Sprint naar content

Anders werken in de zorg

Regionaal event

Anders werken in de zorg | Samen ontgroeven

Programma en keuzeaanbod

Tijdens een inspirerend en interactief programma gaan we Samen ontgroeven! Hoe kunnen we oude zorgpatronen loslaten die niet meer uitvoerbaar en betaalbaar zijn?

We starten het programma met keynote speaker George Parker – Illusionist en Creative Director & Producer van verandering. Op een entertainende manier en vol humor neemt hij ons mee in zijn lezing: Waar een wil is, ontdek je samen nieuwe wegen!

Aansluitend volg je een workshop óf ga je aan de slag met de Schijf van Vijf en ontmoet je een ‘simulatiepatiënt’ in één van de arena’s in het Explorelab. Of struin langs de stands in het Extended Explorelab waar diverse zorginnovaties worden gepresenteerd. We sluiten het event af met een muzikale ode aan deze middag.

Lezing | Keynote speaker George Parker

(Illusionist en Creative Director & Producer van verandering) – Waar een wil is, ontdek je samen nieuwe wegen!

Mensen veranderen hun leven lang: niemand is immers meer dezelfde persoon die hij of zij 20 jaar geleden was. De kwaliteiten om te veranderen en jezelf steeds opnieuw uit te vinden, zitten in ieder mens. Ze zijn aangeboren. Dus zorgprofessionals die de transitie in de zorg vorm gaan geven, beschikken van nature al over de kwaliteiten die hiervoor nodig zijn. Wanneer we vanuit ons hart en met creativiteit de uitdagingen van de toekomst aangaan, kunnen we samen mooie dingen bereiken!

In zijn lezing gaat George Parker ons op een verrassende manier inspireren om van onze aangeboren kwaliteiten en creativiteit gebruik te maken. Met elkaar zetten we zo een stap richting te toekomst!

Over George Parker

George Parker gebruikt zijn leven als laboratorium voor het creatieproces. Hij vindt zichzelf al veertig jaar telkens opnieuw uit, zowel persoonlijk als in zijn bedrijf. Hij creëerde carrières in de gezondheidszorg, in de IT, in de marketing/sales, als trainer, consultant, theatermaker, stand-up illusionist, spreker en auteur.

Sfeerafbeelding Fontys

Workshops

Waarom is een gezamenlijke aanpak voor de eerste vijf (digitale) hulpmiddelen, zoals de oogdruppelbril, zo belangrijk voor een succesvolle implementatie van zorgtechnologie? En hoe gaan we dat in onze regio doen? In deze workshop worden de eerste ervaringen met één van de hulpmiddelen de oogdruppelbril binnen onze regio gedeeld. Ook kijken we naar een vergelijkbare aanpak buiten de regio.

Deze workshop wordt verzorgd door Vitalis.

Het inzetten van de slimme bril (smart glass) voor leerlingbegeleiding is een complexe innovatie. Bij eerdere projecten lukte dit niet altijd. In deze workshop gaan we op zoek naar de juridische, technische maar ook de inhoudelijke aspecten die van belang zijn voor het geloof en vertrouwen dat je de slimme bril op een succesvolle wijze kunt toepassen.
Deze workshop wordt verzorgd door Valkenhof, Fontys, Zorgboog en Vitalis.

In deze workshop duiken we in de wereld van wearables (draagbare technologie). Voor welke doelgroepen en waar worden wearables al toegepast in deze regio? Wat zijn de ervaringen en hoe kunnen cliënten wearables aanschaffen? Hoe en door wie worden ze daarbij geholpen en ondersteund?

Deze workshop wordt verzorgd door De Zorgboog, GGzE en Archipel.

In deze workshop worden de initiatieven van het monitoren van vitale functie toegelicht. Wie zijn hierbij betrokken en wat betekent dit voor hen? Wat vraagt dit aan vaardigheden en skills van zowel de zorgverlener als de cliënt? Met behulp van drie praktijkcasussen ga je in groepjes aan de slag.
Deze workshop wordt verzorgd door Buurtzorg, ZuidZorg, Catharina ziekenhuis, Fontys, Medisch Servicecentrum Altide en Savant Zorg.
Zorgorganisatie Oktober heeft ruime ervaring met het toepassen van data in de zorg opgedaan. In deze workshop wordt deze ervaring interactief gedeeld. Hoe kan data de oplossing zijn voor ‘pijnpunten’ in de zorg? Na deze workshop weet je hoe en wat data voor jou als zorgverlener kan betekenen!
Deze workshop wordt verzorgd door Oktober.
In deze workshop ga je in ‘jouw straat’ het gesprek voeren over hoe je samenleeft, woont en een onderdeel bent in de wijk. Ervaar hoe je als burger en professional samen kunt werken aan de sociale veerkracht van jullie wijk.
Deze workshop wordt verzorgd door Archipel, Fontys en Savant Zorg
Het Expertise Centre Dementia &Technologie (ECDT) is een onderdeel van de TU/e en richt zich specifiek op onderzoek en ontwikkeling van ondersteunende technologie voor mensen met dementie en hun naasten. In deze workshop gaan we interactief aan de slag met een actuele onderzoeksvraag uit het netwerk in onze regio. Welke factoren zijn van belang bij het toepassen van zorgtechnologie, zowel intra- als extramuraal?
Deze workshop wordt verzorgd door ECDT, TU/e en Fontys
.
Wat zijn de succesfactoren bij het ‘Anders Werken In de Zorg’ in de regio Noordoost- en West-Brabant? Wat betekent het voor uitvoerende teams, maar ook voor het middenmanagement en bestuurders? In deze workshop delen we ervaringen en leren we van én met elkaar.
Deze workshops wordt verzorgd door: Anders Werken In de Zorg Noordoost-Brabant.
In deze interactieve workshop introduceren we twee sociale innovaties binnen de wijkgerichte zorg die naadloos aansluiten bij de principes van Positieve Gezondheid: reablement en digirehab. Reablement richt zich op het herstelgericht benaderen van cliënten. Digirehab maakt gebruik van digitale technologieën om de revalidatie te ondersteunen. Hoe kun jij deze sociale innovaties implementeren in jouw eigen zorgpraktijk? We zetten concrete stappen om deze vernieuwingen in de wijkgerichte zorg met enthousiasme en daadkracht te omarmen. We maken een boeiende reis van kennisdeling en praktische toepassing om de positieve gezondheid in de praktijk te brengen.
Deze workshop wordt verzorgd door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, MeanderGroep Zuid-Limburg en Archipel Thuis.

In deze workshop word je meegenomen in het programma en de mogelijkheden van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger. Wat doet de academie ter bevordering van eigen regie, zodat mensen (waar dat kan) handelingen (zorg) zelf kunnen uitvoeren? Dit met als doel: eigen regie houden, zelfredzaam blijven én daardoor mogelijk minder beroep doen op formele zorg.

Deze workshop wordt verzorgd door de Academie voor Patiënt en Mantelzorger.

Arena's

Samen aan de slag met de Schijf van Vijf! In de arena’s in het Explorelab gaan we met elkaar aan de slag met de Schijf van Vijf – een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met patiënten/cliënten en hun naasten. Dit doen we in de vorm van een simulatiespel. Je ontmoet fictieve patiënten/cliënten, zoals Peter met Alzheimer, Monique die een complexe wond heeft of de moeder en tevens mantelzorger van Jaap met het Downsyndroom en een colostoma. Samen met jouw groepje ga je het gesprek aan over eigen regie en welke hulpmiddelen iemand kan inzetten. Maar ook: welke rol heeft de mantelzorger, wat kan het sociale netwerk betekenen en tenslotte: hoe kan de professional bijdragen?

In het dynamische Explorelab zie, hoor en proef je de mogelijkheden die technologie ons biedt.

In de arena’s ontmoet je één van deze patiënten/cliënten:

  • Liny (met vasculaire dementie en diabetes)
  • Monique (met een complexe wond)
  • Peter (met Alzheimer)
  • Riek (afhankelijk van medicatie-inname op gezette tijden)
  • Emine (een overbelaste mantelzorger)
  • Moeder van Jaap (met Downsyndroom en een colostoma)
  • Ronnie (met chronisch nierfalen)
  • Sjef (met een alcoholverslaving en levercirrose)
Sfeerafbeelding Fontys

Stands – Extended Explorelab

Naast de workshops en acht arena’s in het Explorelab, heb je de mogelijkheid om verschillende stands te bezoeken in het Extended Explorelab. Bekijk hieronder de verschillende zorginnovaties!

Skincair hoeslaken van SensAir

Het innovatieve Skincair 3D medische hoeslaken maakt bewoners veel mobieler en zelfredzamer, verlicht de zorg en werkt preventief tegen decubitus. In AWidZ Midden-West Brabant is een aantal succesvolle pilots gedaan. Skincair wordt inmiddels bij een groot aantal zorginstellingen ingezet.

Happybots: ontmoet Felix!

Bij Happybots ontmoet je Felix; een sociale robot die het mogelijk maakt om laagdrempelig stil te staan bij belangrijke vragen zoals ‘hoe voel je je?’.

TONOS – datagedreven oplossing met AI

TONOS biedt een datagedreven oplossing met AI voor de langdurige zorg.

Medido – automatische medicijndispenser

De automatische medicijndispenser ondersteunt cliënten bij het gebruik van medicatie.

SARA Robotics

SARA Robotics ontwikkelt (software voor) sociale en autonome zorgrobots om ondersteuning te bieden in de langdurige zorg.

EchoCare

EchoCare biedt de meest nauwkeurige, niet-draagbare monitoringoplossing die beschikbaar is, waardoor vroege detectie, gerichte interventie en effectieve preventie mogelijk worden.

Medisch Servicecentrum Altide

Altide is het meest toonaangevende medisch servicecentrum van Nederland. Ontdek hoe zorg op afstand mogelijk is!

Diabetes Voetencheck app

De Diabetes Voetencheck app monitort diabetespatiënten voor de juiste zelfzorg voor de voeten.

SUP

Met SUP kun je altijd en overal direct de juiste zorghulpmiddelen bestellen. Alles overzichtelijk in één systeem, dat verbonden is met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

Sensium® – slimme pleister voor monitoring vitale functies

Sensium® is een discreet, draagbaar, draadloos systeem dat verpleegkundigen helpt om de vitale gegevens van patiënten buiten intensive-careafdelingen te bewaken.

Tessa – ondersteunt zelfregie, zelfstandig wonen en biedt zorg
Zorgassisten
t
Tessa wordt ingezet bij bijna alle zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant om cliënten zelfredzamer te maken. Leer hoe jij haar kunt inzetten bij jouw client, of ontdek de laatste nieuwe functies!

Snoezelen, ontspannen en prikkelen

Zintuigen prikkelen op de juiste manier ontzorgt! Technologie maakt het mogelijk om op andere, nieuwe manieren de zintuigen van zorgvragers te prikkelen.

Telelock: langer zelfstandig thuis wonen

Telelock veilige sloten zijn ontwikkeld voor de Nederlandse thuiszorg. Het is een uniek platform voor veilige toegang voor hulpverleners, maar ook voor bewoners, de woningcorporatie, VvE en zorgorganisaties.

Compaan beeldschermzorg: samen bouwen aan de zorg van morgen.

Compaan geeft zorgverleners een veilig en makkelijk platform om zorg op afstand te verlenen. Compaan biedt cliënten een supermakkelijke tablet en zorgverleners kunnen via de Compaan Partneromgeving direct beeldbellen.

RISE, Fontys Paramedisch

De RISE interventie draait om het verbeteren van zitten, bewegen en slapen over de hele 24 uur van een dag. Een fysiotherapeut coacht de patiënt in

de eigen omgeving - een beweegmonitor meet het beweeggedrag en via de bijbehorende smartphone-app krijgt de patiënt geperson

aliseerd inzicht en adviezen over het gedrag. Momenteel loopt een grote studie met de RISE interventie bij mensen die een beroerte hebben gehad.

ZIE Experience Center: Versterken door samenwerken.

Het ZIE Experience Center is een ontmoetingsplaats voor (zorg)instellingen, innovatieve bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in de Brainport Regio. Missie: Het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van zorg, wonen, leven en werken. Niet enkel door kennis- en informatiedeling, maar ook door gezamenlijk op te trekken in onderzoek, product- en dienstontwikkeling en implementatie- en adoptietrajecten in zorg en welzijn.

Project RevSim van Fontys Paramedische Hogeschool.

Kom ervaren hoe het team Technologie een simulatiestoel geschikt maakt voor revalidatie doeleinden!

Muzikale afsluiting & borrel

Het event wordt muzikaal afgesloten door liedjesmaker Maud Wilms. Zij schrijft die middag een lied over het event – een ode aan de middag én een nieuwe theme song voor Anders Werken in de Zorg!