adherence in cardiology. 27(2), 80-86.

Peeters, M., van Dordrecht, M., Wouters, E. J. I., & Health. (2018). Wearables in psychogeriatrie verminderen onbegrepen gedrag. 2.

F.H.J. van Loon, L.A.P.M. Puijn, W.H. van Aarle, A.T.M. Dierick – van Daele, R.A. Bouwman. Pain upon inserting a peripheral intravenous catheter: Size does not matter. JVA 2018.

Hoorn, C.J.G.M., MSca; Crijns, H.J.G.M., MD, PhD; Dierick-van Daele, A.T.M., MSc, PhDc; Dekker, L.R.C., MD, PhDa. Review on Factors Influencing Physician Guideline Adherence in Cardiology. Cardiology 2018 - Volume Publish Ahead of Print.

F.H.J. van Loon, M.P. Buise, J.J.F. Claassen, A.T.M. Dierick-van Daele, R.A. Bouwman. Comparing ultrasound guidance upon peripheral intravenous cannulation with the traditional technique of palpation and direct visualisation to determine its utility in adult patients in clinical practice, a systematic review and meta-analysis. Britsh Journal of Anaesthesia, april 2018.

C.E. Oude Weernink, E. Felix, P.J.E.M. Verkuijlen, A.T.M. Dierick-van Daele, J.K. Kazak, J. van Hoof, (2018) "Real-time location systems in nursing homes: state of the art and future applications", Journal of Enabling Technologies, Vol. 12 Issue: 2, pp.45-56, https://doi.org/10.1108/JET-11-2017-0046.

A.T.M. Dierick- van Daele: Lectorale Rede “Decision Support: who CAREs?”. Fontys Hogescholen. September 2017.

Daniëlle Adriaans, MSc; Angelique Dierick-van Daelea,; Marc van Bakel ; Grard Nieuwenhuijzenc; Misha Luyer; Joep Teijinkc; Fanny Heesakkers; Hanneke van Laarhoven. Digital self-management support interventions in the care plan of cancer patients: a review and meta-analysis. Accepted.

Effect of a pre-operative web-based dietary self-management intervention on patient satisfaction, body weight and quality of life of esophageal cancer patients’ (Supportive care in cancer; submitted)

E.H.M. van de Bilt-Sonderegger, E.J.M , A.T.M. Dierick-van Daele, E.L. Koldewijn, J.H. van Roijen (2015) Hoe dilateert Nederland. Verpleegkundig specialist. Volume 10, Issue 4, pp 43–47.

Dierick-van Daele A.T.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Metsemakers J.F.M., Vrijhoef H.J.M. (2007) Tussentijdse bevindingen pilot “NP in de huisartsenpraktijk”. Eerstelijns nurse practitioners lijken zorg te verbeteren. Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners 2 (2), 9-12.

Dierick-van Daele A.T.M., Spreeuwenberg C., Derckx E.W.C.C., Metsemakers J.F.M., Vrijhoef H.J.M. (2008)

Critical appraisal of the literature on economic evaluations of substitution of skills between professionals: a systematic literature review. Journal of Evaluation in Clinical Practice 14; 481-92.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2008) Nurse practitioner in de huisartsenpraktijk, het onderzoeksrapport. Maastricht UMC+, Maastricht. Dierick-van Daele A.T.M., Steuten, L.M.G., Metsemakers J.F.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2010). Economic evaluation of substituting nurse practitioners for general practitioners. British Journal of General Practice 60, 28-33.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Toemen, Th. Van Leeuwen, Y, Legius, M, Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2009). The value of the nurse practitioner. Qual Prim Care. 2010;18(4):231-41.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Steuten LMG, Romeijn, A, Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2010) The optimal skill mix hampered by financial structures. Journal of Clinical Nursing 20, 518-29.

Dierick-van Daele A.T.M., Metsemakers J.F.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Vrijhoef H.J.M. (2009). Nurse practitioners substituting for general practitioners in the care for patients with common complaints; a randomised controlled trial. Journal of Advanced Nursing 65(2), 391–401.

Dierick A., Derckx E. (2007) Wie is die “nieuwe” professional in de eerste en tweede lijn? HaCaSpect. 5 (14), 7-10.

Dierick-van Daele A.T.M., Derckx E.W.C.C., Spreeuwenberg C., Metsemakers J.F.M., Vrijhoef H.J.M. (2007) Tussentijdse bevindingen pilot “NP in de huisartsenpraktijk”. Eerstelijns nurse practitioners lijken zorg te verbeteren. Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners 2 (2), 9-12.

M. van Gelder, A. Dierick, E. wouters, J. Sturm: Hoe de lock down het gebruik van digitale middelen heeft veranderd. (2021) ICT & Health.

A. Dierick- van Daele : Haalbaarheid van continu monitoren. TVZ, okt. ‘21

Nikki van Ham (2020) App voor beter zelfmanagement colostomadragers. TVZ.

A. Dierick- van Daele. Interactieve app verhoogt het kennisniveau van patiënten. TVZ, okt. 2020.

Peeters, M. W. H., van Dordrecht, M., & Wouters, E. e.a.(2018). Wearables in de psychogeriatrie verminderen onbegrepen gedrag. ICT & Health, 2, 52-53.

Media

Inspiratiemiddag lectoraatsleden | Linkedin post met foto's Juni 2023

Poster: Wetenschapsavond Catharina Ziekenhuis Eindhoven: Self-management support needs of esophageal cancer patients: results from a Delphi study among patients. 6 april 2023

Presentatie V&VN ‘Zelfmanagement (support) bij slokdarmkanker in de preoperatieve fase, een Delphi studie’ (over resultaten Delphi professionals). 31-01-2022

Online (video-) presentatie European Nursing Congres (ENC’22): Digital self-management support tools in the care plan of patients with cancer a review of randomized controlled trials. 4-7 oktober 2022

In deze podcast vertelt lector Angelique Dierick over het lectoraat Decision Support: Who CAREs?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wat is het belangrijkste onderzoeksthema van het lectoraat?


Partners

TU/e

STZ-ziekenhuizen

Santeon Ziekenhuizen

MUMC Maastricht

UMC Radboud

AMC

Tranzo/ Universiteit van Tilburg

Lectoren platform Leefstijl in Zorg & Welzijn

V&VN

Nederlandse vereniging van anesthesiemedewerkers

Harteraad

CVA Netwerk Eindhoven en de Kempen

Vitaal in Brainport