Sprint naar content
Project

ShoQR

ShoQR: Ontwikkeling van een meetinstrument voor clinici, patiënten en (trainers van) atleten die geïnteresseerd zijn in het kwantificeren van schokabsorptiekarakteristieken tijdens fysieke activiteit.

Schokdemping is gerelateerd aan gewrichtsbelasting en is van groot belang in gezondheidszorg en sport. Overbelasting van gewrichten door herhaalde impact (schokken) kan leiden tot blessures, zoals stressfracturen, shin splints, kraakbeenafbraak, artrose en lage rugpijn. Schokdemping wordt in de klinische praktijk echter nooit vastgesteld, hoewel dit kan helpen bij letselpreventie, progressie van artrose, het optimaliseren van schoeisel/prothesen/orthesen/inlegzolen, wetenschappelijk onderzoek buiten een laboratorium, monitoring van patiënten tijdens training, enzovoort.

Via materiaalonderzoek is veel bekend over het schokdempend vermogen van schoeisel en inlegzolen. Patiënten, therapeuten of sporters zijn echter niet geïnteresseerd in de mechanische eigenschappen van de materialen, maar in het effect dat ze hebben op het menselijk lichaam – en juist dat wordt haast nooit gemeten (of zelfs maar besproken!). Middelen die dit in een klinische setting mogelijk maken ontbreken, hoewel onderzoek suggereert dat het verbeteren van de schokabsorptie het risico op blessures kan verkleinen.

Meetinstrument ontwikkelen

Met het ShoQR-project ontwikkelen we een meetinstrument voor clinici, patiënten en (trainers van) atleten die geïnteresseerd zijn in het kwantificeren van schokabsorptiekarakteristieken tijdens fysieke activiteit. Hiermee is het mogelijk om inzicht te krijgen in de effecten van interventies (training, aangepast schoeisel, enz.) of pathologieën (schade aan kraakbeen, meniscus, loopstoornissen, enz.), over prestaties en risico op letsel door de uitkomsten te relateren aan normatieve gegevens en wiskundige modellen.

Shock absorption is related to joint loading and is of great importance in healthcare and sport. Overload of joints by repetitive impact (shock) can lead to countless injuries, such as: stress fractures, shin splint, cartilage degeneration, osteoarthritis and low back pain. However, shock absorption is never quantified in clinical practice, although this could assist injury prevention, progression of osteoarthritis, optimising shoe wear/prostheses/orthoses/insoles/etc., scientific research outside of a lab, monitoring of patients during training, and so on.

The shock absorbing capacity of shoe wear and insoles is usually investigated by researching the materials that are used in these products. However, our end users (patients, therapists, athletes, etc.) are not interested in the mechanical properties of the materials, but the effect they have on the shock absorption by the human body. Shock absorption as measured on the human body is hardly ever measured (or even discussed!), and the means by which this can be acquired in a clinical setting are missing, although research suggest that improving shock absorption can reduce the risk of injuries.

We aim to design a working and validated prototype for clinicians, patients and athletes who are interested in quantifying shock absorption characteristics during physical activity in order to gain insight in the effects of interventions (foot wear, training, etc.) or pathologies (damage to cartilage, menisci, gait impairments, etc.) on performance and risk of injury by relating the outcomes to normative data and mathematical models.

Sfeerafbeelding Fontys

Kennisteam

Foto van persoon

T.A. (Tim) Gerbrands

Docent-onderzoeker

08850 78192

Partners

Het project wordt uitgevoerd door zowel onderzoekers als studenten (minor en afstuderen), verbonden aan profileringsthema Technologie in de Zorg binnen Fontys Paramedisch. In verbinding met het werkveld voeren zij ontwikkelingen door op basis van vragen uit de praktijk.

The project is carried out by researchers and students from Fontys and by (regional, national and international) partners from the field. Developments take place on the basis of questions from (clinical) practice. The active network includes:

 • KU Leuven
 • TU/e
 • Sonderkamp Research
 • Academische Werkplaats Fysiotherapie
 • Máxima MC, orthopedie
 • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • St. Anna Ziekenhuis, Geldrop
 • Leiden Universiteit
 • Toegepaste Wiskunde (SWI)
 • Delsys Inc.

Publicaties 2020

Publicaties 2019

Publicaties 2017

 • Gerbrands, TA (2017). Knieartrose, kinematische ketens en (meten van) gewrichtsbelasting. Studie-avond Knienetwerk Brabant, Knienetwerk Brabant, Boskoop, NL.
 • Gerbrands, TA (2017). Education by experience: coupled rotations in the lower extremity. ISPO-NL jaarcongres, ISPO Nederland, Houten, NL.

  Contact

  Foto van persoon

  T.A. (Tim) Gerbrands

  Docent-onderzoeker