Sprint naar content
Foto van persoon

Docent-onderzoeker

M.J. (Madelon) Pijnenburg

Madelon Pijnenburg werkt als docent-onderzoeker, programmacoördinator en directiesecretaris bij Fontys Paramedisch, waar ze is verbonden aan team Interprofessioneel Samenwerken. Madelon maakt deel uit van kennisteam Value Based Health Care.

Value Based Health Care

Het kennisteam Value Based Health Care houdt zich bezig met vragen als: Wat is voor jou goede zorg? Wat mag goede zorg kosten? Vragen die betekenis geven aan waardegedreven zorg (Value Based Health Care). Ook twee urgente vragen, die direct te maken hebben met de beheersbaarheid van de gezondheidszorg vandaag de dag en in de toekomst. Onderzoek binnen dit lectoraat focust zich op het in kaart brengen van wát waarde van zorg is voor wíe: uiteraard voor de patiënt/cliënt en zorgprofessionals, maar ook voor andere betrokkenen (zoals mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers en zorgverzekeraars).

Vanuit het gedachtegoed van Value Based Health Care (VBHC) werken studenten en docenten van Fontys Paramedisch samen in een interprofessionele leergemeenschap aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten en zorginnovaties. We bereiden studenten via uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek (onderzoekslijnen en projecten) voor op de gezondheidszorg van de toekomst.Charlotte Amerijckx, Nina Goossens, Madelon Pijnenburg, Frank Musarra, Daniel M. van Leeuwen, Marc Schmitz en Lotte Janssens
(dec 2019) Influence of phase of respiratory cycle on ultrasound imaging of deep abdominal muscle thickness Artikel: in Musculoskeletal Science and Practice 46:102105, taal: Engels

Lotte Janssens, Nina Goossens, Benedict Martin Wand, Madelon Pijnenburg, Tinne Thys en Simon Brumagne (sept 2017) The development of the Dutch version of the Fremantle Back Awareness Questionnaire, Artikel in: Musculoskeletal Science and Practice 32, taal: Engels

Karen Caeyenberghs, Madelon Pijnenburg,Nina Goossens, Lotte Janssens en Simon Brumagne (nov 2016) Associations between Measures of Structural Morphometry and Sensorimotor Performance in Individuals with Nonspecific Low Back Pain, Artikel in American Journal of Neuroradiology 38(1), taal: Engels


Contact

Foto van persoon

M.J. (Madelon) Pijnenburg

Docent-onderzoeker