Sprint naar content

Value Based Health Care

Over Value Based Health Care

Wat is voor jou goede zorg? Wat mag goede zorg kosten? Uitdagende vragen die betrekking hebben op het betekenis geven aan waardegedreven zorg (Value Based Health Care). Ook twee urgente vragen, die direct te maken hebben met de beheersbaarheid van de gezondheidszorg vandaag de dag en in de toekomst. Wij focussen ons met onderzoek op het in kaart brengen van wát waarde van zorg is voor wíe: uiteraard voor de patiënt/cliënt en zorgprofessionals, maar ook voor andere betrokkenen (zoals mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers en zorgverzekeraars).

Vanuit het gedachtegoed van Value Based Health Care (VBHC) werken studenten en docenten van Fontys Paramedisch samen in een interprofessionele leergemeenschap aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten en zorginnovaties. Wij bereiden studenten via uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor op de gezondheidszorg van de toekomst. Dit doen we aan de hand van interessante onderzoekslijnen en projecten.


Lector

Foto van persoon

Dr. R.P.A. (Rob) Janssen

Lector Value Based Health Care (onderdeel van lectoraat HIT)

Lector Rob Janssen wil waardegedreven zorg over de lijnen meetbaar maken en de zorgprofessional toekomstbestendig opleiden in het dynamisch zorglandschap.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Lector Rob Janssen aan het woord


Onderzoeksprojecten Value Based Health Care