Sprint naar content
Project

Waardegedreven zorg over de lijnen heen

In 2006 introduceerde Michael Porter het concept Value Based Health Care (VBHC); een manier op de gezondheidszorg in te richten waarbij de patiënt voorop staat en waarde in de zorg wordt uitgedrukt in (de relatie tussen) gezondheidsuitkomsten en kosten. Wat is nu precies waarde van zorg? En welke waarde is nu belangrijk voor wie?

Fundamentele vragen die zich niet alleen richten op ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg of revalidatiezorg. Vragen die júist betrekking hebben op zorg over de lijnen heen, van eerste symptomen tot ver na een eventuele ziekenhuisbehandeling of operatie. Ondanks de vele initiatieven die plaats vinden in de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van Value Based Health Care, wordt er vooralsnog gekeken naar waarde van zorg van afzonderlijke behandelaars in de eerste of tweede lijn. Terwijl juist (interprofessionele) samenwerking tussen behandelaars en tussen de lijnen kan leiden tot een veel grotere waarde van zorg voor de patent, dan het meer traditionele silo denken. De uitdaging is daarom om de waarde van zorg voor de patiënt, uitgedrukt in (de relatie tussen) gezondheidsuitkomsten en kosten, over het gehele behandeltraject in kaart te brengen en te optimaliseren.

Binnen deze innovatieve onderzoekslijn ligt de focus, vanuit het gedachtegoed van VBHC, op bovengenoemde uitdaging. Hierbij zal het zorgpad Totale Knie Prothese (TKP) binnen het Orthopedisch Centrum Maxima (OCM) als startproject dienen. Samen met het OCM wordt niet alleen in kaart gebracht wat de waarde van het zorgpad TKP is voor de patiënt, maar ligt de focus ook op de waarde van het gehele traject wat de patiënt doorloopt inclusief voortraject en natraject.


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. R.P.A. (Rob) Janssen

Lector Value Based Health Care (onderdeel van lectoraat HIT)

Foto van persoon

A.P.M. (Anouk) Konings - Pijnappels

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

M.J. (Madelon) Pijnenburg

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

M.M.A.C. (Mascha) Segers

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

M. (Mitchel) van Eeden

Docent-onderzoeker


Contact

Foto van persoon

M. (Mitchel) van Eeden

Docent-onderzoeker