Sprint naar content
Foto van persoon

Docent-onderzoeker

M.M.A.C. (Mascha) Segers

Mascha Segers is opgeleid als fysio- en manueel therapeut. Mascha werkt als docent-onderzoeker bij Fontys Paramedisch, waar zij is verbonden aan team Interprofessioneel Samenwerken. Daarnaast maakt Mascha deel uit van kennisteam Value Based Health Care.

Value Based Health Care

Het kennisteam Value Based Health Care houdt zich bezig met vragen als: Wat is voor jou goede zorg? Wat mag goede zorg kosten? Vragen die betekenis geven aan waardegedreven zorg (Value Based Health Care). Ook twee urgente vragen, die direct te maken hebben met de beheersbaarheid van de gezondheidszorg vandaag de dag en in de toekomst. Onderzoek binnen dit lectoraat focust zich op het in kaart brengen van wát waarde van zorg is voor wíe: uiteraard voor de patiënt/cliënt en zorgprofessionals, maar ook voor andere betrokkenen (zoals mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers en zorgverzekeraars).

Vanuit het gedachtegoed van Value Based Health Care (VBHC) werken studenten en docenten van Fontys Paramedisch samen in een interprofessionele leergemeenschap aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten en zorginnovaties. We bereiden studenten via uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek (onderzoekslijnen en projecten) voor op de gezondheidszorg van de toekomst.Contact

Foto van persoon

M.M.A.C. (Mascha) Segers

Docent-onderzoeker