Sprint naar content
Foto van persoon

Docent-onderzoeker

M. (Mitchel) van Eeden

Mitchel van Eeden werkt als docent-onderzoeker bij Fontys Paramedisch, waar hij is verbonden aan team Interprofessioneel Samenwerken. Daarnaast maakt hij deel uit van kennisteam Value Based Health Care.

Value Based Health Care

Het kennisteam Value Based Health Care houdt zich bezig met vragen als: Wat is voor jou goede zorg? Wat mag goede zorg kosten? Vragen die betekenis geven aan waardegedreven zorg (Value Based Health Care). Ook twee urgente vragen, die direct te maken hebben met de beheersbaarheid van de gezondheidszorg vandaag de dag en in de toekomst. Onderzoek binnen dit lectoraat focust zich op het in kaart brengen van wát waarde van zorg is voor wíe: uiteraard voor de patiënt/cliënt en zorgprofessionals, maar ook voor andere betrokkenen (zoals mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers en zorgverzekeraars).

Vanuit het gedachtegoed van Value Based Health Care (VBHC) werken studenten en docenten van Fontys Paramedisch samen in een interprofessionele leergemeenschap aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten en zorginnovaties. We bereiden studenten via uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek (onderzoekslijnen en projecten) voor op de gezondheidszorg van de toekomst.Ghislaine van Mastrigt, Mitchel van Eeden, Caroline M. van Heugten en Nienke Tielemans (april 2020) A trial-based economic evaluation of the Restore4Stroke self-management intervention compared to an education-based intervention for stroke patients and their partners Artikel: in BMC Health Services Research 20(1), taal: Engels

Mitchel van Eeden, Ghislaine van Mastrigt, Silvia M A A Evers, Raak EP, Ger Driessen en CM van Heugten (dec 2016) The economic impact of mental healthcare consumption before and after stroke in a cohort of stroke patients in the Netherlands: a record linkage study, Artikel in: BMC Health Services Research 16(1):688, taal: Engels

Mitchel van Eeden, Caroline M van Heugten, Ghislaine van Mastrigt en Silvia M A A Evers (apr 2016) Economic evaluation studies of self-management interventions in chronic diseases: a systematic review, Artikel in International Journal of Technology Assessment in Health Care -1(1-2):1-13, taal: Engels

Contact

Foto van persoon

M. (Mitchel) van Eeden

Docent-onderzoeker