Sprint naar content

Decision support: who CAREs?

Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg en de kosten als je digitale technologieën beschikbaar stelt? Hoe landen innovaties op de werkvloer? Kennis ontwikkelen over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning door verpleegkundigen, paramedici en medici in het ziekenhuis. Dat is het doel van het lectoraat Decision Support: who CAREs?

Over het lectoraat

In het lectoraat staat praktijkgericht onderzoek centraal naar de toepassing van digitale technologie die zorgprofessionals en patiënten helpen in de besluitvorming rondom diagnostiek, behandeling en begeleiding bij ziekte en herstel, met als doel:

 • Een vermindering van ziektelast en een optimaal niveau van gezondheid voor patiënten.
 • Dat de beroepspraktijk van verpleegkundigen en paramedici effectiever wordt, patiënt-vriendelijker en zorgprofessional-vriendelijker.
 • Een bijdrage geleverd wordt aan het toekomstbestendig opleiden van paramedici en verpleegkundigen in een dynamisch zorglandschap.


Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen Fontys Paramedisch en Fontys Mens en Gezondheid, dat zich focust op verpleegkundige en paramedische professies. Het heeft daarnaast een bijzondere samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Placeholder for Fontys video
Dit lectoraat focust zich op onderzoek naar de toepassing van digitale technologie die zorgprofessionals en patiënten helpen in de besluitvorming rondom diagnostiek, behandeling en begeleiding bij ziekte en herstel.

Impact Lectoraat

De impact van het lectoraat is terug te vinden in:

 • Authentieke vraagstukken in het onderwijs aan studenten van Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch.
 • Beroepspraktijk zelf, door implementatie en evaluatie van digitale zorgverlening (fysiek in het ziekenhuis of virtueel thuis)
 • De samenwerking in onderzoek tussen student, docent, verpleegkundig-/paramedische-onderzoekers, en patient, veelal vormgegeven in de professionele werkplaatsen.
 • Door kennisdeling door publicaties, presentaties, congressen, wetenschapsavonden en kenniscafés.

Onderzoeksprojecten

 • Het FORSEE project

  Dit project onderzoekt het continue (24 uur) monitoren van de cardiorespiratoire status van een patiënt met een video based monitor systeem (VBMS)


  Status
  Lopend
 • De operatiekamer van de toekomst

  Met het project De operatiekamer van de toekomst proberen we een beeld te creëren van de manier waarop we gaan leren en werken in de perioperatieve context over 10 jaar.


  Status
  Lopend
 • Echografie bij infuusprikken

  In dit project is een model ontwikkeld waarmee je kunt bepalen of een patiënt makkelijk of moeilijk te prikken is. Het Adult Difficult Intravenus Acces (A-DIVA) model.


  Status
  Lopend

Onderzoekslijnen

In het lectoraat zijn drie onderzoekslijnen gedefinieerd:

1. Toepasbaarheid van decision support bij het meten van (vitale) functies van patiënten.
Voorbeelden hiervan zijn monitorsystemen, wearables en sensortechnologie.

2.
Beeldvormende technieken breder en in een nieuw toepassingsgebied ingezet.

3. Zelfmanagement support bij diverse (chronisch zieke) patiëntengroepen
.
Deze vormen van technologie worden gebruikt door patiënten, eventueel met ondersteuning door zorgprofessionals, zodat zij actief en bewust aan zelfmanagement kunnen werken wat bijdraagt aan herstel en gezondheid.


Lector

Foto van persoon

Dr. A.T.M. (Angelique) Dierick- van Daele

Lector Decision Support: Who CAREs?

Angelique Dierick is lector 'Decision Support: who CAREs?' en daarnaast is zij research manager bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Angelique heeft het lectoraat in 2016 opgericht en is sindsdien betrokken bij diverse onderzoeksprojecten. Samen met docent-onderzoekers, promovendi, studenten, verpleegkundigen en paramedische zorgprofessionals onderzoekt ze hoe technologie besluitvorming in de zorg kan ondersteunen, zowel voor zorgprofessionals als patiënten.
Bijzonder aan het lectoraat is de nauwe samenwerking met het Catharina Ziekenhuis. Haar ultieme doel is dat door de kennis die in het lectoraat wordt gegenereerd, een bijdrage kan worden geleverd aan de digitale transformatie van ziekenhuiszorg in dit dynamische tijdperk voor zorg en welzijn van patiënten en burgers.

Angelique heeft een verpleegkundige achtergrond en daarnaast Gezondheidswetenschappen gestudeerd. Zij heeft altijd al een grote interesse gehad in innovaties in de zorg en in 2010 promoveerde zij op de Introductie van de nurse practitioner in de huisartsenpraktijk. Zij heeft tot 2022 haar functie van lector gecombineerd met de functie van programma manager Wetenschap in het Catharina ziekenhuis, waardoor zij een groot netwerk heeft binnen de STZ-ziekenhuizen, Santeon, diverse UMC’s en TU/e. Vanaf 2022 is ze full time als lector werkzaam.


Kennisteam

Foto van persoon

C. (Cindy) Verstappen

Verpleegkundig specialist en onderzoeker bij Catharina Ziekenhuis

Foto van persoon

Dr. F.H.J. (Rick) van Loon

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. Ir. B.M. (Bienke) Janssen

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

L. (Lotte) Terwoert

Docentonderzoeker

Foto van persoon

D. (Danielle) Adriaanse

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Drs. H.W.P. (Hélène) van den Nieuwenhoff

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M. (Melanie) Brondijk

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

A. (Aniek) van Nunen

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. C.J. (Christi) Nierse

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

I. R. (Ilona) Roeters

Verpleegkundig onderzoeker
Foto van persoon

M. (Merlijn) Lobbes

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M.J.H.M. (Marc) van Bakel

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M. (Marjolein) Groeneveld

Verpleegkundig onderzoeker


Publicaties

Verstappen, C. “Video health monitoring for cardiac arrhythmia detection in a real hospital scenario,” in the SPIE Digital Library as part of the proceedings of the 12469 conference.

Sturm, J., Dierick, A., Christianen, M., van Gelder, M., & Wouters, E. (2023, May). Possibilities, Patience, and Perseverance: A Preliminary Analysis of the Needs and Experiences of Ten Older Adults Regarding Their Use of Digital Health Technology. InHealthcare (Vol. 11, No. 11, p. 1612). MDPI.

Van Esch, R. J., Cramer, I. C., Li, X., Verstappen, C., Kloeze, C., Van 't Veer, M., Dierick, A., Hommerson, S., Montenij, L., Dekker, L., Bouwman, R. A., Korsten, E., Bergmans, J., Stuijk, S., & Zinger, S. (2023, April). Video health monitoring for cardiac arrhythmia detection in a real hospital scenario. InMedical Imaging 2023: Imaging Informatics for Healthcare, Research, and Applications(Vol. 12469, pp. 65-70). SPIE.
Adriaans, D. J., Beijer, S., Heesakkers, F. F., De Craen-Kat, L., Horevoorts, N., Dierick-van Daele, A., Teijink,J., Van Laarhoven, H.W.M.,Van de Poll-Franse, L.,& Nieuwenhuijzen, G. A. (2022). Effect of a pre-operative web-based dietary self-management intervention on patient satisfaction, body weight and quality of life of esophageal cancer patients: A prospective, observational study.Clinical Nutrition Open Science, 43, 42-55.

Scholten, H. J., Hoever, Y., Van Loon, F. H., Kanters, E., Hoveling, T., de Wild, M., Bouwman, R.A ., & Korsten, E. H. (2022). Acoustic lens improves superficial in-plane ultrasound-guided procedures–The significance of the beam width artefact.Journal of Clinical Anesthesia,78, 110666.

Van Loon, F. H., Scholten, H. J., Korsten, H. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. (2022). The learning curve for ultrasound-guided peripheral intravenous cannulation in adults: a multicenter study. Medical Ultrasonography 24(2), 188-195.

Van Loon, F. H., Timmerman, R., den Brok, G. P., Korsten, E. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. (2022). The impact of a notched peripheral intravenous catheter on the first attempt success rate in hospitalized adults: Block-randomized trial. The Journal of Vascular Access 23(2), 295-303.

Adriaans, D. J., Dierick-van Daele, A. T., Van Bakel, M. J. H. M., Nieuwenhuijzen, G. A., Teijink, J. A., Heesakkers, F. F., & van Laarhoven, H. W. (2021). Digital self-management support tools in the care plan of patients with cancer: review of randomized controlled trials.Journal of Medical Internet Research,23(6), e20861.

Cortes Rey, N., Pinelli, F., Van Loon, F. H., Caguioa, J., Munoz Mozas, G., Piriou, V., Teichgräber, U., Lepelletier, D., & Mussa, B. (2021). The state of vascular access teams: Results of a European survey.International Journal of Clinical Practice,75(12), e14849.

Dierick, A. Continu vitale functies monitoren op een chirurgische unit (2021).TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 131(5), 52-54. doi:10.1007/s41184-021-1022-8

Mussa, B., Pinelli, F., Cortés Rey, N., Caguioa, J., Van Loon, F. H. J., Munoz Mozas, G., Teichgräber U., & Lepelletier, D. (2021). Qualitative interviews and supporting evidence to identify the positive impacts of multidisciplinary vascular access teams.Hospital Practice,49(3), 141-150.

Van Esch, R., Ebrahimkheil, K., Cramer, I., Wang, W., Kaandorp, T., Sammali, F., Dierick, A., Kloeze, C., Verstappen, C., Van 't Veer, M., Montenij, L., Dekker, L., Bouwman, A., Korsten, E., Bergmans, J. W. M., Stuijk, S., & Zinger, S. (2021). Remote PPG for heart rate monitoring: lighting conditions and camera shutter time. Abstract from 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2021 , Mexico.

Van Gelder, M., Dierick, A., Wouters, E., & Sturm, J. (2021). Hoe de lock down het gebruik van digitale middelen heeft veranderd. (2021) ICT & Health.

Van Loon, F. H.
, Timmerman, R., Den Brok, G. P., Korsten, E. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. R. (2022). The impact of a notched peripheral intravenous catheter on the first attempt success rate in hospitalized adults: Block-randomized trial.The Journal of Vascular Access,23(2), 295-303.

Van Loon, F.H
., Korsten, H. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. R. (2021). Comparison of the dilatory effect of three strategies on peripheral veins of the upper extremity in adults.Minerva Anestesiologica,87(8), 864-72.

Van Loon, F. H
., Korsten, H. H., Dierick–van Daele, A. T., & Bouwman, A. R. (2021). The impact of the catheter to vein ratio on peripheral intravenous cannulation success, a post-hoc analyses.Plos one,16(5), e0252166.

Van Loon, F. H.
, Korsten, H. H. M., Dierick-van Daele, A. T. M., & Bouwman, R. A. (2021). Comparison of the dilatory effect of three strategies on peripheral veins of the upper extremity in adults.Difficult peripheral intravenous cannulation, 127.

Van Loon, F. H
., Timmerman, R., Den Brok, G. P., Korsten, E. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. R. (2022). The impact of a notched peripheral intravenous catheter on the first attempt success rate in hospitalized adults: Block-randomized trial.The Journal of Vascular Access,23(2), 295-303.
Santos-Costa, P., Sousa, L. B., Van Loon, F. H., Salgueiro-Oliveira, A., Parreira, P., Vieira, M., & Graveto, J. (2020). Translation and validation of the modified A-DIVA scale to european portuguese: Difficult intravenous access scale for adult patients.International Journal Of Environmental Research And Public Health,17(20), 7552.

Van Daele, A. T
.(2020). Interactieve app verhoogt het kennisniveau van patiënten.TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,130(5), 52-54.

Van Ham, N. (2020). App voor beter zelfmanagement colostomadragers. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,130(2), 41-41.

Van Loon, F.H
., Leggett ,T., Bouwman, A.R.,& Dierick-van Daele, A.T. (2020). Cost-utilization of peripheral intravenous cannulation in hospitalized adults: An observational study. J Vasc Access. 2020 Sep;21(5):687-693. doi: 10.1177/1129729820901653. Epub 2020 Jan 23. PMID: 31969049.
Hoorn, C. J. G. M., Crijns, H. J. G. M., Dierick-van Daele, A. T. M., & Dekker, L. R. C. (2019). Review on factors influencing physician guideline adherence in cardiology. Cardiology in Review, 27(2), 80-86.

Peeters, M., Van Dordrecht, M., & Wouters, E. (2018). Wearables in psychogeriatrie verminderen onbegrepen gedrag.ICT & Health, 2.

Van Loon, F. H
., Scholten, H. J., Van Erp, I., Bouwman, A. R., & Van Daele, A. T. (2019). Establishing the required components for training in ultrasoundguided peripheral intravenous cannulation: a systematic review of available evidence. Med Ultrason 21(4), 464-473.

Van Loon, F. H
., Scholten, H. J., Korsten, H. H., & Bouwman, A. R. (2019). Letter to the Editor on the original article “Ultrasound-guided peripheral intravenous access placement for children in the emergency department” by “Takehito Otani”.European Journal of Pediatrics,178, 431-432.

Van Loon, F.H
., van Hooff, L.W., De Boer, H.D., Koopman, S.S., Buise, M.P., Korsten, H.H., Dierick-van Daele, A.T., & Bouwman, A.T.(2019). The modified A-DIVA scale as a predictive tool for prospective identification of adult patients at risk of a difficult intravenous access: a multicenter validation study. Journal of Clinical Medicine, 8(2), 144.

Van Loon, F.H
., Willekens, F.J., Buise, M.P., Korsten, H.H., Bouwman, A.R., & Dierick-van Daele, A.T. (2019). Clinical use of electrical stimulation with the Veinplicity(®) device and its effect on the first attempt success rate of peripheral intravenous cannulation: A non-randomized clinical trial. J VascAccess, 20(6), 621-629.

Dierick- van Daele, A.T.M. (2017) Lectorale Rede “Decision Support: who CAREs?”. Fontys Hogescholen. September 2017.

Dierick-van Daele, A.T.M., Derckx, E.W.C.C., Spreeuwenberg, C., Metsemakers, J.F.M., & Vrijhoef H.J.M. (2007). Tussentijdse bevindingen pilot “NP in de huisartsenpraktijk”. Eerstelijns nurse practitioners lijken zorg te verbeteren. Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners 2 (2), 9-12.

Dierick-van Daele, A.T.M., Derckx, E.W.C.C., Spreeuwenberg, C., Metsemakers, J.F.M., & Vrijhoef, H.J.M. (2007) Tussentijdse bevindingen pilot “NP in de huisartsenpraktijk”. Eerstelijns nurse practitioners lijken zorg te verbeteren. Nederlands Tijdschrift voor Nurse Practitioners 2 (2), 9-12.

Dierick-van Daele A.T.M., Spreeuwenberg C., Derckx E.W.C.C., Metsemakers J.F.M., Vrijhoef H.J.M. (2008).

Dierick‐van Daele, A. T., Spreeuwenberg, C., Derckx, E. W., Metsemakers, J. F., & Vrijhoef, B. J. (2008). Critical appraisal of the literature on economic evaluations of substitution of skills between professionals: a systematic literature review.Journal of evaluation in clinical practice,14(4), 481-492.

Dierick-van Daele, A. T. M., Spreeuwenberg, C., & Derckx, E. W. C. C. (2008). De Nurse practitioner in de huisartsenpraktijk, het onderzoeksrapport. Maastricht: Maastricht University Medical Center.

Dierick-van Daele, A. T. M., Steuten, L. M. G., Metsemakers, J. F. M., Derckx, E. W. C. C., Spreeuwenberg, C., & Vrijhoef, H. J. M. (2010). Economic evaluation of substituting nurse practitioners for general practitioners.British Journal General Practice,60, 28-35.

Dierick-van Daele, A.T.M., Metsemakers, J.F.M., Toemen, Th. Van Leeuwen, Y., Legius, M., Derckx, E.W.C.C., Spreeuwenberg, C., & Vrijhoef H.J.M. (2009). The value of the nurse practitioner. Qual Prim Care. 2010;18(4):231-41.

Dierick-van Daele, A.T.M., Metsemakers, J.F.M., Steuten, L.M.G., Romeijn, A., Derckx, E.W.C.C., Spreeuwenberg, C., & Vrijhoef, H.J.M. (2010) The optimal skill mix hampered by financial structures. Journal of Clinical Nursing 20, 518-29.

Dierick‐van Daele, A. T., Metsemakers, J. F., Derckx, E. W., Spreeuwenberg, C., & Vrijhoef, H. J. (2009). Nurse practitioners substituting for general practitioners: randomized controlled trial.Journal of advanced nursing,65(2), 391-401.

Dierick, A., Derckx, E. (2007). Wie is die “nieuwe” professional in de eerste en tweede lijn? HaCaSpect. 5 (14), 7-10.

Oude Weernink, C., Felix, E., Verkuijlen, P., Dierick-van Daele, A., Kazak, J.K., & Van Hoof, J. (2018). Real time location systems in nursing homes: state of the art and future applications, Journal of Enabling Technologies, 20(2), 45-56. doi.org/10.1108/JET-11-2017-0046.

Van de Bilt-Sonderegger, E. H. M., Martin, E. J. M., Dierick-van Daele, A. T. M., Koldewijn, E. L., & Van Roijen, J. H. (2015). Hoe dilateert Nederland?.De Verpleegkundig Specialist,10, 43-47.

Van Loon, F. H., Puijn, L. A., Van Aarle, W. H., Dierick-van Daele, A. T., & Bouwman, A. R. (2018). Pain upon inserting a peripheral intravenous catheter: Size does not matter.The Journal of Vascular Access,19(3), 258-265.|


Van Loon, ,F.H.J., Buise, M.P., Claassen, J.J.F., Dierick-van Daele, A.T.M., & Bouwman, A.R.A. (2018). Comparison of ultrasound guidance with palpation and direct visualisation for peripheral vein cannulation in adult patients: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth. 2018 Aug;121(2):358-366.

M. van Gelder, A. Dierick, E. wouters, J. Sturm: Hoe de lock down het gebruik van digitale middelen heeft veranderd. (2021) ICT & Health.

A. Dierick- van Daele : Haalbaarheid van continu monitoren. TVZ, okt. ‘21

Nikki van Ham (2020) App voor beter zelfmanagement colostomadragers. TVZ.

A. Dierick- van Daele. Interactieve app verhoogt het kennisniveau van patiënten. TVZ, okt. 2020.

Peeters, M. W. H., van Dordrecht, M., & Wouters, E. e.a.(2018). Wearables in de psychogeriatrie verminderen onbegrepen gedrag. ICT & Health, 2, 52-53.

Media

Terugblik | Regionaal event Anders Werken in de Zorg. Op 22 februari vond hét regionaal event Anders Werken In de Zorg plaats. Bekijk hier de aftermovie

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Artikel | Als patiënt de hele dag onder cameratoezicht om complicaties te voorkomen. MT Integraal, platform medische technologie. December 2023

Inspiratiemiddag lectoraatsleden | Linkedin post met foto's Juni 2023

Poster: Wetenschapsavond Catharina Ziekenhuis Eindhoven: Self-management support needs of esophageal cancer patients: results from a Delphi study among patients. 6 april 2023

Presentatie V&VN ‘Zelfmanagement (support) bij slokdarmkanker in de preoperatieve fase, een Delphi studie’ (over resultaten Delphi professionals). 31-01-2022

Online (video-) presentatie European Nursing Congres (ENC’22): Digital self-management support tools in the care plan of patients with cancer a review of randomized controlled trials. 4-7 oktober 2022

In deze podcast vertelt lector Angelique Dierick over het lectoraat Decision Support: Who CAREs?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wat is het belangrijkste onderzoeksthema van het lectoraat?


Partners

TU/e

STZ-ziekenhuizen

Santeon Ziekenhuizen

MUMC Maastricht

UMC Radboud

AMC

Tranzo/ Universiteit van Tilburg

Lectoren platform Leefstijl in Zorg & Welzijn

V&VN

Nederlandse vereniging van anesthesiemedewerkers

Harteraad

CVA Netwerk Eindhoven en de Kempen

Vitaal in Brainport