Sprint naar content
Project

Mobile Technology Experience Centre

Haalbaarheidsstudie naar een Mobiel Technologie Experience Centrum voor de zorg.

Wat houdt het project in?

Langer zelfstandig wonen en leven met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is de uitdaging van vandaag de dag. Gemiddeld genomen is er een steeds hogere levensverwachting en is er de wens om tot op een hoge leeftijd een goede kwaliteit van leven te hebben. Dit in een tijd waarbij de beschikbare zorg onder druk staat. Technologie wordt gezien als een mogelijkheid om zowel de zorgverlening als kwaliteit van leven op hoog niveau te houden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de beschikbare technologie (in de brede zin van het woord) onder de aandacht gebracht kan worden, zodat bekend wordt wat technologie voor de zorgverlener -de professional- maar ook voor de mantelzorger en cliënt/patiënt kan betekenen.

Is er eenmaal enige bekendheid met technologie, dan is het ook mogelijk om behoeften te gaan inventariseren die je door middel van technologiegebruik kan vervullen. Een tweetal hoofdthema’s staan in deze haalbaarheidsstudie centraal:

 1. Het eerste thema betreft de zorgprofessional. Welke invloed kan het Mobiel Technologie Experience Centrum (MTEC) hebben op de werkdruk van medewerkers?
 2. Het tweede thema betreft de cliënt/patiënt. Hoe kan de verblijfsduur van patiënten verkort worden? Hoe kunnen we zelfredzaamheid motiveren op de revalidatieafdeling? Hoe kunnen we onrust verminderen bij bewoners met dementie?

Het onder de aandacht brengen van deze technologie vindt bij voorkeur plaats op de locatie van handeling. Daarvoor is een ‘mobiele setting’ nodig die dit mogelijk maakt. In deze studie wordt met een groot aantal zorg-, bedrijfs- en scholingspartners de haalbaarheid onderzocht naar een MTEC waarmee op locatie zowel de zorgprofessional als de mantelzorger en cliënt kunnen kennismaken en zich vertrouwd kunnen laten maken met technologie.

Kennisteam

Foto van persoon

F.C. (Fred) Holtkamp

Docent-onderzoeker Empowering people with technology

Foto van persoon

G.J.M. (Geert-Jos) van der Maazen

Docent-onderzoeker

Overige leden kennisteam: Hans Krikhaar, Dankeld van Meenen, Anne-Mie Sponselee, Janneke van de Heuvel, Tonnie van der Zanden, Peter van Amelsfort, Duncan Hepburn, Herman Visser, Maggie Klessens, John Spam, Fred Galstaun, Gerlach Wollersheim.


Partners

 • Fontys Engineering (Automotive)
 • Fontys Mens en Gezondheid (Toegepaste Gerontologie)
 • Fontys HRM en Psychologie (Toegepaste Psychologie)
 • Fontys Venlo (Industrial Design)
 • Vitalis WoonZorg Groep
 • ASR
 • Commap
 • Welzorg
 • SENSIKS.
 • Vadret

Contact

Foto van persoon

F.C. (Fred) Holtkamp

Docent-onderzoeker Empowering people with technology
Foto van persoon

G.J.M. (Geert-Jos) van der Maazen

Docent-onderzoeker